Đức Huy Plaza

Tivi 32 đến 43 inch

29%
Smart Tivi QLED Samsung 4K 43 inch QA43Q65T

Smart Tivi QLED Samsung 4K 43 inch QA43Q65T

11.290.000₫

GNY: 15.890.000₫

9%
Smart Tivi Samsung 32 inch UA32T4500

Smart Tivi Samsung 32 inch UA32T4500

6.290.000₫

GNY: 6.900.000₫

8%
Smart Tivi Samsung 43 inch UA43T6500

Smart Tivi Samsung 43 inch UA43T6500

8.690.000₫

GNY: 9.400.000₫

16%
Smart Tivi Samsung 4K 43 inch UA43TU8500

Smart Tivi Samsung 4K 43 inch UA43TU8500

11.390.000₫

GNY: 13.600.000₫

8%
Smart Tivi Samsung 32 inch UA32T4300

Smart Tivi Samsung 32 inch UA32T4300

5.890.000₫

GNY: 6.400.000₫

16%
Smart Tivi Samsung 4K 43 inch UA43TU7000

Smart Tivi Samsung 4K 43 inch UA43TU7000

9.190.000₫

GNY: 10.900.000₫

14%
Smart Tivi Samsung 4K 43 inch UA43TU8100

Smart Tivi Samsung 4K 43 inch UA43TU8100

10.290.000₫

GNY: 11.900.000₫

2%
Smart Tivi Panasonic 40 inch 40GS550V

Smart Tivi Panasonic 40 inch 40GS550V

7.890.000₫

GNY: 8.090.000₫

16%
Android Tivi Panasonic 4K 43 inch 43GX650V

Android Tivi Panasonic 4K 43 inch 43GX650V

9.490.000₫

GNY: 11.290.000₫

10%
Smart Tivi Panasonic 32 inch 32GS550V

Smart Tivi Panasonic 32 inch 32GS550V

5.390.000₫

GNY: 5.990.000₫

44%
Smart Tivi LG 4K 43 inch 43UM7300PTA

Smart Tivi LG 4K 43 inch 43UM7300PTA

6.990.000₫

GNY: 12.390.000₫

35%
Smart Tivi Sony 4K 43 inch KD-43X7000G

Smart Tivi Sony 4K 43 inch KD-43X7000G

8.690.000₫

GNY: 13.400.000₫

24%
Smart Android TV 4K Sony 43 inch KD-43X8500G

Smart Android TV 4K Sony 43 inch KD-43X8500G

13.290.000₫

GNY: 17.400.000₫

30%
Android Tivi Sony 4K 43 inch KD-43X8000G

Android Tivi Sony 4K 43 inch KD-43X8000G

10.390.000₫

GNY: 14.900.000₫

23%
Smart Tivi Sony 43 inch KDL-43W800G

Smart Tivi Sony 43 inch KDL-43W800G

9.990.000₫

GNY: 13.000.000₫

31%
Smart Tivi Sony 43 inch KDL-43W660G

Smart Tivi Sony 43 inch KDL-43W660G

7.490.000₫

GNY: 10.900.000₫

22%
Smart Tivi Samsung 40 inch UA40J5250

Smart Tivi Samsung 40 inch UA40J5250

7.290.000₫

GNY: 9.400.000₫

27%
Tivi Samsung 32 inch UA32N4000

Tivi Samsung 32 inch UA32N4000

4.290.000₫

GNY: 5.890.000₫

23%
Smart Tivi Sony 32 inch KDL-32W610G

Smart Tivi Sony 32 inch KDL-32W610G

6.390.000₫

GNY: 8.290.000₫

22%
Smart TV Full HD Asanzo 40E800

Smart TV Full HD Asanzo 40E800

5.690.000₫

GNY: 7.290.000₫

17%
Tivi Sony 40 inch KDL-40R350E

Tivi Sony 40 inch KDL-40R350E

7.090.000₫

GNY: 8.590.000₫

16%
Tivi Sony 32 inch KDL-32R300E

Tivi Sony 32 inch KDL-32R300E

5.390.000₫

GNY: 6.390.000₫