Đức Huy Plaza

Tivi từ 44 đến 55 inch

11%
Android Tivi Panasonic 4K 43 inch 43JX620V

Android Tivi Panasonic 4K 43 inch 43JX620V

12.990.000₫

GNY: 14.600.000₫

27%
Android Tivi Panasonic 4K 50 inch 50JX620V

Android Tivi Panasonic 4K 50 inch 50JX620V

15.990.000₫

GNY: 21.800.000₫

16%
Android Tivi Panasonic 4K 55 inch 55JX620V

Android Tivi Panasonic 4K 55 inch 55JX620V

20.900.000₫

GNY: 24.990.000₫

16%
Android Tivi Panasonic 4K 65 inch 65JX620V

Android Tivi Panasonic 4K 65 inch 65JX620V

25.900.000₫

GNY: 30.900.000₫

9%
Android Tivi Sony 4K 50 inch KD-55X80J

Android Tivi Sony 4K 50 inch KD-55X80J

19.900.000₫

GNY: 21.900.000₫

13%
Android Tivi Sony 4K 50 inch KD-50X80J

Android Tivi Sony 4K 50 inch KD-50X80J

16.900.000₫

GNY: 19.400.000₫

17%
Android Tivi Sony 4K 50 inch KD-50X86J

Android Tivi Sony 4K 50 inch KD-50X86J

20.390.000₫

GNY: 24.600.000₫

20%
Android Tivi Sony 4K 50 inch KD-50X75

Android Tivi Sony 4K 50 inch KD-50X75

15.590.000₫

GNY: 19.400.000₫

20%
Android Tivi Sony 4K 50 inch KD-55X90J

Android Tivi Sony 4K 50 inch KD-55X90J

24.900.000₫

GNY: 31.200.000₫

19%
Android Tivi Sony 4K 50 inch KD-50X90J 50inch

Android Tivi Sony 4K 50 inch KD-50X90J 50inch

23.900.000₫

GNY: 29.400.000₫

12%
Smart Tivi QLED 4K 50 inch Samsung QA50Q80A

Smart Tivi QLED 4K 50 inch Samsung QA50Q80A

25.500.000₫

GNY: 28.900.000₫

12%
Smart Tivi QLED 4K 55 inch Samsung QA55Q80A

Smart Tivi QLED 4K 55 inch Samsung QA55Q80A

29.900.000₫

GNY: 33.900.000₫

28%
Smart Tivi QLED 4K 55 inch Samsung QA55Q70A

Smart Tivi QLED 4K 55 inch Samsung QA55Q70A

19.990.000₫

GNY: 27.900.000₫

14%
Smart Tivi QLED Samsung 4K 50 inch QA50Q60A

Smart Tivi QLED Samsung 4K 50 inch QA50Q60A

18.900.000₫

GNY: 21.900.000₫

14%
Smart Tivi QLED Samsung 4K 55 inch QA55Q60A

Smart Tivi QLED Samsung 4K 55 inch QA55Q60A

21.390.000₫

GNY: 24.900.000₫

14%
Smart Tivi Samsung 4K 50 inch UA50AU9000

Smart Tivi Samsung 4K 50 inch UA50AU9000

16.690.000₫

GNY: 19.400.000₫

14%
Smart Tivi Samsung 4K 50 inch UA50AU8000

Smart Tivi Samsung 4K 50 inch UA50AU8000

16.290.000₫

GNY: 18.900.000₫

15%
Smart Tivi Samsung 4K 55 inch UA55AU8000

Smart Tivi Samsung 4K 55 inch UA55AU8000

18.590.000₫

GNY: 21.900.000₫

12%
Smart Tivi Samsung 4K 55 inch UA55AU7000

Smart Tivi Samsung 4K 55 inch UA55AU7000

17.590.000₫

GNY: 19.900.000₫