Đức Huy Plaza

Tivi từ 44 đến 55 inch

11%
Smart Tivi Sony 50 inch KDL-50W660G

Smart Tivi Sony 50 inch KDL-50W660G

13.890.000₫

GNY: 15.600.000₫

2%
Smart Tivi QLED Samsung 4K 55 inch QA55Q75R

Smart Tivi QLED Samsung 4K 55 inch QA55Q75R

38.290.000₫

GNY: 38.890.000₫

2%
Smart Tivi QLED Samsung 4K 49 inch QA49Q75R

Smart Tivi QLED Samsung 4K 49 inch QA49Q75R

29.290.000₫

GNY: 29.890.000₫

2%
Smart Tivi QLED Samsung 4K 55 inch QA55Q65R

Smart Tivi QLED Samsung 4K 55 inch QA55Q65R

31.290.000₫

GNY: 31.890.000₫

19%
Smart Tivi QLED Samsung 4K 49 inch QA49Q65R

Smart Tivi QLED Samsung 4K 49 inch QA49Q65R

19.390.000₫

GNY: 23.890.000₫

2%
Smart Tivi Samsung 4K 55 inch UA55RU8000

Smart Tivi Samsung 4K 55 inch UA55RU8000

26.390.000₫

GNY: 26.890.000₫

2%
Smart Tivi Samsung 4K 49 inch UA49RU8000

Smart Tivi Samsung 4K 49 inch UA49RU8000

20.390.000₫

GNY: 20.890.000₫

3%
Smart Tivi Samsung 4K 50 inch UA50RU7400

Smart Tivi Samsung 4K 50 inch UA50RU7400

17.890.000₫

GNY: 18.390.000₫

2%
Smart Tivi cong Samsung 55 inch UA55RU7300

Smart Tivi cong Samsung 55 inch UA55RU7300

21.390.000₫

GNY: 21.890.000₫

6%
Smart Tivi cong Samsung 49 inch UA49RU7300

Smart Tivi cong Samsung 49 inch UA49RU7300

16.790.000₫

GNY: 17.890.000₫

3%
Smart Tivi Samsung 50 inch UA50RU7200

Smart Tivi Samsung 50 inch UA50RU7200

16.300.000₫

GNY: 16.890.000₫

2%
Smart Tivi Samsung 55 inch UA55RU7100

Smart Tivi Samsung 55 inch UA55RU7100

17.990.000₫

GNY: 18.390.000₫

2%
Smart Tivi Samsung 50 inch UA50RU7100

Smart Tivi Samsung 50 inch UA50RU7100

15.500.000₫

GNY: 15.890.000₫

Smart Tivi LIVA 55DF

9.690.000₫

Smart Tivi LIVA 50DF

8.390.000₫

9%
Smart Tivi Panasonic 4K 55 inch TH-55EX750V

Smart Tivi Panasonic 4K 55 inch TH-55EX750V

44.590.000₫

GNY: 48.990.000₫

7%
Smart Tivi Panasonic 4K 49 inch TH-49EX600V

Smart Tivi Panasonic 4K 49 inch TH-49EX600V

13.890.000₫

GNY: 14.990.000₫

9%
Smart Tivi Panasonic 49 inch TH-49ES500V

Smart Tivi Panasonic 49 inch TH-49ES500V

10.890.000₫

GNY: 11.990.000₫

19%
Smart Tivi Panasonic 4K 49 inch TH-49FX500V

Smart Tivi Panasonic 4K 49 inch TH-49FX500V

12.890.000₫

GNY: 15.890.000₫

44%
Smart Tivi QLED Samsung 4K 55 inch QA55Q7F

Smart Tivi QLED Samsung 4K 55 inch QA55Q7F

30.900.000₫

GNY: 54.900.000₫

16%
Smart TV Android 4K Sony 49 inch KD-49X8000E

Smart TV Android 4K Sony 49 inch KD-49X8000E

17.590.000₫

GNY: 20.900.000₫