Đức Huy Plaza

Tivi từ 44 đến 55 inch

9%
Smart Tivi Panasonic 4K 55 inch TH-55EX750V

Smart Tivi Panasonic 4K 55 inch TH-55EX750V

44.590.000₫

GNY: 48.990.000₫

7%
Smart Tivi Panasonic 4K 49 inch TH-49EX600V

Smart Tivi Panasonic 4K 49 inch TH-49EX600V

13.890.000₫

GNY: 14.990.000₫

8%
Smart Tivi Panasonic 49 inch TH-49ES500V

Smart Tivi Panasonic 49 inch TH-49ES500V

10.990.000₫

GNY: 11.990.000₫

14%
Smart Tivi Panasonic 4K 49 inch TH-49FX500V

Smart Tivi Panasonic 4K 49 inch TH-49FX500V

13.690.000₫

GNY: 15.890.000₫

15%
Smart Tivi Panasonic 4K 55 inch TH-55FX600V

Smart Tivi Panasonic 4K 55 inch TH-55FX600V

17.890.000₫

GNY: 20.990.000₫

30%
Smart Tivi QLED Samsung 4K màn cong 55 inch QA55Q8C

Smart Tivi QLED Samsung 4K màn cong 55 inch QA55Q8C

45.430.000₫

GNY: 64.900.000₫

31%
Smart Tivi QLED Samsung 4K 55 inch QA55Q7F

Smart Tivi QLED Samsung 4K 55 inch QA55Q7F

37.900.000₫

GNY: 54.900.000₫

10%
Smart TV Android 4K Sony 49 inch KD-49X8000E

Smart TV Android 4K Sony 49 inch KD-49X8000E

18.890.000₫

GNY: 20.900.000₫

6%
Smart Tivi Panasonic 4K 49 inch TH-49FX800V

Smart Tivi Panasonic 4K 49 inch TH-49FX800V

22.890.000₫

GNY: 24.390.000₫

8%
Smart Tivi Panasonic 4K 55 inch TH-55FX800V

Smart Tivi Panasonic 4K 55 inch TH-55FX800V

32.990.000₫

GNY: 35.890.000₫

17%
Smart Tivi Samsung 4K 50 inch UA50NU7800

Smart Tivi Samsung 4K 50 inch UA50NU7800

19.690.000₫

GNY: 23.690.000₫

7%
Android Tivi OLED Sony 4K 55 inch KD-55A8F

Android Tivi OLED Sony 4K 55 inch KD-55A8F

54.900.000₫

GNY: 58.900.000₫

23%
Smart Tivi Cong Samsung 4K 55 inch UA55NU8500

Smart Tivi Cong Samsung 4K 55 inch UA55NU8500

29.990.000₫

GNY: 38.890.000₫

21%
Smart Tivi Samsung 4K 55 inch UA55NU8000

Smart Tivi Samsung 4K 55 inch UA55NU8000

25.990.000₫

GNY: 32.890.000₫

26%
Smart Tivi Cong Samsung 4K 55 inch UA55NU7500

Smart Tivi Cong Samsung 4K 55 inch UA55NU7500

22.890.000₫

GNY: 30.900.000₫

21%
Smart Tivi Cong Samsung 4K 49 inch UA49NU7500

Smart Tivi Cong Samsung 4K 49 inch UA49NU7500

17.990.000₫

GNY: 22.900.000₫

14%
Smart Tivi Panasonic 4K 55 inch TH-55FX700V

Smart Tivi Panasonic 4K 55 inch TH-55FX700V

22.090.000₫

GNY: 25.590.000₫

17%
Smart Tivi Samsung 4K 55 inch UA55NU7400

Smart Tivi Samsung 4K 55 inch UA55NU7400

20.690.000₫

GNY: 24.900.000₫

10%
Smart Tivi Panasonic 4K 49 inch TH-49FX700V

Smart Tivi Panasonic 4K 49 inch TH-49FX700V

17.290.000₫

GNY: 19.290.000₫

3%
Smart Tivi Panasonic 50 inch TH-50FS500V

Smart Tivi Panasonic 50 inch TH-50FS500V

12.590.000₫

GNY: 12.990.000₫

14%
Smart Tivi Sony 4K 55 inch KD-55X7000F

Smart Tivi Sony 4K 55 inch KD-55X7000F

18.990.000₫

GNY: 21.990.000₫