Đức Huy Plaza

Tivi từ 44 đến 55 inch

17%
Smart Tivi QLED Samsung 4K 55 inch QA55Q80T

Smart Tivi QLED Samsung 4K 55 inch QA55Q80T

28.290.000₫

GNY: 33.900.000₫

12%
Smart Tivi QLED Samsung 4K 55 inch QA55LS03T

Smart Tivi QLED Samsung 4K 55 inch QA55LS03T

26.290.000₫

GNY: 29.900.000₫

38%
Smart Tivi QLED Samsung 4K 55 inch QA55Q65T

Smart Tivi QLED Samsung 4K 55 inch QA55Q65T

19.790.000₫

GNY: 31.990.000₫

15%
Smart Tivi QLED Samsung 4K 50 inch QA50Q65T

Smart Tivi QLED Samsung 4K 50 inch QA50Q65T

17.290.000₫

GNY: 20.390.000₫

21%
Smart Tivi Samsung 4K 55 inch UA55TU7000

Smart Tivi Samsung 4K 55 inch UA55TU7000

12.190.000₫

GNY: 15.400.000₫

18%
Smart Tivi Samsung 4K 50 inch UA50TU7000

Smart Tivi Samsung 4K 50 inch UA50TU7000

10.990.000₫

GNY: 13.400.000₫

13%
Smart Tivi Sony 4K 43 inch KD-43X7500H

Smart Tivi Sony 4K 43 inch KD-43X7500H

12.690.000₫

GNY: 14.520.000₫

15%
Smart Tivi Sony 4K 55 inch KD-55X7500H

Smart Tivi Sony 4K 55 inch KD-55X7500H

19.390.000₫

GNY: 22.900.000₫

11%
Smart Tivi Sony 4K 49 inch KD-49X7500H

Smart Tivi Sony 4K 49 inch KD-49X7500H

16.290.000₫

GNY: 18.400.000₫

8%
Smart Tivi Samsung 4K 55 inch UA55TU8100

Smart Tivi Samsung 4K 55 inch UA55TU8100

15.990.000₫

GNY: 17.400.000₫

16%
Smart Tivi Samsung 4K 50 inch UA50TU8500

Smart Tivi Samsung 4K 50 inch UA50TU8500

14.690.000₫

GNY: 17.500.000₫

33%
Android Tivi OLED Sony 4K 55 inch KD-55A9F

Android Tivi OLED Sony 4K 55 inch KD-55A9F

48.990.000₫

GNY: 73.400.000₫

6%
Android Tivi Panasonic 4K 55 inch 55GX750V

Android Tivi Panasonic 4K 55 inch 55GX750V

17.690.000₫

GNY: 18.890.000₫

23%
Smart Tivi QLED Samsung 8K 55 inch QA55Q900R

Smart Tivi QLED Samsung 8K 55 inch QA55Q900R

57.900.000₫

GNY: 74.900.000₫

35%
Android Tivi Panasonic 4K 55 inch 55GX650V

Android Tivi Panasonic 4K 55 inch 55GX650V

10.690.000₫

GNY: 16.500.000₫

17%
Android Tivi Panasonic 4K 49 inch 49GX650V

Android Tivi Panasonic 4K 49 inch 49GX650V

11.990.000₫

GNY: 14.400.000₫

52%
Smart Tivi QLED Samsung 4K 55 inch QA55Q80R

Smart Tivi QLED Samsung 4K 55 inch QA55Q80R

25.390.000₫

GNY: 52.890.000₫

17%
Smart Tivi Samsung 49 inch UA49J5250

Smart Tivi Samsung 49 inch UA49J5250

9.090.000₫

GNY: 10.990.000₫

25%
Smart Tivi Sony 49 inch KDL-49W800G

Smart Tivi Sony 49 inch KDL-49W800G

11.990.000₫

GNY: 15.900.000₫

24%
Smart Tivi LG 4K 49 inch 49SM8100PTA

Smart Tivi LG 4K 49 inch 49SM8100PTA

15.480.000₫

GNY: 20.290.000₫

17%
Smart Tivi LG 4K 55 inch 55UM7400PTA

Smart Tivi LG 4K 55 inch 55UM7400PTA

16.290.000₫

GNY: 19.690.000₫

30%
Smart Tivi LG 4K 55 inch 55UM7300PTA

Smart Tivi LG 4K 55 inch 55UM7300PTA

13.050.000₫

GNY: 18.690.000₫

30%
Smart Tivi LG 4K 49 inch 49UM7300PTA

Smart Tivi LG 4K 49 inch 49UM7300PTA

10.350.000₫

GNY: 14.690.000₫