Đức Huy Plaza

Tivi trên 55 inch

3%
Smart Android TV 4K Sony 55 inch KD-55X8500F

Smart Android TV 4K Sony 55 inch KD-55X8500F

31.990.000₫

GNY: 32.900.000₫

19%
Smart Tivi Samsung 4K 65 inch UA65NU8000

Smart Tivi Samsung 4K 65 inch UA65NU8000

47.890.000₫

GNY: 58.890.000₫

13%
Smart Tivi Samsung 4K 65 inch UA65NU7400

Smart Tivi Samsung 4K 65 inch UA65NU7400

37.990.000₫

GNY: 43.900.000₫

10%
Smart Tivi Panasonic 4K 65 inch TH-65FX600V

Smart Tivi Panasonic 4K 65 inch TH-65FX600V

32.290.000₫

GNY: 35.990.000₫

13%
Smart Android TV 4K Sony 65 inch KD-65X8500F

Smart Android TV 4K Sony 65 inch KD-65X8500F

50.990.000₫

GNY: 58.900.000₫

16%
Smart Android TV 4K Sony 75 inch KD-75X8500F

Smart Android TV 4K Sony 75 inch KD-75X8500F

71.990.000₫

GNY: 85.900.000₫

5%
Smart Android TV 4K Sony 60 inch KD-60X8300F

Smart Android TV 4K Sony 60 inch KD-60X8300F

36.890.000₫

GNY: 38.990.000₫

6%
Smart Tivi Sony 4K 65 inch KD-65X7000F

Smart Tivi Sony 4K 65 inch KD-65X7000F

33.890.000₫

GNY: 35.990.000₫

3%
Android Tivi OLED Sony 4K 65 inch KD-65A8F

Android Tivi OLED Sony 4K 65 inch KD-65A8F

90.000.000₫

GNY: 92.900.000₫

13%
Smart Android TV 4K Sony 65 inch KD-65X9000F

Smart Android TV 4K Sony 65 inch KD-65X9000F

60.890.000₫

GNY: 69.900.000₫

5%
Smart Android Tivi 4K Sony 65 inch KD-65X7500F

Smart Android Tivi 4K Sony 65 inch KD-65X7500F

38.790.000₫

GNY: 40.990.000₫

11%
Smart Tivi Samsung 65 inch UA65NU7100

Smart Tivi Samsung 65 inch UA65NU7100

32.890.000₫

GNY: 36.890.000₫

25%
Smart Tivi Samsung 4K 65 inch UA65MU6400

Smart Tivi Samsung 4K 65 inch UA65MU6400

36.890.000₫

GNY: 48.900.000₫

43%
Smart TV 3D LED LG 60LA8600

Smart TV 3D LED LG 60LA8600

39.900.000₫

GNY: 69.900.000₫

30%
Smart Tivi Cong 4K Samsung 65 inch 65MU6500

Smart Tivi Cong 4K Samsung 65 inch 65MU6500

38.890.000₫

GNY: 55.900.000₫

23%
Smart Tivi 4K Samsung 65 inch 65MU7000

Smart Tivi 4K Samsung 65 inch 65MU7000

42.890.000₫

GNY: 55.890.000₫

21%
Smart Tivi 4K Panasonic 58 inch TH-58EX750V

Smart Tivi 4K Panasonic 58 inch TH-58EX750V

23.990.000₫

GNY: 30.490.000₫

26%
Smart TV Android 4K Sony 65 inch KD-65X9300E

Smart TV Android 4K Sony 65 inch KD-65X9300E

55.990.000₫

GNY: 75.990.000₫

23%
Internet Tivi Sony 65 Inch KD-65X7000E

Internet Tivi Sony 65 Inch KD-65X7000E

28.290.000₫

GNY: 36.900.000₫