Đức Huy Plaza

Tivi từ 44 đến 55 inch

2%
Smart Tivi QLED Samsung 4K 55 inch QA55Q80B

Smart Tivi QLED Samsung 4K 55 inch QA55Q80B

32.290.000₫

GNY: 32.900.000₫

2%
Smart Tivi QLED Samsung 4K 50 inch QA50Q80B

Smart Tivi QLED Samsung 4K 50 inch QA50Q80B

28.290.000₫

GNY: 28.900.000₫

4%
Smart Tivi QLED Samsung 4K 55 inch QA55Q70B

Smart Tivi QLED Samsung 4K 55 inch QA55Q70B

24.990.000₫

GNY: 25.900.000₫

2%
Smart Tivi QLED Samsung 4K 50 inch QA50Q60B

Smart Tivi QLED Samsung 4K 50 inch QA50Q60B

18.990.000₫

GNY: 19.400.000₫

2%
Smart Tivi Samsung 4K 55 inch UA55BU8500

Smart Tivi Samsung 4K 55 inch UA55BU8500

21.000.000₫

GNY: 21.400.000₫

3%
Smart Tivi Samsung 4K 50 inch UA50BU8500

Smart Tivi Samsung 4K 50 inch UA50BU8500

17.390.000₫

GNY: 17.900.000₫

1%
Smart Tivi Samsung 4K 55 inch UA55BU8000

Smart Tivi Samsung 4K 55 inch UA55BU8000

19.690.000₫

GNY: 19.900.000₫

3%
Smart Tivi Samsung 4K 50 inch UA50BU8000

Smart Tivi Samsung 4K 50 inch UA50BU8000

16.390.000₫

GNY: 16.900.000₫

42%
Smart Tivi Android 4K Panasonic 50 inch TH-50JX700V

Smart Tivi Android 4K Panasonic 50 inch TH-50JX700V

14.990.000₫

GNY: 25.900.000₫

6%
Android Tivi Sony 4K 43 inch KD-43X80J

Android Tivi Sony 4K 43 inch KD-43X80J

17.400.000₫

GNY: 18.500.000₫

17%
Smart Tivi Samsung 4K 43 inch UA43AU7700

Smart Tivi Samsung 4K 43 inch UA43AU7700

11.990.000₫

GNY: 14.390.000₫

29%
Smart Tivi QLED 4K 43 inch Samsung QA43Q60A

Smart Tivi QLED 4K 43 inch Samsung QA43Q60A

11.990.000₫

GNY: 16.900.000₫

8%
Smart Tivi Samsung 4K 55 inch UA55AU7700

Smart Tivi Samsung 4K 55 inch UA55AU7700

16.400.000₫

GNY: 17.900.000₫

6%
Smart Tivi Samsung 4K 50 inch UA50AU7700

Smart Tivi Samsung 4K 50 inch UA50AU7700

13.990.000₫

GNY: 14.900.000₫

18%
Android Tivi Panasonic 4K 43 inch 43JX620V

Android Tivi Panasonic 4K 43 inch 43JX620V

11.990.000₫

GNY: 14.600.000₫

27%
Android Tivi Panasonic 4K 50 inch 50JX620V

Android Tivi Panasonic 4K 50 inch 50JX620V

15.990.000₫

GNY: 21.800.000₫

12%
Android Tivi Panasonic 4K 55 inch 55JX620V

Android Tivi Panasonic 4K 55 inch 55JX620V

18.490.000₫

GNY: 20.990.000₫