Đức Huy Plaza

Tivi - Âm Thanh

9%
Android Tivi Sony 4K 43 inch KD-43X8000G

Android Tivi Sony 4K 43 inch KD-43X8000G

13.590.000₫

GNY: 14.900.000₫

8%
Android Tivi Sony 4K 49 inch KD-49X8000G

Android Tivi Sony 4K 49 inch KD-49X8000G

18.390.000₫

GNY: 20.000.000₫

9%
Android Tivi Sony 4K 55 inch KD-55X8000G

Android Tivi Sony 4K 55 inch KD-55X8000G

22.690.000₫

GNY: 24.900.000₫

4%
Smart Android TV 4K Sony 43 inch KD-43X8500G

Smart Android TV 4K Sony 43 inch KD-43X8500G

16.690.000₫

GNY: 17.400.000₫

17%
Smart Android TV 4K Sony 55 inch KD-55X8500G

Smart Android TV 4K Sony 55 inch KD-55X8500G

28.690.000₫

GNY: 34.500.000₫

10%
Smart Android TV 4K Sony 65 inch KD-65X8500G

Smart Android TV 4K Sony 65 inch KD-65X8500G

44.690.000₫

GNY: 49.900.000₫

14%
Smart Android TV 4K Sony 55 inch KD-55X9500G

Smart Android TV 4K Sony 55 inch KD-55X9500G

36.690.000₫

GNY: 42.800.000₫

23%
Smart Android TV 4K Sony 65 inch KD-65X9500G

Smart Android TV 4K Sony 65 inch KD-65X9500G

52.690.000₫

GNY: 68.000.000₫

3%
Smart Tivi Sony 4K 43 inch KD-43X7000G

Smart Tivi Sony 4K 43 inch KD-43X7000G

12.990.000₫

GNY: 13.400.000₫

3%
Smart Tivi Sony 4K 49 inch KD-49X7000G

Smart Tivi Sony 4K 49 inch KD-49X7000G

16.890.000₫

GNY: 17.400.000₫

8%
Smart Tivi Sony 4K 55 inch KD-55X7000G

Smart Tivi Sony 4K 55 inch KD-55X7000G

18.290.000₫

GNY: 19.890.000₫

4%
Smart Tivi Sony 4K 65 inch KD-65X7000G

Smart Tivi Sony 4K 65 inch KD-65X7000G

25.890.000₫

GNY: 26.890.000₫

9%
Android Tivi Sony 4K 75 inch KD-75X8000G

Android Tivi Sony 4K 75 inch KD-75X8000G

64.690.000₫

GNY: 70.900.000₫

11%
Android Tivi Sony 4K 65 inch KD-65X8000G

Android Tivi Sony 4K 65 inch KD-65X8000G

34.690.000₫

GNY: 38.900.000₫

8%
Smart Android TV 4K Sony 75 inch KD-75X8500G

Smart Android TV 4K Sony 75 inch KD-75X8500G

77.690.000₫

GNY: 84.500.000₫

15%
Smart Tivi LG 4K 43 inch 43UM7300PTA

Smart Tivi LG 4K 43 inch 43UM7300PTA

10.590.000₫

GNY: 12.390.000₫

11%
Smart Tivi LG 4K 49 inch 49UM7300PTA

Smart Tivi LG 4K 49 inch 49UM7300PTA

13.090.000₫

GNY: 14.690.000₫

18%
Smart Tivi LG 4K 55 inch 55UM7300PTA

Smart Tivi LG 4K 55 inch 55UM7300PTA

15.290.000₫

GNY: 18.690.000₫

17%
Smart Tivi LG 4K 55 inch 55UM7400PTA

Smart Tivi LG 4K 55 inch 55UM7400PTA

16.290.000₫

GNY: 19.690.000₫

11%
Smart Tivi LG 4K 49 inch 49SM8100PTA

Smart Tivi LG 4K 49 inch 49SM8100PTA

18.090.000₫

GNY: 20.290.000₫

11%
Smart Tivi Sony 49 inch KDL-49W800G

Smart Tivi Sony 49 inch KDL-49W800G

14.090.000₫

GNY: 15.900.000₫

27%
Smart Tivi Sony 4K 49 inch KD-49X7000F

Smart Tivi Sony 4K 49 inch KD-49X7000F

10.990.000₫

GNY: 14.990.000₫