Đức Huy Plaza

Tivi từ 44 đến 55 inch

14%
Smart Tivi Samsung 49 inch UA49N5500

Smart Tivi Samsung 49 inch UA49N5500

13.690.000₫

GNY: 15.900.000₫

10%
Smart Tivi Samsung 4K 50 inch UA50NU7400

Smart Tivi Samsung 4K 50 inch UA50NU7400

17.990.000₫

GNY: 19.900.000₫

9%
Smart Android TV 4K Sony 55 inch KD-55X9000F

Smart Android TV 4K Sony 55 inch KD-55X9000F

39.990.000₫

GNY: 43.900.000₫

11%
Smart Android TV 4K Sony 49 inch KD-49X9000F

Smart Android TV 4K Sony 49 inch KD-49X9000F

27.790.000₫

GNY: 31.400.000₫

20%
Smart Android Tivi 4K Sony 49 inch KD-49X7500F

Smart Android Tivi 4K Sony 49 inch KD-49X7500F

17.900.000₫

GNY: 22.390.000₫

8%
Smart Tivi cong Samsung 55 inch UA55NU7300

Smart Tivi cong Samsung 55 inch UA55NU7300

21.990.000₫

GNY: 23.890.000₫

12%
Smart Tivi cong Samsung 49 inch UA49NU7300

Smart Tivi cong Samsung 49 inch UA49NU7300

16.990.000₫

GNY: 19.400.000₫

9%
Smart Tivi Samsung 55 inch UA55NU7100

Smart Tivi Samsung 55 inch UA55NU7100

19.990.000₫

GNY: 21.890.000₫

10%
Smart Tivi Samsung 49 inch UA49NU7100

Smart Tivi Samsung 49 inch UA49NU7100

16.590.000₫

GNY: 18.400.000₫

6%
Smart Android TV 4K Sony 49 inch KD-49X8500F

Smart Android TV 4K Sony 49 inch KD-49X8500F

26.290.000₫

GNY: 27.990.000₫

13%
Smart TV Màn Cong 4K Sony 55 inch KD-55S8500D

Smart TV Màn Cong 4K Sony 55 inch KD-55S8500D

27.890.000₫

GNY: 31.900.000₫

11%
Smart Tivi Sony 50 inch KDL-50W660F

Smart Tivi Sony 50 inch KDL-50W660F

15.490.000₫

GNY: 17.400.000₫

17%
Smart Tivi Sony 49 inch KDL-49W800F

Smart Tivi Sony 49 inch KDL-49W800F

16.490.000₫

GNY: 19.900.000₫

9%
Internet Tivi Sony 48 inch KDL-48W650D

Internet Tivi Sony 48 inch KDL-48W650D

11.790.000₫

GNY: 12.900.000₫

14%
Smart Tivi Panasonic 32 inch TH-32ES500V

Smart Tivi Panasonic 32 inch TH-32ES500V

5.490.000₫

GNY: 6.390.000₫

6%
Smart Tivi Panasonic 43 inch TH-43ES500V

Smart Tivi Panasonic 43 inch TH-43ES500V

9.160.000₫

GNY: 9.790.000₫

13%
Smart Tivi LG 49 inch 49UJ652T

Smart Tivi LG 49 inch 49UJ652T

13.890.000₫

GNY: 15.890.000₫