Đức Huy Plaza

Tivi từ 44 đến 55 inch

7%
Smart Tivi QLED Samsung 4K 55 inch QA55Q95T

Smart Tivi QLED Samsung 4K 55 inch QA55Q95T

45.690.000₫

GNY: 48.900.000₫

8%
Smart Tivi Samsung 4K 50 inch UA50TU8100

Smart Tivi Samsung 4K 50 inch UA50TU8100

15.990.000₫

GNY: 17.400.000₫

8%
Android Tivi OLED Sony 4K 55 inch KD-55A8H

Android Tivi OLED Sony 4K 55 inch KD-55A8H

46.990.000₫

GNY: 50.900.000₫

23%
Android Tivi OLED Sony 4K 55 inch KD-55A8G

Android Tivi OLED Sony 4K 55 inch KD-55A8G

38.990.000₫

GNY: 50.400.000₫

7%
Smart Tivi Sony 4K 49 inch KD-49X8500H

Smart Tivi Sony 4K 49 inch KD-49X8500H

22.290.000₫

GNY: 23.900.000₫

23%
Smart Tivi Sony 4K 55 inch KD-55X8050H

Smart Tivi Sony 4K 55 inch KD-55X8050H

19.290.000₫

GNY: 24.990.000₫

23%
Smart Tivi Sony 4K 49 inch KD-49X8050H

Smart Tivi Sony 4K 49 inch KD-49X8050H

16.390.000₫

GNY: 21.290.000₫

16%
Smart Tivi Samsung 4K 55 inch UA55TU8500

Smart Tivi Samsung 4K 55 inch UA55TU8500

14.690.000₫

GNY: 17.500.000₫

17%
Smart Tivi QLED Samsung 4K 55 inch QA55Q80T

Smart Tivi QLED Samsung 4K 55 inch QA55Q80T

28.290.000₫

GNY: 33.900.000₫

13%
Smart Tivi QLED Samsung 4K 55 inch QA55Q70T

Smart Tivi QLED Samsung 4K 55 inch QA55Q70T

21.690.000₫

GNY: 24.900.000₫

12%
Smart Tivi QLED Samsung 4K 55 inch QA55LS03T

Smart Tivi QLED Samsung 4K 55 inch QA55LS03T

26.290.000₫

GNY: 29.900.000₫

38%
Smart Tivi QLED Samsung 4K 55 inch QA55Q65T

Smart Tivi QLED Samsung 4K 55 inch QA55Q65T

19.790.000₫

GNY: 31.990.000₫

15%
Smart Tivi QLED Samsung 4K 50 inch QA50Q65T

Smart Tivi QLED Samsung 4K 50 inch QA50Q65T

17.290.000₫

GNY: 20.390.000₫

29%
Smart Tivi Samsung 4K 55 inch UA55TU7000

Smart Tivi Samsung 4K 55 inch UA55TU7000

10.900.000₫

GNY: 15.400.000₫

18%
Smart Tivi Samsung 4K 50 inch UA50TU7000

Smart Tivi Samsung 4K 50 inch UA50TU7000

10.990.000₫

GNY: 13.400.000₫

24%
Smart Tivi Sony 4K 55 inch KD-55X7500H

Smart Tivi Sony 4K 55 inch KD-55X7500H

17.390.000₫

GNY: 22.900.000₫

26%
Smart Tivi Sony 4K 49 inch KD-49X7500H

Smart Tivi Sony 4K 49 inch KD-49X7500H

13.690.000₫

GNY: 18.400.000₫

25%
Smart Tivi Samsung 4K 55 inch UA55TU8100

Smart Tivi Samsung 4K 55 inch UA55TU8100

13.100.000₫

GNY: 17.400.000₫

16%
Smart Tivi Samsung 4K 50 inch UA50TU8500

Smart Tivi Samsung 4K 50 inch UA50TU8500

14.690.000₫

GNY: 17.500.000₫