Đức Huy Plaza

Tivi từ 44 đến 55 inch

10%
Smart Tivi QLED Samsung 4K 50 inch QA50Q60A

Smart Tivi QLED Samsung 4K 50 inch QA50Q60A

17.990.000₫

GNY: 19.900.000₫

9%
Smart Tivi QLED Samsung 4K 55 inch QA55Q60A

Smart Tivi QLED Samsung 4K 55 inch QA55Q60A

20.900.000₫

GNY: 22.900.000₫

7%
Smart Tivi Samsung 4K 50 inch UA50AU9000

Smart Tivi Samsung 4K 50 inch UA50AU9000

16.590.000₫

GNY: 17.900.000₫

9%
Smart Tivi Samsung 4K 50 inch UA50AU8000

Smart Tivi Samsung 4K 50 inch UA50AU8000

14.900.000₫

GNY: 16.400.000₫

11%
Smart Tivi Samsung 4K 55 inch UA55AU8000

Smart Tivi Samsung 4K 55 inch UA55AU8000

16.900.000₫

GNY: 18.900.000₫

8%
Smart Tivi Samsung 4K 50 inch UA50AU7000

Smart Tivi Samsung 4K 50 inch UA50AU7000

13.690.000₫

GNY: 14.900.000₫

33%
Smart Tivi QLED Samsung 4K 55 inch QA55Q95T

Smart Tivi QLED Samsung 4K 55 inch QA55Q95T

36.900.000₫

GNY: 55.390.000₫

10%
Smart Tivi Samsung 4K 50 inch UA50TU8100

Smart Tivi Samsung 4K 50 inch UA50TU8100

12.090.000₫

GNY: 13.400.000₫

18%
Android Tivi OLED Sony 4K 55 inch KD-55A8H

Android Tivi OLED Sony 4K 55 inch KD-55A8H

41.990.000₫

GNY: 50.900.000₫

23%
Android Tivi OLED Sony 4K 55 inch KD-55A8G

Android Tivi OLED Sony 4K 55 inch KD-55A8G

38.990.000₫

GNY: 50.400.000₫

24%
Smart Tivi Sony 4K 55 inch KD-55X9500H

Smart Tivi Sony 4K 55 inch KD-55X9500H

23.900.000₫

GNY: 31.250.000₫

21%
Smart Tivi Sony 4K 49 inch KD-49X8500H

Smart Tivi Sony 4K 49 inch KD-49X8500H

18.590.000₫

GNY: 23.540.000₫

29%
Smart Tivi Sony 4K 55 inch KD-55X8050H

Smart Tivi Sony 4K 55 inch KD-55X8050H

17.690.000₫

GNY: 24.990.000₫

18%
Smart Tivi Sony 4K 49 inch KD-49X8050H

Smart Tivi Sony 4K 49 inch KD-49X8050H

15.690.000₫

GNY: 19.140.000₫

12%
Smart Tivi Samsung 4K 55 inch UA55TU8500

Smart Tivi Samsung 4K 55 inch UA55TU8500

14.890.000₫

GNY: 16.900.000₫