Đức Huy Plaza

Tivi từ 44 đến 55 inch

4%
Smart Tivi Sony 4K 65 inch KD-65X7000G

Smart Tivi Sony 4K 65 inch KD-65X7000G

25.890.000₫

GNY: 26.890.000₫

8%
Smart Tivi Sony 4K 55 inch KD-55X7000G

Smart Tivi Sony 4K 55 inch KD-55X7000G

18.290.000₫

GNY: 19.890.000₫

3%
Smart Tivi Sony 4K 49 inch KD-49X7000G

Smart Tivi Sony 4K 49 inch KD-49X7000G

16.890.000₫

GNY: 17.400.000₫

7%
Smart Android TV 4K Sony 55 inch KD-55X9500G

Smart Android TV 4K Sony 55 inch KD-55X9500G

39.690.000₫

GNY: 42.800.000₫

14%
Smart Android TV 4K Sony 55 inch KD-55X8500G

Smart Android TV 4K Sony 55 inch KD-55X8500G

29.690.000₫

GNY: 34.500.000₫

5%
Android Tivi Sony 4K 55 inch KD-55X8000G

Android Tivi Sony 4K 55 inch KD-55X8000G

23.690.000₫

GNY: 24.900.000₫

7%
Android Tivi Sony 4K 49 inch KD-49X8000G

Android Tivi Sony 4K 49 inch KD-49X8000G

18.690.000₫

GNY: 20.000.000₫

15%
Smart Tivi Sony 50 inch KDL-50W660G

Smart Tivi Sony 50 inch KDL-50W660G

13.290.000₫

GNY: 15.600.000₫

2%
Smart Tivi QLED Samsung 4K 55 inch QA55Q75R

Smart Tivi QLED Samsung 4K 55 inch QA55Q75R

38.290.000₫

GNY: 38.890.000₫

17%
Smart Tivi QLED Samsung 4K 49 inch QA49Q75R

Smart Tivi QLED Samsung 4K 49 inch QA49Q75R

24.690.000₫

GNY: 29.890.000₫

22%
Smart Tivi QLED Samsung 4K 55 inch QA55Q65R

Smart Tivi QLED Samsung 4K 55 inch QA55Q65R

24.990.000₫

GNY: 31.890.000₫

20%
Smart Tivi QLED Samsung 4K 49 inch QA49Q65R

Smart Tivi QLED Samsung 4K 49 inch QA49Q65R

19.090.000₫

GNY: 23.890.000₫

Smart Tivi Samsung 4K 55 inch UA55RU8000

29.690.000₫

GNY: 26.890.000₫

17%
Smart Tivi Samsung 4K 49 inch UA49RU8000

Smart Tivi Samsung 4K 49 inch UA49RU8000

17.390.000₫

GNY: 20.890.000₫

15%
Smart Tivi Samsung 4K 50 inch UA50RU7400

Smart Tivi Samsung 4K 50 inch UA50RU7400

15.690.000₫

GNY: 18.390.000₫

2%
Smart Tivi cong Samsung 4K 55 inch UA55RU7300

Smart Tivi cong Samsung 4K 55 inch UA55RU7300

21.390.000₫

GNY: 21.890.000₫

6%
Smart Tivi cong Samsung 4K 49 inch UA49RU7300

Smart Tivi cong Samsung 4K 49 inch UA49RU7300

16.790.000₫

GNY: 17.890.000₫

15%
Smart Tivi Samsung 4K 50 inch UA50RU7200

Smart Tivi Samsung 4K 50 inch UA50RU7200

14.390.000₫

GNY: 16.890.000₫

17%
Smart Tivi Samsung 4K 55 inch UA55RU7100

Smart Tivi Samsung 4K 55 inch UA55RU7100

15.290.000₫

GNY: 18.390.000₫

16%
Smart Tivi Samsung 4K 50 inch UA50RU7100

Smart Tivi Samsung 4K 50 inch UA50RU7100

13.290.000₫

GNY: 15.890.000₫

Smart Tivi LIVA 55DF

9.690.000₫

Smart Tivi LIVA 50DF

8.390.000₫

9%
Android Tivi Panasonic 4K 49 inch 49FX650V

Android Tivi Panasonic 4K 49 inch 49FX650V

14.290.000₫

GNY: 15.690.000₫