Đức Huy Plaza

Tivi từ 44 đến 55 inch

6%
Smart Tivi Panasonic 4K 49 inch TH-49FX800V

Smart Tivi Panasonic 4K 49 inch TH-49FX800V

22.890.000₫

GNY: 24.390.000₫

8%
Smart Tivi Panasonic 4K 55 inch TH-55FX800V

Smart Tivi Panasonic 4K 55 inch TH-55FX800V

32.990.000₫

GNY: 35.890.000₫

17%
Smart Tivi Samsung 4K 50 inch UA50NU7800

Smart Tivi Samsung 4K 50 inch UA50NU7800

19.690.000₫

GNY: 23.690.000₫

3%
Android Tivi OLED Sony 4K 55 inch KD-55A8F

Android Tivi OLED Sony 4K 55 inch KD-55A8F

56.900.000₫

GNY: 58.900.000₫

22%
Smart Tivi Cong Samsung 4K 55 inch UA55NU8500

Smart Tivi Cong Samsung 4K 55 inch UA55NU8500

30.190.000₫

GNY: 38.890.000₫

14%
Smart Tivi Samsung 4K 55 inch UA55NU8000

Smart Tivi Samsung 4K 55 inch UA55NU8000

28.390.000₫

GNY: 32.890.000₫

16%
Smart Tivi Cong Samsung 4K 55 inch UA55NU7500

Smart Tivi Cong Samsung 4K 55 inch UA55NU7500

25.890.000₫

GNY: 30.900.000₫

17%
Smart Tivi Cong Samsung 4K 49 inch UA49NU7500

Smart Tivi Cong Samsung 4K 49 inch UA49NU7500

18.990.000₫

GNY: 22.900.000₫

14%
Smart Tivi Panasonic 4K 55 inch TH-55FX700V

Smart Tivi Panasonic 4K 55 inch TH-55FX700V

22.090.000₫

GNY: 25.590.000₫

12%
Smart Tivi Samsung 4K 55 inch UA55NU7400

Smart Tivi Samsung 4K 55 inch UA55NU7400

21.990.000₫

GNY: 24.900.000₫

10%
Smart Tivi Panasonic 4K 49 inch TH-49FX700V

Smart Tivi Panasonic 4K 49 inch TH-49FX700V

17.290.000₫

GNY: 19.290.000₫

3%
Smart Tivi Panasonic 50 inch TH-50FS500V

Smart Tivi Panasonic 50 inch TH-50FS500V

12.590.000₫

GNY: 12.990.000₫

5%
Smart Tivi Sony 4K 55 inch KD-55X7000F

Smart Tivi Sony 4K 55 inch KD-55X7000F

20.990.000₫

GNY: 21.990.000₫

9%
Smart Tivi Sony 4K 49 inch KD-49X7000F

Smart Tivi Sony 4K 49 inch KD-49X7000F

17.290.000₫

GNY: 18.990.000₫

25%
Smart Tivi Samsung 49 inch UA49N5500

Smart Tivi Samsung 49 inch UA49N5500

11.990.000₫

GNY: 15.900.000₫

15%
Smart Tivi Samsung 4K 50 inch UA50NU7400

Smart Tivi Samsung 4K 50 inch UA50NU7400

16.890.000₫

GNY: 19.900.000₫

12%
Smart Android TV 4K Sony 55 inch KD-55X9000F

Smart Android TV 4K Sony 55 inch KD-55X9000F

38.690.000₫

GNY: 43.900.000₫

18%
Smart Android TV 4K Sony 49 inch KD-49X9000F

Smart Android TV 4K Sony 49 inch KD-49X9000F

25.790.000₫

GNY: 31.400.000₫

4%
Smart Android Tivi 4K Sony 55 inch KD-55X7500F

Smart Android Tivi 4K Sony 55 inch KD-55X7500F

23.900.000₫

GNY: 24.900.000₫

16%
Smart Android Tivi 4K Sony 49 inch KD-49X7500F

Smart Android Tivi 4K Sony 49 inch KD-49X7500F

18.900.000₫

GNY: 22.390.000₫

18%
Smart Tivi cong Samsung 55 inch UA55NU7300

Smart Tivi cong Samsung 55 inch UA55NU7300

19.490.000₫

GNY: 23.890.000₫

17%
Smart Tivi cong Samsung 49 inch UA49NU7300

Smart Tivi cong Samsung 49 inch UA49NU7300

16.190.000₫

GNY: 19.400.000₫

19%
Smart Tivi Samsung 55 inch UA55NU7100

Smart Tivi Samsung 55 inch UA55NU7100

17.690.000₫

GNY: 21.890.000₫

19%
Smart Tivi Samsung 49 inch UA49NU7100

Smart Tivi Samsung 49 inch UA49NU7100

14.890.000₫

GNY: 18.400.000₫