Đức Huy Plaza

Tivi 32 đến 43 inch

10%
Smart Tivi Samsung 43 inch UA43T6000

Smart Tivi Samsung 43 inch UA43T6000

8.490.000₫

GNY: 9.400.000₫

12%
Smart Tivi Sony 4K 43 inch KD-43X8500H

Smart Tivi Sony 4K 43 inch KD-43X8500H

14.890.000₫

GNY: 16.900.000₫

17%
Smart Tivi Sony 4K 43 inch KD-43X8050H

Smart Tivi Sony 4K 43 inch KD-43X8050H

13.890.000₫

GNY: 16.790.000₫

23%
Smart Tivi QLED Samsung 4K 43 inch QA43Q65T

Smart Tivi QLED Samsung 4K 43 inch QA43Q65T

12.290.000₫

GNY: 15.890.000₫

8%
Smart Tivi Samsung 32 inch UA32T4500

Smart Tivi Samsung 32 inch UA32T4500

6.690.000₫

GNY: 7.290.000₫

9%
Smart Tivi Samsung 43 inch UA43T6500

Smart Tivi Samsung 43 inch UA43T6500

9.090.000₫

GNY: 10.000.000₫

14%
Smart Tivi Samsung 4K 43 inch UA43TU8500

Smart Tivi Samsung 4K 43 inch UA43TU8500

10.290.000₫

GNY: 12.000.000₫

15%
Smart Tivi Sony 4K 43 inch KD-43X7500H

Smart Tivi Sony 4K 43 inch KD-43X7500H

10.990.000₫

GNY: 12.950.000₫

6%
Smart Tivi Samsung 32 inch UA32T4300

Smart Tivi Samsung 32 inch UA32T4300

5.990.000₫

GNY: 6.400.000₫

8%
Smart Tivi Samsung 4K 43 inch UA43TU7000

Smart Tivi Samsung 4K 43 inch UA43TU7000

9.590.000₫

GNY: 10.400.000₫

19%
Smart Tivi Samsung 4K 43 inch UA43TU8100

Smart Tivi Samsung 4K 43 inch UA43TU8100

9.590.000₫

GNY: 11.900.000₫

21%
Smart Tivi Panasonic 40 inch 40GS550V

Smart Tivi Panasonic 40 inch 40GS550V

6.390.000₫

GNY: 8.090.000₫

20%
Smart Tivi Sony 4K 43 inch KD-43X7000G

Smart Tivi Sony 4K 43 inch KD-43X7000G

8.990.000₫

GNY: 11.300.000₫

16%
Smart Android TV 4K Sony 43 inch KD-43X8500G

Smart Android TV 4K Sony 43 inch KD-43X8500G

12.990.000₫

GNY: 15.400.000₫

34%
Android Tivi Sony 4K 43 inch KD-43X8000G

Android Tivi Sony 4K 43 inch KD-43X8000G

9.890.000₫

GNY: 14.900.000₫

31%
Smart Tivi Sony 43 inch KDL-43W800G

Smart Tivi Sony 43 inch KDL-43W800G

8.990.000₫

GNY: 13.000.000₫