Đức Huy Plaza

Tivi từ 44 đến 55 inch

16%
Smart Tivi QLED Samsung 4K 55 inch QA55Q95T

Smart Tivi QLED Samsung 4K 55 inch QA55Q95T

40.990.000₫

GNY: 48.900.000₫

35%
Smart Tivi Samsung 4K 50 inch UA50TU8100

Smart Tivi Samsung 4K 50 inch UA50TU8100

11.390.000₫

GNY: 17.400.000₫

18%
Android Tivi OLED Sony 4K 55 inch KD-55A8H

Android Tivi OLED Sony 4K 55 inch KD-55A8H

41.990.000₫

GNY: 50.900.000₫

23%
Android Tivi OLED Sony 4K 55 inch KD-55A8G

Android Tivi OLED Sony 4K 55 inch KD-55A8G

38.990.000₫

GNY: 50.400.000₫

10%
Smart Tivi Sony 4K 55 inch KD-55X9500H

Smart Tivi Sony 4K 55 inch KD-55X9500H

27.990.000₫

GNY: 31.250.000₫

21%
Smart Tivi Sony 4K 49 inch KD-49X8500H

Smart Tivi Sony 4K 49 inch KD-49X8500H

18.590.000₫

GNY: 23.540.000₫

29%
Smart Tivi Sony 4K 55 inch KD-55X8050H

Smart Tivi Sony 4K 55 inch KD-55X8050H

17.690.000₫

GNY: 24.990.000₫

20%
Smart Tivi Sony 4K 49 inch KD-49X8050H

Smart Tivi Sony 4K 49 inch KD-49X8050H

15.290.000₫

GNY: 19.140.000₫

16%
Smart Tivi Samsung 4K 55 inch UA55TU8500

Smart Tivi Samsung 4K 55 inch UA55TU8500

14.690.000₫

GNY: 17.500.000₫

31%
Smart Tivi QLED Samsung 4K 55 inch QA55Q80T

Smart Tivi QLED Samsung 4K 55 inch QA55Q80T

23.290.000₫

GNY: 33.900.000₫

20%
Smart Tivi QLED Samsung 4K 55 inch QA55Q70T

Smart Tivi QLED Samsung 4K 55 inch QA55Q70T

19.990.000₫

GNY: 24.900.000₫

12%
Smart Tivi QLED Samsung 4K 55 inch QA55LS03T

Smart Tivi QLED Samsung 4K 55 inch QA55LS03T

26.290.000₫

GNY: 29.900.000₫

38%
Smart Tivi QLED Samsung 4K 55 inch QA55Q65T

Smart Tivi QLED Samsung 4K 55 inch QA55Q65T

19.790.000₫

GNY: 31.990.000₫

22%
Smart Tivi QLED Samsung 4K 50 inch QA50Q65T

Smart Tivi QLED Samsung 4K 50 inch QA50Q65T

15.990.000₫

GNY: 20.390.000₫

27%
Smart Tivi Samsung 4K 55 inch UA55TU7000

Smart Tivi Samsung 4K 55 inch UA55TU7000

11.290.000₫

GNY: 15.400.000₫

27%
Smart Tivi Samsung 4K 50 inch UA50TU7000

Smart Tivi Samsung 4K 50 inch UA50TU7000

9.790.000₫

GNY: 13.400.000₫

22%
Smart Tivi Sony 4K 55 inch KD-55X7500H

Smart Tivi Sony 4K 55 inch KD-55X7500H

13.990.000₫

GNY: 17.840.000₫

32%
Smart Tivi Sony 4K 49 inch KD-49X7500H

Smart Tivi Sony 4K 49 inch KD-49X7500H

12.590.000₫

GNY: 18.400.000₫

32%
Smart Tivi Samsung 4K 55 inch UA55TU8100

Smart Tivi Samsung 4K 55 inch UA55TU8100

11.890.000₫

GNY: 17.400.000₫

30%
Smart Tivi Samsung 4K 50 inch UA50TU8500

Smart Tivi Samsung 4K 50 inch UA50TU8500

12.290.000₫

GNY: 17.500.000₫