Đức Huy Plaza

Thực phẩm mặn

2%
Sốt mayonnaise Aji-mayo 1kg

Sốt mayonnaise Aji-mayo 1kg

88.000₫

GNY: 90.000₫

6%
Đường nho Pháp GDL 90g

Đường nho Pháp GDL 90g

45.000₫

GNY: 48.000₫

4%
Cá ngử Ottogi 100g

Cá ngử Ottogi 100g

45.000₫

GNY: 47.000₫

6%
Cá sốt cà Thái Lan 145g

Cá sốt cà Thái Lan 145g

15.000₫

GNY: 16.000₫

4%
Vissan Bò 2 lát 170g

Vissan Bò 2 lát 170g

23.000₫

GNY: 24.000₫

4%
Tinh bột nghệ cao cấp 100g

Tinh bột nghệ cao cấp 100g

110.000₫

GNY: 115.000₫

5%
Mật ong phấn hoa nghệ 140g

Mật ong phấn hoa nghệ 140g

35.000₫

GNY: 37.000₫

5%
Mật ong phấn hoa nghệ 280gr

Mật ong phấn hoa nghệ 280gr

60.000₫

GNY: 63.000₫

6%
Phấn hoa nguyên chất 250g

Phấn hoa nguyên chất 250g

66.000₫

GNY: 70.000₫

4%
Phấn hoa nguyên chất 140gr

Phấn hoa nguyên chất 140gr

50.000₫

GNY: 52.000₫

2%
Tinh bột nghệ cao cấp 200g

Tinh bột nghệ cao cấp 200g

215.000₫

GNY: 220.000₫

4%
Phấn hoa nguyên chất 500g

Phấn hoa nguyên chất 500g

120.000₫

GNY: 125.000₫

3%
Mật ong hoa rừng Hoàng Liên chai 360ml
3%
Mật ong hoa rừng Hoàng Liên chai 650ml
6%
Mật ong Sữa chúa Honey 600ml

Mật ong Sữa chúa Honey 600ml

85.000₫

GNY: 90.000₫

6%
Mật ong Hoa rừng Honey 650g

Mật ong Hoa rừng Honey 650g

80.000₫

GNY: 85.000₫