Đức Huy Plaza

Tivi - Âm Thanh

10%
Smart TV Full HD Asanzo 40E800

Smart TV Full HD Asanzo 40E800

6.590.000₫

GNY: 7.290.000₫

15%
Tivi Samsung 32 inch UA32N4000

Tivi Samsung 32 inch UA32N4000

4.990.000₫

GNY: 5.890.000₫

28%
Smart Tivi Samsung 40 inch UA40J5250

Smart Tivi Samsung 40 inch UA40J5250

6.790.000₫

GNY: 9.400.000₫

35%
Smart Tivi Samsung 4K 50 inch UA50RU7100

Smart Tivi Samsung 4K 50 inch UA50RU7100

10.290.000₫

GNY: 15.890.000₫

33%
Smart Tivi QLED Samsung 4K 55 inch QA55Q65R

Smart Tivi QLED Samsung 4K 55 inch QA55Q65R

13.900.000₫

GNY: 20.900.000₫

15%
Smart Tivi QLED Samsung 4K 65 inch QA65Q65T

Smart Tivi QLED Samsung 4K 65 inch QA65Q65T

28.900.000₫

GNY: 33.900.000₫

52%
Smart Tivi QLED Samsung 4K 49 inch QA49Q75R

Smart Tivi QLED Samsung 4K 49 inch QA49Q75R

14.290.000₫

GNY: 29.890.000₫

31%
Smart Tivi Sony 43 inch KDL-43W660G

Smart Tivi Sony 43 inch KDL-43W660G

7.490.000₫

GNY: 10.900.000₫

49%
Smart Tivi Sony 50 inch KDL-50W660G

Smart Tivi Sony 50 inch KDL-50W660G

7.990.000₫

GNY: 15.600.000₫

27%
Smart Tivi Sony 43 inch KDL-43W800G

Smart Tivi Sony 43 inch KDL-43W800G

9.490.000₫

GNY: 13.000.000₫

34%
Android Tivi Sony 4K 43 inch KD-43X8000G

Android Tivi Sony 4K 43 inch KD-43X8000G

9.890.000₫

GNY: 14.900.000₫

25%
Android Tivi Sony 4K 49 inch KD-49X8000G

Android Tivi Sony 4K 49 inch KD-49X8000G

11.690.000₫

GNY: 15.500.000₫

34%
Android Tivi Sony 4K 55 inch KD-55X8000G

Android Tivi Sony 4K 55 inch KD-55X8000G

16.390.000₫

GNY: 24.900.000₫

18%
Smart Android TV 4K Sony 43 inch KD-43X8500G

Smart Android TV 4K Sony 43 inch KD-43X8500G

12.690.000₫

GNY: 15.400.000₫

40%
Smart Android TV 4K Sony 55 inch KD-55X9500G

Smart Android TV 4K Sony 55 inch KD-55X9500G

25.890.000₫

GNY: 42.800.000₫

47%
Smart Android TV 4K Sony 65 inch KD-65X9500G

Smart Android TV 4K Sony 65 inch KD-65X9500G

35.990.000₫

GNY: 68.000.000₫

20%
Smart Tivi Sony 4K 43 inch KD-43X7000G

Smart Tivi Sony 4K 43 inch KD-43X7000G

8.990.000₫

GNY: 11.300.000₫

35%
Smart Tivi Sony 4K 49 inch KD-49X7000G

Smart Tivi Sony 4K 49 inch KD-49X7000G

11.290.000₫

GNY: 17.400.000₫

35%
Smart Tivi Sony 4K 55 inch KD-55X7000G

Smart Tivi Sony 4K 55 inch KD-55X7000G

12.990.000₫

GNY: 19.890.000₫

35%
Smart Tivi Sony 4K 65 inch KD-65X7000G

Smart Tivi Sony 4K 65 inch KD-65X7000G

17.390.000₫

GNY: 26.890.000₫