Đức Huy Plaza

Tivi - Âm Thanh

10%
Smart TV Full HD Asanzo 40E800

Smart TV Full HD Asanzo 40E800

6.590.000₫

GNY: 7.290.000₫

54%
Smart Android TV 4K Sony 65 inch KD-65X8500F

Smart Android TV 4K Sony 65 inch KD-65X8500F

26.900.000₫

GNY: 58.900.000₫

15%
Tivi Samsung 32 inch UA32N4000

Tivi Samsung 32 inch UA32N4000

4.990.000₫

GNY: 5.890.000₫

22%
Smart Tivi Samsung 40 inch UA40J5250

Smart Tivi Samsung 40 inch UA40J5250

7.290.000₫

GNY: 9.400.000₫

35%
Smart Tivi Samsung 4K 50 inch UA50RU7100

Smart Tivi Samsung 4K 50 inch UA50RU7100

10.290.000₫

GNY: 15.890.000₫

36%
Smart Tivi Samsung 4K 55 inch UA55RU7100

Smart Tivi Samsung 4K 55 inch UA55RU7100

11.690.000₫

GNY: 18.390.000₫

33%
Smart Tivi Samsung 4K 50 inch UA50RU7200

Smart Tivi Samsung 4K 50 inch UA50RU7200

11.390.000₫

GNY: 16.890.000₫

30%
Smart Tivi Samsung 4K 55 inch UA55RU7400

Smart Tivi Samsung 4K 55 inch UA55RU7400

15.390.000₫

GNY: 21.890.000₫

38%
Smart Tivi Samsung 4K 49 inch UA49RU8000

Smart Tivi Samsung 4K 49 inch UA49RU8000

12.890.000₫

GNY: 20.890.000₫

40%
Smart Tivi QLED Samsung 4K 55 inch QA55Q65R

Smart Tivi QLED Samsung 4K 55 inch QA55Q65R

19.290.000₫

GNY: 31.890.000₫

15%
Smart Tivi QLED Samsung 4K 65 inch QA65Q65T

Smart Tivi QLED Samsung 4K 65 inch QA65Q65T

28.900.000₫

GNY: 33.900.000₫

45%
Smart Tivi QLED Samsung 4K 75 inch QA75Q65R

Smart Tivi QLED Samsung 4K 75 inch QA75Q65R

43.900.000₫

GNY: 79.890.000₫

34%
Smart Tivi QLED Samsung 4K 49 inch QA49Q75R

Smart Tivi QLED Samsung 4K 49 inch QA49Q75R

19.690.000₫

GNY: 29.890.000₫

37%
Smart Tivi QLED Samsung 4K 55 inch QA55Q75R

Smart Tivi QLED Samsung 4K 55 inch QA55Q75R

24.390.000₫

GNY: 38.890.000₫

44%
Smart Tivi QLED Samsung 4K 65 inch QA65Q75R

Smart Tivi QLED Samsung 4K 65 inch QA65Q75R

34.890.000₫

GNY: 61.890.000₫

32%
Smart Tivi QLED Samsung 4K 75 inch QA75Q75R

Smart Tivi QLED Samsung 4K 75 inch QA75Q75R

68.290.000₫

GNY: 99.890.000₫

31%
Smart Tivi Sony 43 inch KDL-43W660G

Smart Tivi Sony 43 inch KDL-43W660G

7.490.000₫

GNY: 10.900.000₫

36%
Smart Tivi Sony 50 inch KDL-50W660G

Smart Tivi Sony 50 inch KDL-50W660G

9.990.000₫

GNY: 15.600.000₫

23%
Smart Tivi Sony 43 inch KDL-43W800G

Smart Tivi Sony 43 inch KDL-43W800G

9.990.000₫

GNY: 13.000.000₫

26%
Android Tivi Sony 4K 43 inch KD-43X8000G

Android Tivi Sony 4K 43 inch KD-43X8000G

10.990.000₫

GNY: 14.900.000₫

29%
Android Tivi Sony 4K 49 inch KD-49X8000G

Android Tivi Sony 4K 49 inch KD-49X8000G

14.390.000₫

GNY: 20.290.000₫

34%
Android Tivi Sony 4K 55 inch KD-55X8000G

Android Tivi Sony 4K 55 inch KD-55X8000G

16.390.000₫

GNY: 24.900.000₫

20%
Smart Android TV 4K Sony 43 inch KD-43X8500G

Smart Android TV 4K Sony 43 inch KD-43X8500G

13.990.000₫

GNY: 17.400.000₫