Đức Huy Plaza

Thực phẩm mặn

14%
Bột sả TL 70g

Bột sả TL 70g

24.000₫

GNY: 28.000₫

15%
Bột điều TL 70g

Bột điều TL 70g

22.000₫

GNY: 26.000₫

11%
Bột tiêu sọ đen TL 70g

Bột tiêu sọ đen TL 70g

31.000₫

GNY: 35.000₫

10%
Hạt mắc khén Thành Lộc 50g

Hạt mắc khén Thành Lộc 50g

43.000₫

GNY: 48.000₫

16%
Cá sốt cà ba cô gái 190g

Cá sốt cà ba cô gái 190g

21.000₫

GNY: 25.000₫

7%
Muối ớt chua cay hảo hảo ĐL 500g
5%
Muối ô mai Thành Lộc 500g

Muối ô mai Thành Lộc 500g

35.000₫

GNY: 37.000₫

17%
Muối tiêu chanh ớt tây ninh 50g

Muối tiêu chanh ớt tây ninh 50g

10.000₫

GNY: 12.000₫

12%
Nghệ bột Dh 40g

Nghệ bột Dh 40g

15.000₫

GNY: 17.000₫

12%
Sả bột Dh 30g

Sả bột Dh 30g

15.000₫

GNY: 17.000₫

17%
Muối ớt chua cay Hảo Hảo 130g

Muối ớt chua cay Hảo Hảo 130g

10.000₫

GNY: 12.000₫

17%
Muối tiêu TL 120g

Muối tiêu TL 120g

10.000₫

GNY: 12.000₫

9%
Chẩm chéo hạt sẻng Tây bắc 120g
9%
Muối chẩm chéo Tây bắc 110g

Muối chẩm chéo Tây bắc 110g

20.000₫

GNY: 22.000₫

5%
Tiêu bột 50g

Tiêu bột 50g

60.000₫

GNY: 63.000₫

9%
Ớt bột Dh 40g

Ớt bột Dh 40g

20.000₫

GNY: 22.000₫

5%
Tiêu trắng nguyên hạt K-Pepper 85g

Tiêu trắng nguyên hạt K-Pepper 85g

59.000₫

GNY: 62.000₫

10%
Tiêu đen hạt Phú Quốc DH 50G

Tiêu đen hạt Phú Quốc DH 50G

28.000₫

GNY: 31.000₫

13%
Muối Tiêu Tây Ninh 80g

Muối Tiêu Tây Ninh 80g

13.000₫

GNY: 15.000₫

13%
Muối Tiêu Tây Ninh 80g

Muối Tiêu Tây Ninh 80g

13.000₫

GNY: 15.000₫