Đức Huy Plaza

Tất cả sản phẩm

9%
Máy nước nóng Ariston 30 lít SL 30 STB

Máy nước nóng Ariston 30 lít SL 30 STB

3.450.000₫

GNY: 3.790.000₫

9%
Máy nước nóng Ariston 30 lít SL 30 ST

Máy nước nóng Ariston 30 lít SL 30 ST

3.550.000₫

GNY: 3.890.000₫

9%
Máy nước nóng Ariston 20 lít SL 20 ST

Máy nước nóng Ariston 20 lít SL 20 ST

3.090.000₫

GNY: 3.390.000₫

30%
Bình nước nóng 20 Lít Sơn Hà Eco S20NC

Bình nước nóng 20 Lít Sơn Hà Eco S20NC

1.950.000₫

GNY: 2.800.000₫

4%
Tủ lạnh Hitachi Inverter 584 lít R-M700GPGV2

Tủ lạnh Hitachi Inverter 584 lít R-M700GPGV2

55.690.000₫

GNY: 58.290.000₫

6%
Tủ lạnh Hitachi Inverter 540 lít R-FW690PGV7 GBK

Máy giặt 10kg sấy 6kg Panasonic NA-S106G1WW2

28.990.000₫

GNY: 20.190.000₫

1%
Máy giặt 10kg sấy 6kg Panasonic NA-S106X1LV2

Máy giặt 10kg sấy 6kg Panasonic NA-S106X1LV2

21.990.000₫

GNY: 22.190.000₫

9%
Tủ mát Sanaky 300 lít VH308K3

Tủ mát Sanaky 300 lít VH308K3

8.790.000₫

GNY: 9.690.000₫

5%
Máy giặt Toshiba Inverter 9.5 kg TW-BH105M4V

Máy giặt Toshiba Inverter 9.5 kg TW-BH105M4V

10.990.000₫

GNY: 11.590.000₫

6%
Máy giặt Toshiba Inverter 8.5 kg TW-BH95M4V

Máy giặt Toshiba Inverter 8.5 kg TW-BH95M4V

9.990.000₫

GNY: 10.590.000₫

6%
Máy giặt Panasonic 10 kg NA-F10V7LRV

Máy giặt Panasonic 10 kg NA-F10V7LRV

9.990.000₫

GNY: 10.590.000₫

5%
Máy giặt Panasonic 9.5 kg NA-F95V7LRV

Máy giặt Panasonic 9.5 kg NA-F95V7LRV

9.090.000₫

GNY: 9.590.000₫

5%
Máy giặt Panasonic 10 kg NA-F10X7LRV

Máy giặt Panasonic 10 kg NA-F10X7LRV

8.690.000₫

GNY: 9.190.000₫

5%
Máy giặt Panasonic 9.5 kg NA-F95X7LRV

Máy giặt Panasonic 9.5 kg NA-F95X7LRV

7.990.000₫

GNY: 8.390.000₫

4%
Máy giặt Panasonic 8.5 kg NA-F85X7LRV

Máy giặt Panasonic 8.5 kg NA-F85X7LRV

7.690.000₫

GNY: 7.990.000₫

5%
Tủ lạnh Panasonic Inverter 322 lít NR-BV369QKV2

Tủ lạnh Panasonic Inverter 322 lít NR-BV369QKV2

11.990.000₫

GNY: 12.590.000₫

6%
Tủ lạnh Panasonic Inverter 322 lít NR-BV369QSV2

Tủ lạnh Panasonic Inverter 322 lít NR-BV369QSV2

11.990.000₫

GNY: 12.690.000₫

5%
Tủ lạnh Panasonic Inverter 290 lít NR-BV329QKV2

Tủ lạnh Panasonic Inverter 290 lít NR-BV329QKV2

11.990.000₫

GNY: 12.590.000₫

5%
Tủ lạnh Panasonic Inverter 290 lít NR-BV329QSV2

Tủ lạnh Panasonic Inverter 290 lít NR-BV329QSV2

10.990.000₫

GNY: 11.590.000₫

8%
Tủ lạnh Panasonic Inverter 290 lít NR-BV329XSV2

Tủ lạnh Panasonic Inverter 290 lít NR-BV329XSV2

11.890.000₫

GNY: 12.890.000₫

5%
Tủ lạnh Panasonic Inverter 290 lít NR-BV328GKV2

Tủ lạnh Panasonic Inverter 290 lít NR-BV328GKV2

13.490.000₫

GNY: 14.190.000₫