Đức Huy Plaza

Tivi 32 đến 43 inch

3%
Smart Tivi Sony 4K 43 inch KD-43X7000G

Smart Tivi Sony 4K 43 inch KD-43X7000G

12.990.000₫

GNY: 13.400.000₫

4%
Smart Android TV 4K Sony 43 inch KD-43X8500G

Smart Android TV 4K Sony 43 inch KD-43X8500G

16.690.000₫

GNY: 17.400.000₫

9%
Android Tivi Sony 4K 43 inch KD-43X8000G

Android Tivi Sony 4K 43 inch KD-43X8000G

13.590.000₫

GNY: 14.900.000₫

3%
Smart Tivi Sony 43 inch KDL-43W800G

Smart Tivi Sony 43 inch KDL-43W800G

12.600.000₫

GNY: 13.000.000₫

17%
Smart Tivi Sony 43 inch KDL-43W660G

Smart Tivi Sony 43 inch KDL-43W660G

10.290.000₫

GNY: 12.400.000₫

26%
Smart Tivi QLED Samsung 4K 43 inch QA43Q65R

Smart Tivi QLED Samsung 4K 43 inch QA43Q65R

12.890.000₫

GNY: 17.390.000₫

17%
Smart Tivi Samsung 4K 43 inch UA43RU7400

Smart Tivi Samsung 4K 43 inch UA43RU7400

11.990.000₫

GNY: 14.390.000₫

17%
Smart Tivi Samsung 43 inch UA43RU7200

Smart Tivi Samsung 43 inch UA43RU7200

10.690.000₫

GNY: 12.890.000₫

5%
Smart Tivi Samsung 43 inch UA43RU7100

Smart Tivi Samsung 43 inch UA43RU7100

11.300.000₫

GNY: 11.890.000₫

14%
Smart Tivi Panasonic 4K 43 inch TH-43FX500V

Smart Tivi Panasonic 4K 43 inch TH-43FX500V

11.090.000₫

GNY: 12.890.000₫

31%
Smart Tivi Panasonic 32 inch TH-32FS500V

Smart Tivi Panasonic 32 inch TH-32FS500V

5.490.000₫

GNY: 7.990.000₫

11%
Smart Tivi Samsung 4K 43 inch UA43NU7800

Smart Tivi Samsung 4K 43 inch UA43NU7800

13.290.000₫

GNY: 14.990.000₫

22%
Smart Tivi Samsung 32 inch UA32N4300

Smart Tivi Samsung 32 inch UA32N4300

5.790.000₫

GNY: 7.390.000₫

15%
Smart Tivi Samsung 40 inch UA40J5250D

Smart Tivi Samsung 40 inch UA40J5250D

7.990.000₫

GNY: 9.400.000₫

15%
Tivi Samsung 32 inch UA32N4000

Tivi Samsung 32 inch UA32N4000

4.990.000₫

GNY: 5.890.000₫

46%
Smart Tivi Panasonic 40 inch TH-40FS500V

Smart Tivi Panasonic 40 inch TH-40FS500V

6.990.000₫

GNY: 12.990.000₫

24%
Smart Tivi Samsung 43 inch UA43N5500

Smart Tivi Samsung 43 inch UA43N5500

7.890.000₫

GNY: 10.400.000₫

17%
Smart Tivi Panasonic 4K 43 inch TH-43FX600V

Smart Tivi Panasonic 4K 43 inch TH-43FX600V

11.590.000₫

GNY: 13.990.000₫

31%
Smart Tivi Sony 4K 43 inch KD-43X7000F

Smart Tivi Sony 4K 43 inch KD-43X7000F

10.290.000₫

GNY: 14.990.000₫

23%
Smart Tivi Samsung 4K 43 inch UA43NU7400

Smart Tivi Samsung 4K 43 inch UA43NU7400

9.890.000₫

GNY: 12.900.000₫

17%
Smart Tivi Samsung 43 inch UA43NU7100

Smart Tivi Samsung 43 inch UA43NU7100

9.490.000₫

GNY: 11.400.000₫

5%
Smart Tivi Sony 32 inch KDL-32W610G

Smart Tivi Sony 32 inch KDL-32W610G

7.890.000₫

GNY: 8.290.000₫

37%
Smart Tivi LG 43 inch 43UJ750T

Smart Tivi LG 43 inch 43UJ750T

8.990.000₫

GNY: 14.290.000₫