Đức Huy Plaza

Tivi từ 44 đến 55 inch

9%
Android Tivi Sony 4K 50 inch KD-55X80J

Android Tivi Sony 4K 50 inch KD-55X80J

19.900.000₫

GNY: 21.900.000₫

13%
Android Tivi Sony 4K 50 inch KD-50X80J

Android Tivi Sony 4K 50 inch KD-50X80J

16.900.000₫

GNY: 19.400.000₫

17%
Android Tivi Sony 4K 50 inch KD-50X86J

Android Tivi Sony 4K 50 inch KD-50X86J

20.390.000₫

GNY: 24.600.000₫

20%
Android Tivi Sony 4K 50 inch KD-50X75

Android Tivi Sony 4K 50 inch KD-50X75

15.590.000₫

GNY: 19.400.000₫

23%
Android Tivi Sony 4K 55inch KD- 55X9000H

Android Tivi Sony 4K 55inch KD- 55X9000H

20.490.000₫

GNY: 26.690.000₫

20%
Android Tivi Sony 4K 50 inch KD-55X90J

Android Tivi Sony 4K 50 inch KD-55X90J

24.900.000₫

GNY: 31.200.000₫

19%
Android Tivi Sony 4K 50 inch KD-50X90J 50inch

Android Tivi Sony 4K 50 inch KD-50X90J 50inch

23.900.000₫

GNY: 29.400.000₫

13%
Android Tivi Panasonic 4K 55 inch 55GX755V

Android Tivi Panasonic 4K 55 inch 55GX755V

15.590.000₫

GNY: 17.890.000₫

12%
Smart Tivi QLED 4K 50 inch Samsung QA50Q80A

Smart Tivi QLED 4K 50 inch Samsung QA50Q80A

25.500.000₫

GNY: 28.900.000₫

12%
Smart Tivi QLED 4K 55 inch Samsung QA55Q80A

Smart Tivi QLED 4K 55 inch Samsung QA55Q80A

29.900.000₫

GNY: 33.900.000₫

11%
Smart Tivi QLED 4K 55 inch Samsung QA55Q70A

Smart Tivi QLED 4K 55 inch Samsung QA55Q70A

24.900.000₫

GNY: 27.900.000₫

11%
Smart Tivi QLED Samsung 4K 50 inch QA50Q60A

Smart Tivi QLED Samsung 4K 50 inch QA50Q60A

19.590.000₫

GNY: 21.900.000₫

8%
Smart Tivi QLED Samsung 4K 55 inch QA55Q60A

Smart Tivi QLED Samsung 4K 55 inch QA55Q60A

22.900.000₫

GNY: 24.900.000₫

8%
Smart Tivi Samsung 4K 50 inch UA50AU9000

Smart Tivi Samsung 4K 50 inch UA50AU9000

17.900.000₫

GNY: 19.400.000₫

16%
Smart Tivi Samsung 4K 50 inch UA50AU8000

Smart Tivi Samsung 4K 50 inch UA50AU8000

15.900.000₫

GNY: 18.900.000₫

15%
Smart Tivi Samsung 4K 55 inch UA55AU8000

Smart Tivi Samsung 4K 55 inch UA55AU8000

18.590.000₫

GNY: 21.900.000₫

12%
Smart Tivi Samsung 4K 55 inch UA55AU7000

Smart Tivi Samsung 4K 55 inch UA55AU7000

17.590.000₫

GNY: 19.900.000₫

10%
Smart Tivi Samsung 4K 50 inch UA50AU7000

Smart Tivi Samsung 4K 50 inch UA50AU7000

15.690.000₫

GNY: 17.400.000₫

24%
Smart Tivi Sony 4K 55 inch KD-55X9500H

Smart Tivi Sony 4K 55 inch KD-55X9500H

23.900.000₫

GNY: 31.250.000₫