Đức Huy Plaza

Tivi từ 44 đến 55 inch

3%
Android Tivi Panasonic 4K 55 inch 55GX650V

Android Tivi Panasonic 4K 55 inch 55GX650V

15.990.000₫

GNY: 16.500.000₫

3%
Android Tivi Panasonic 4K 49 inch 49GX650V

Android Tivi Panasonic 4K 49 inch 49GX650V

13.990.000₫

GNY: 14.400.000₫

40%
Smart Tivi QLED Samsung 4K 55 inch QA55Q80R

Smart Tivi QLED Samsung 4K 55 inch QA55Q80R

31.900.000₫

GNY: 52.890.000₫

17%
Smart Tivi Samsung 49 inch UA49J5250

Smart Tivi Samsung 49 inch UA49J5250

9.090.000₫

GNY: 10.990.000₫

18%
Smart Tivi Sony 49 inch KDL-49W800G

Smart Tivi Sony 49 inch KDL-49W800G

13.090.000₫

GNY: 15.900.000₫

11%
Smart Tivi LG 4K 49 inch 49SM8100PTA

Smart Tivi LG 4K 49 inch 49SM8100PTA

18.090.000₫

GNY: 20.290.000₫

17%
Smart Tivi LG 4K 55 inch 55UM7400PTA

Smart Tivi LG 4K 55 inch 55UM7400PTA

16.290.000₫

GNY: 19.690.000₫

18%
Smart Tivi LG 4K 55 inch 55UM7300PTA

Smart Tivi LG 4K 55 inch 55UM7300PTA

15.290.000₫

GNY: 18.690.000₫

18%
Smart Tivi LG 4K 49 inch 49UM7300PTA

Smart Tivi LG 4K 49 inch 49UM7300PTA

11.990.000₫

GNY: 14.690.000₫

13%
Smart Tivi Sony 4K 65 inch KD-65X7000G

Smart Tivi Sony 4K 65 inch KD-65X7000G

23.390.000₫

GNY: 26.890.000₫

23%
Smart Tivi Sony 4K 55 inch KD-55X7000G

Smart Tivi Sony 4K 55 inch KD-55X7000G

15.290.000₫

GNY: 19.890.000₫

18%
Smart Tivi Sony 4K 49 inch KD-49X7000G

Smart Tivi Sony 4K 49 inch KD-49X7000G

14.290.000₫

GNY: 17.400.000₫

28%
Smart Android TV 4K Sony 55 inch KD-55X9500G

Smart Android TV 4K Sony 55 inch KD-55X9500G

30.690.000₫

GNY: 42.800.000₫

15%
Smart Android TV 4K Sony 49 inch KD-49X8500G

Smart Android TV 4K Sony 49 inch KD-49X8500G

22.390.000₫

GNY: 26.400.000₫

28%
Smart Android TV 4K Sony 55 inch KD-55X8500G

Smart Android TV 4K Sony 55 inch KD-55X8500G

24.690.000₫

GNY: 34.500.000₫

17%
Android Tivi Sony 4K 55 inch KD-55X8000G

Android Tivi Sony 4K 55 inch KD-55X8000G

20.690.000₫

GNY: 24.900.000₫

14%
Android Tivi Sony 4K 49 inch KD-49X8000G

Android Tivi Sony 4K 49 inch KD-49X8000G

17.390.000₫

GNY: 20.290.000₫

21%
Smart Tivi Sony 50 inch KDL-50W660G

Smart Tivi Sony 50 inch KDL-50W660G

12.290.000₫

GNY: 15.600.000₫

33%
Smart Tivi QLED Samsung 4K 55 inch QA55Q75R

Smart Tivi QLED Samsung 4K 55 inch QA55Q75R

25.990.000₫

GNY: 38.890.000₫

24%
Smart Tivi QLED Samsung 4K 49 inch QA49Q75R

Smart Tivi QLED Samsung 4K 49 inch QA49Q75R

22.690.000₫

GNY: 29.890.000₫

34%
Smart Tivi QLED Samsung 4K 55 inch QA55Q65R

Smart Tivi QLED Samsung 4K 55 inch QA55Q65R

20.890.000₫

GNY: 31.890.000₫

23%
Smart Tivi QLED Samsung 4K 49 inch QA49Q65R

Smart Tivi QLED Samsung 4K 49 inch QA49Q65R

18.290.000₫

GNY: 23.890.000₫

41%
Smart Tivi Samsung 4K 55 inch UA55RU8000

Smart Tivi Samsung 4K 55 inch UA55RU8000

15.990.000₫

GNY: 26.890.000₫

18%
Smart Tivi Samsung 4K 49 inch UA49RU8000

Smart Tivi Samsung 4K 49 inch UA49RU8000

17.090.000₫

GNY: 20.890.000₫

28%
Smart Tivi Samsung 4K 50 inch UA50RU7400

Smart Tivi Samsung 4K 50 inch UA50RU7400

13.290.000₫

GNY: 18.390.000₫

35%
Smart Tivi Samsung 4K 50 inch UA50RU7200

Smart Tivi Samsung 4K 50 inch UA50RU7200

10.990.000₫

GNY: 16.890.000₫

31%
Smart Tivi Samsung 4K 55 inch UA55RU7100

Smart Tivi Samsung 4K 55 inch UA55RU7100

12.690.000₫

GNY: 18.390.000₫

38%
Smart Tivi Samsung 4K 50 inch UA50RU7100

Smart Tivi Samsung 4K 50 inch UA50RU7100

9.900.000₫

GNY: 15.890.000₫

Smart Tivi LIVA 55DF

9.690.000₫

Smart Tivi LIVA 50DF

8.390.000₫

9%
Android Tivi Panasonic 4K 49 inch 49FX650V

Android Tivi Panasonic 4K 49 inch 49FX650V

14.290.000₫

GNY: 15.690.000₫

25%
Smart Tivi Samsung 49 inch UA49N5500

Smart Tivi Samsung 49 inch UA49N5500

9.290.000₫

GNY: 12.400.000₫