Đức Huy Plaza

Tivi từ 44 đến 55 inch

31%
Android Tivi OLED Sony 4K 55 inch KD-55A9F

Android Tivi OLED Sony 4K 55 inch KD-55A9F

50.900.000₫

GNY: 73.400.000₫

6%
Android Tivi Panasonic 4K 55 inch 55GX750V

Android Tivi Panasonic 4K 55 inch 55GX750V

17.690.000₫

GNY: 18.890.000₫

16%
Smart Tivi QLED Samsung 8K 55 inch QA55Q900R

Smart Tivi QLED Samsung 8K 55 inch QA55Q900R

62.890.000₫

GNY: 74.900.000₫

7%
Android Tivi Panasonic 4K 55 inch 55GX650V

Android Tivi Panasonic 4K 55 inch 55GX650V

15.290.000₫

GNY: 16.500.000₫

8%
Android Tivi Panasonic 4K 49 inch 49GX650V

Android Tivi Panasonic 4K 49 inch 49GX650V

13.290.000₫

GNY: 14.400.000₫

40%
Smart Tivi QLED Samsung 4K 55 inch QA55Q80R

Smart Tivi QLED Samsung 4K 55 inch QA55Q80R

31.990.000₫

GNY: 52.890.000₫

17%
Smart Tivi Samsung 49 inch UA49J5250

Smart Tivi Samsung 49 inch UA49J5250

9.090.000₫

GNY: 10.990.000₫

20%
Smart Tivi Sony 49 inch KDL-49W800G

Smart Tivi Sony 49 inch KDL-49W800G

12.690.000₫

GNY: 15.900.000₫

11%
Smart Tivi LG 4K 49 inch 49SM8100PTA

Smart Tivi LG 4K 49 inch 49SM8100PTA

18.090.000₫

GNY: 20.290.000₫

17%
Smart Tivi LG 4K 55 inch 55UM7400PTA

Smart Tivi LG 4K 55 inch 55UM7400PTA

16.290.000₫

GNY: 19.690.000₫

18%
Smart Tivi LG 4K 55 inch 55UM7300PTA

Smart Tivi LG 4K 55 inch 55UM7300PTA

15.290.000₫

GNY: 18.690.000₫

18%
Smart Tivi LG 4K 49 inch 49UM7300PTA

Smart Tivi LG 4K 49 inch 49UM7300PTA

11.990.000₫

GNY: 14.690.000₫

24%
Smart Tivi Sony 4K 65 inch KD-65X7000G

Smart Tivi Sony 4K 65 inch KD-65X7000G

20.390.000₫

GNY: 26.890.000₫

26%
Smart Tivi Sony 4K 55 inch KD-55X7000G

Smart Tivi Sony 4K 55 inch KD-55X7000G

14.690.000₫

GNY: 19.890.000₫

25%
Smart Tivi Sony 4K 49 inch KD-49X7000G

Smart Tivi Sony 4K 49 inch KD-49X7000G

12.990.000₫

GNY: 17.400.000₫

35%
Smart Android TV 4K Sony 55 inch KD-55X9500G

Smart Android TV 4K Sony 55 inch KD-55X9500G

27.690.000₫

GNY: 42.800.000₫

17%
Smart Android TV 4K Sony 49 inch KD-49X8500G

Smart Android TV 4K Sony 49 inch KD-49X8500G

21.990.000₫

GNY: 26.400.000₫

35%
Smart Android TV 4K Sony 55 inch KD-55X8500G

Smart Android TV 4K Sony 55 inch KD-55X8500G

22.590.000₫

GNY: 34.500.000₫

30%
Android Tivi Sony 4K 55 inch KD-55X8000G

Android Tivi Sony 4K 55 inch KD-55X8000G

17.390.000₫

GNY: 24.900.000₫

24%
Android Tivi Sony 4K 49 inch KD-49X8000G

Android Tivi Sony 4K 49 inch KD-49X8000G

15.390.000₫

GNY: 20.290.000₫

34%
Smart Tivi Sony 50 inch KDL-50W660G

Smart Tivi Sony 50 inch KDL-50W660G

10.290.000₫

GNY: 15.600.000₫

36%
Smart Tivi QLED Samsung 4K 55 inch QA55Q75R

Smart Tivi QLED Samsung 4K 55 inch QA55Q75R

24.990.000₫

GNY: 38.890.000₫

24%
Smart Tivi QLED Samsung 4K 49 inch QA49Q75R

Smart Tivi QLED Samsung 4K 49 inch QA49Q75R

22.690.000₫

GNY: 29.890.000₫

31%
Smart Tivi QLED Samsung 4K 55 inch QA55Q65R

Smart Tivi QLED Samsung 4K 55 inch QA55Q65R

21.890.000₫

GNY: 31.890.000₫