Tờ rơi chương trình

Điều kiện nhạn phiếu bốc thăm

* Trong thời gian: 10.6.2022 đến 16h ngày 19.01.2023

* Khách hàng mua sắm các sản phẩm hàng hóa và sử dụng các dịch vụ tại: Trung tâm mua sắm và giải trí Đức Huy Plaza và Khách sạn Đức Huy Grand, cụ thể như sau:

- Khách hàng mua sản phẩm ngành hàng điện máy, nội thất, hàng tiêu dùng tại Trung tâm mua sắm và giải trí Đức Huy Plaza với hóa đơn từ 590.000 đồng trở lên sẽ được tặng 01 phiếu bốc thăm.

- Khách hàng sử dụng dịch vụ ăn uống tại nhà hàng tầng 5 Trung tâm mua sắm và giải trí Đức Huy Plaza từ 390.000 đồng trở lên sẽ được tặng 01 phiếu bốc thăm.

- Khách hàng sử dụng dịch vụ Karaoke tại khách sạn Đức Huy Grand từ 1.000.000 đồng trở lên sẽ được tặng 01 phiếu bốc thăm.

- Khách hàng mở hợp đồng fitness hoặc thẻ bơi tại khách sạn Đức Huy Grand từ 6 tháng trở lên sẽ được tặng 01 phiếu bốc thăm.

- Khách hàng sử dụng dịch vụ tiệc cưới, hỏi tại khách sạn Đức Huy Grand từ 2.500.000 đồng trở lên sẽ được tặng 01 phiếu bốc thăm.