Đức Huy Plaza

Sữa bột

2%
Sữa Bột GLU Care Gold 900G

Sữa Bột GLU Care Gold 900G

510.000₫

GNY: 520.000₫

2%
Sữa bột Nuticare Smarta Mom 900g

Sữa bột Nuticare Smarta Mom 900g

430.000₫

GNY: 440.000₫

6%
Sữa bột Metacare số 3 400g

Sữa bột Metacare số 3 400g

165.000₫

GNY: 175.000₫

5%
Sữa bột Nuvita Grow Diamond 2+ 900g

Sữa bột Nuvita Grow Diamond 2+ 900g

300.000₫

GNY: 315.000₫