Đức Huy Plaza

Thực phẩm khô

4%
Mì Modern lẩu thái tôm 65g

Mì Modern lẩu thái tôm 65g

7.000₫

GNY: 7.300₫

5%
Thùng mì hảo hảo 75g (30 gói/ thùng)

Phở bò gấu đỏ 65g

6.000₫

GNY: 5.500₫

20%
Heo cao bồi thịt viên 3 phút 200g

Heo cao bồi thịt viên 3 phút 200g

28.000₫

GNY: 35.000₫

12%
Bột rau câu 140g sữa

Bột rau câu 140g sữa

15.000₫

GNY: 17.000₫

Thạch sương sáo trắng 50g

18.000₫

GNY: 16.000₫

17%
Bột rau câu sương sáo Rovin 50g

Bột rau câu sương sáo Rovin 50g

19.000₫

GNY: 23.000₫

9%
Rong biển cuốn cơm Badahy 20g

Rong biển cuốn cơm Badahy 20g

40.000₫

GNY: 44.000₫

4%
Rong biển trộn cơm 50g

Rong biển trộn cơm 50g

45.000₫

GNY: 47.000₫

12%
Rong biển cắt khúc Ottogi 20g

Rong biển cắt khúc Ottogi 20g

23.000₫

GNY: 26.000₫

12%
Rong biển nấu canh 40g

Rong biển nấu canh 40g

35.000₫

GNY: 40.000₫

9%
Rong biển OTTOGI 50g

Rong biển OTTOGI 50g

50.000₫

GNY: 55.000₫

Bột rau câu 140g Xoài

18.000₫

GNY: 18.000₫