Đức Huy Plaza

Tivi trên 55 inch

46%
Smart Tivi QLED Samsung 4K màn cong 65 inch QA65Q8C

Smart Tivi QLED Samsung 4K màn cong 65 inch QA65Q8C

50.290.000₫

GNY: 92.900.000₫

47%
Smart Tivi QLED Samsung 4K 65 inch QA65Q7F

Smart Tivi QLED Samsung 4K 65 inch QA65Q7F

42.290.000₫

GNY: 79.900.000₫

9%
Android Tivi OLED Sony 4K 55 inch KD-55A9F

Android Tivi OLED Sony 4K 55 inch KD-55A9F

66.900.000₫

GNY: 73.400.000₫

13%
Android Tivi OLED Sony 4K 65 inch KD-65A9F

Android Tivi OLED Sony 4K 65 inch KD-65A9F

96.900.000₫

GNY: 110.900.000₫

4%
Smart Tivi Panasonic 4K 65 inch TH-65FX800V

Smart Tivi Panasonic 4K 65 inch TH-65FX800V

49.890.000₫

GNY: 51.890.000₫

17%
Smart Tivi Samsung 4K 75 inch UA75NU8000

Smart Tivi Samsung 4K 75 inch UA75NU8000

61.990.000₫

GNY: 74.890.000₫

19%
Smart Android TV 4K Sony 55 inch KD-55X8500F

Smart Android TV 4K Sony 55 inch KD-55X8500F

26.790.000₫

GNY: 32.900.000₫

33%
Smart Tivi Samsung 4K 65 inch UA65NU8000

Smart Tivi Samsung 4K 65 inch UA65NU8000

39.290.000₫

GNY: 58.890.000₫

28%
Smart Tivi Samsung 4K 65 inch UA65NU7400

Smart Tivi Samsung 4K 65 inch UA65NU7400

31.390.000₫

GNY: 43.900.000₫

10%
Smart Tivi Panasonic 4K 65 inch TH-65FX600V

Smart Tivi Panasonic 4K 65 inch TH-65FX600V

32.290.000₫

GNY: 35.990.000₫

24%
Smart Android TV 4K Sony 65 inch KD-65X8500F

Smart Android TV 4K Sony 65 inch KD-65X8500F

44.690.000₫

GNY: 58.900.000₫

21%
Smart Android TV 4K Sony 75 inch KD-75X8500F

Smart Android TV 4K Sony 75 inch KD-75X8500F

67.890.000₫

GNY: 85.900.000₫

11%
Smart Android TV 4K Sony 60 inch KD-60X8300F

Smart Android TV 4K Sony 60 inch KD-60X8300F

34.690.000₫

GNY: 38.990.000₫

17%
Smart Tivi Sony 4K 65 inch KD-65X7000F

Smart Tivi Sony 4K 65 inch KD-65X7000F

29.890.000₫

GNY: 35.990.000₫

16%
Android Tivi OLED Sony 4K 65 inch KD-65A8F

Android Tivi OLED Sony 4K 65 inch KD-65A8F

78.000.000₫

GNY: 92.900.000₫

24%
Smart Android TV 4K Sony 65 inch KD-65X9000F

Smart Android TV 4K Sony 65 inch KD-65X9000F

52.890.000₫

GNY: 69.900.000₫

15%
Smart Android Tivi 4K Sony 65 inch KD-65X7500F

Smart Android Tivi 4K Sony 65 inch KD-65X7500F

34.790.000₫

GNY: 40.990.000₫

20%
Smart Tivi Samsung 75 inch UA75NU7100

Smart Tivi Samsung 75 inch UA75NU7100

55.990.000₫

GNY: 69.900.000₫

18%
Smart Tivi Samsung 65 inch UA65NU7100

Smart Tivi Samsung 65 inch UA65NU7100

25.390.000₫

GNY: 30.900.000₫