Đức Huy Plaza

Sữa nước

4%
Sữa Zinzin việt quất 180ml 4h / vỉ
6%
Sữa Zinzin việt quất 110ml 4h / vỉ
6%
Sữa Zinzin vị dâu 110ml 4h / vỉ

Sữa Zinzin vị dâu 110ml 4h / vỉ

17.000₫

GNY: 18.000₫

4%
Sữa Zinzin vị cam 180ml 4h / vỉ

Sữa Zinzin vị cam 180ml 4h / vỉ

23.000₫

GNY: 24.000₫

6%
Sữa Zinzin vị cam 110ml 4h / vỉ

Sữa Zinzin vị cam 110ml 4h / vỉ

17.000₫

GNY: 18.000₫

6%
Sữa Zinzin Kid vị dâu 110ml 4h / vỉ