Đức Huy Plaza

Tủ đông

11%
Tủ đông Sanaky VH-150HY2

Tủ đông Sanaky VH-150HY2

4.690.000₫

GNY: 5.290.000₫

10%
Tủ đông Sanaky 260 lít VH-3899K3

Tủ đông Sanaky 260 lít VH-3899K3

10.090.000₫

GNY: 11.190.000₫

10%
Tủ đông Sanaky VH-1599HY

Tủ đông Sanaky VH-1599HY

5.490.000₫

GNY: 6.090.000₫

9%
Tủ đông mềm 2 ngăn Kangaroo 252 lít KG408S2

Tủ đông mềm 2 ngăn Kangaroo 252 lít KG408S2

10.690.000₫

GNY: 11.690.000₫

11%
Tủ đông 2 ngăn Kangaroo 252 lít KG400IC2

Tủ đông 2 ngăn Kangaroo 252 lít KG400IC2

10.390.000₫

GNY: 11.690.000₫

12%
Tủ đông 1 ngăn Kangaroo 286 lít KG399IC1

Tủ đông 1 ngăn Kangaroo 286 lít KG399IC1

9.690.000₫

GNY: 10.990.000₫

13%
Tủ đông 2 ngăn Kangaroo 230 lít KG320NC2

Tủ đông 2 ngăn Kangaroo 230 lít KG320NC2

7.790.000₫

GNY: 8.990.000₫

6%
Tủ đông 2 ngăn Kangaroo 192 lít KG266NC2

Tủ đông 2 ngăn Kangaroo 192 lít KG266NC2

7.490.000₫

GNY: 7.990.000₫

9%
Tủ đông Sanaky 340 lít VH-4899K3

Tủ đông Sanaky 340 lít VH-4899K3

11.590.000₫

GNY: 12.790.000₫

6%
Tủ đông Kangaroo 1 ngăn KG265NC1

Tủ đông Kangaroo 1 ngăn KG265NC1

7.490.000₫

GNY: 7.990.000₫

14%
Tủ đông Sanaky VH-1599HYKD

Tủ đông Sanaky VH-1599HYKD

5.690.000₫

GNY: 6.590.000₫

9%
Tủ đông 1 ngăn Sanaky 410 lít VH-5699HY3

Tủ đông 1 ngăn Sanaky 410 lít VH-5699HY3

12.390.000₫

GNY: 13.690.000₫

9%
Tủ Đông 1 ngăn 220 lít Sanaky VH-255HY2

Tủ Đông 1 ngăn 220 lít Sanaky VH-255HY2

4.990.000₫

GNY: 5.490.000₫

10%
Tủ đông 2 ngăn Sanaky 400 lít VH-5699W3

Tủ đông 2 ngăn Sanaky 400 lít VH-5699W3

12.090.000₫

GNY: 13.390.000₫

4%
Tủ Đông 1 ngăn 560 lít Alaska HB-560C

Tủ Đông 1 ngăn 560 lít Alaska HB-560C

12.890.000₫

GNY: 13.390.000₫

11%
Tủ Đông 1 ngăn inverter 860 lít Sanaky VH-8699HY3
9%
Tủ Đông 566 lít Kangaroo KG566C2

Tủ Đông 566 lít Kangaroo KG566C2

11.690.000₫

GNY: 12.790.000₫