Đức Huy Plaza

Tivi trên 55 inch

8%
Smart Android TV 4K Sony 75 inch KD-75X8500G

Smart Android TV 4K Sony 75 inch KD-75X8500G

77.690.000₫

GNY: 84.500.000₫

6%
Android Tivi Sony 4K 65 inch KD-65X8000G

Android Tivi Sony 4K 65 inch KD-65X8000G

36.690.000₫

GNY: 38.900.000₫

9%
Android Tivi Sony 4K 75 inch KD-75X8000G

Android Tivi Sony 4K 75 inch KD-75X8000G

64.690.000₫

GNY: 70.900.000₫

18%
Smart Android TV 4K Sony 65 inch KD-65X9500G

Smart Android TV 4K Sony 65 inch KD-65X9500G

55.690.000₫

GNY: 68.000.000₫

Smart Android TV 4K Sony 65 inch KD-65X8500G

48.690.000₫

GNY: 34.500.000₫

1%
Smart Tivi QLED Samsung 4K 75 inch QA75Q75R

Smart Tivi QLED Samsung 4K 75 inch QA75Q75R

99.290.000₫

GNY: 99.890.000₫

2%
Smart Tivi QLED Samsung 4K 65 inch QA65Q75R

Smart Tivi QLED Samsung 4K 65 inch QA65Q75R

60.890.000₫

GNY: 61.890.000₫

1%
Smart Tivi QLED Samsung 4K 82 inch QA82Q65R

Smart Tivi QLED Samsung 4K 82 inch QA82Q65R

109.290.000₫

GNY: 109.890.000₫

1%
Smart Tivi QLED Samsung 4K 75 inch QA75Q65R

Smart Tivi QLED Samsung 4K 75 inch QA75Q65R

79.290.000₫

GNY: 79.890.000₫

21%
Smart Tivi QLED Samsung 4K 65 inch QA65Q65R

Smart Tivi QLED Samsung 4K 65 inch QA65Q65R

40.890.000₫

GNY: 51.890.000₫

2%
Smart Tivi Samsung 4K 65 inch UA65RU8000

Smart Tivi Samsung 4K 65 inch UA65RU8000

26.390.000₫

GNY: 26.890.000₫

17%
Smart Tivi Samsung 4K 65 inch UA65RU7400

Smart Tivi Samsung 4K 65 inch UA65RU7400

30.690.000₫

GNY: 36.890.000₫

24%
Smart Tivi Samsung 4K 55 inch UA55RU7400

Smart Tivi Samsung 4K 55 inch UA55RU7400

18.090.000₫

GNY: 23.890.000₫

18%
Smart Tivi Samsung 65 inch UA65RU7100

Smart Tivi Samsung 65 inch UA65RU7100

26.890.000₫

GNY: 32.890.000₫

46%
Smart Tivi QLED Samsung 4K màn cong 65 inch QA65Q8C

Smart Tivi QLED Samsung 4K màn cong 65 inch QA65Q8C

50.290.000₫

GNY: 92.900.000₫

47%
Smart Tivi QLED Samsung 4K 65 inch QA65Q7F

Smart Tivi QLED Samsung 4K 65 inch QA65Q7F

42.290.000₫

GNY: 79.900.000₫

22%
Android Tivi OLED Sony 4K 55 inch KD-55A9F

Android Tivi OLED Sony 4K 55 inch KD-55A9F

56.900.000₫

GNY: 73.400.000₫

20%
Android Tivi OLED Sony 4K 65 inch KD-65A9F

Android Tivi OLED Sony 4K 65 inch KD-65A9F

88.900.000₫

GNY: 110.900.000₫

10%
Smart Tivi Panasonic 4K 65 inch TH-65FX800V

Smart Tivi Panasonic 4K 65 inch TH-65FX800V

46.890.000₫

GNY: 51.890.000₫

15%
Smart Tivi Samsung 4K 75 inch UA75NU8000

Smart Tivi Samsung 4K 75 inch UA75NU8000

63.990.000₫

GNY: 74.890.000₫

32%
Smart Tivi Samsung 4K 65 inch UA65NU8000

Smart Tivi Samsung 4K 65 inch UA65NU8000

39.890.000₫

GNY: 58.890.000₫

28%
Smart Tivi Samsung 4K 65 inch UA65NU7400

Smart Tivi Samsung 4K 65 inch UA65NU7400

31.390.000₫

GNY: 43.900.000₫

28%
Smart Android TV 4K Sony 65 inch KD-65X8500F

Smart Android TV 4K Sony 65 inch KD-65X8500F

42.290.000₫

GNY: 58.900.000₫

13%
Smart Android TV 4K Sony 60 inch KD-60X8300F

Smart Android TV 4K Sony 60 inch KD-60X8300F

33.990.000₫

GNY: 38.990.000₫