Đức Huy Plaza

Tivi từ 44 đến 55 inch

33%
Smart Tivi QLED Samsung 4K 55 inch QA55Q80R

Smart Tivi QLED Samsung 4K 55 inch QA55Q80R

35.290.000₫

GNY: 52.890.000₫

17%
Smart Tivi Samsung 49 inch UA49J5250

Smart Tivi Samsung 49 inch UA49J5250

9.090.000₫

GNY: 10.990.000₫

27%
Smart Tivi Sony 4K 49 inch KD-49X7000F

Smart Tivi Sony 4K 49 inch KD-49X7000F

10.990.000₫

GNY: 14.990.000₫

11%
Smart Tivi Sony 49 inch KDL-49W800G

Smart Tivi Sony 49 inch KDL-49W800G

14.090.000₫

GNY: 15.900.000₫

11%
Smart Tivi LG 4K 49 inch 49SM8100PTA

Smart Tivi LG 4K 49 inch 49SM8100PTA

18.090.000₫

GNY: 20.290.000₫

17%
Smart Tivi LG 4K 55 inch 55UM7400PTA

Smart Tivi LG 4K 55 inch 55UM7400PTA

16.290.000₫

GNY: 19.690.000₫

18%
Smart Tivi LG 4K 55 inch 55UM7300PTA

Smart Tivi LG 4K 55 inch 55UM7300PTA

15.290.000₫

GNY: 18.690.000₫

11%
Smart Tivi LG 4K 49 inch 49UM7300PTA

Smart Tivi LG 4K 49 inch 49UM7300PTA

13.090.000₫

GNY: 14.690.000₫

7%
Smart Tivi Sony 4K 65 inch KD-65X7000G

Smart Tivi Sony 4K 65 inch KD-65X7000G

24.890.000₫

GNY: 26.890.000₫

18%
Smart Tivi Sony 4K 55 inch KD-55X7000G

Smart Tivi Sony 4K 55 inch KD-55X7000G

16.290.000₫

GNY: 19.890.000₫

12%
Smart Tivi Sony 4K 49 inch KD-49X7000G

Smart Tivi Sony 4K 49 inch KD-49X7000G

15.290.000₫

GNY: 17.400.000₫

24%
Smart Android TV 4K Sony 55 inch KD-55X9500G

Smart Android TV 4K Sony 55 inch KD-55X9500G

32.690.000₫

GNY: 42.800.000₫

15%
Smart Android TV 4K Sony 49 inch KD-49X8500G

Smart Android TV 4K Sony 49 inch KD-49X8500G

22.390.000₫

GNY: 26.400.000₫

23%
Smart Android TV 4K Sony 55 inch KD-55X8500G

Smart Android TV 4K Sony 55 inch KD-55X8500G

26.690.000₫

GNY: 34.500.000₫

17%
Android Tivi Sony 4K 55 inch KD-55X8000G

Android Tivi Sony 4K 55 inch KD-55X8000G

20.690.000₫

GNY: 24.900.000₫

13%
Android Tivi Sony 4K 49 inch KD-49X8000G

Android Tivi Sony 4K 49 inch KD-49X8000G

17.390.000₫

GNY: 20.000.000₫

19%
Smart Tivi Sony 50 inch KDL-50W660G

Smart Tivi Sony 50 inch KDL-50W660G

12.590.000₫

GNY: 15.600.000₫

23%
Smart Tivi QLED Samsung 4K 55 inch QA55Q75R

Smart Tivi QLED Samsung 4K 55 inch QA55Q75R

29.990.000₫

GNY: 38.890.000₫

14%
Smart Tivi QLED Samsung 4K 49 inch QA49Q75R

Smart Tivi QLED Samsung 4K 49 inch QA49Q75R

25.690.000₫

GNY: 29.890.000₫

27%
Smart Tivi QLED Samsung 4K 55 inch QA55Q65R

Smart Tivi QLED Samsung 4K 55 inch QA55Q65R

23.390.000₫

GNY: 31.890.000₫

19%
Smart Tivi QLED Samsung 4K 49 inch QA49Q65R

Smart Tivi QLED Samsung 4K 49 inch QA49Q65R

19.290.000₫

GNY: 23.890.000₫

27%
Smart Tivi Samsung 4K 55 inch UA55RU8000

Smart Tivi Samsung 4K 55 inch UA55RU8000

19.690.000₫

GNY: 26.890.000₫

18%
Smart Tivi Samsung 4K 49 inch UA49RU8000

Smart Tivi Samsung 4K 49 inch UA49RU8000

17.090.000₫

GNY: 20.890.000₫

20%
Smart Tivi Samsung 4K 50 inch UA50RU7400

Smart Tivi Samsung 4K 50 inch UA50RU7400

14.690.000₫

GNY: 18.390.000₫