Đức Huy Plaza

Tủ đông

Tủ đông Sanaky VH-1599HYKD

5.390.000₫

GNY: 5.190.000₫

7%
Tủ đông 1 ngăn Sanaky 410 lít VH-5699HY3

Tủ đông 1 ngăn Sanaky 410 lít VH-5699HY3

11.690.000₫

GNY: 12.590.000₫

9%
Tủ Đông 1 ngăn 220 lít Sanaky VH-255HY2

Tủ Đông 1 ngăn 220 lít Sanaky VH-255HY2

4.990.000₫

GNY: 5.490.000₫

6%
Tủ đông 2 ngăn Sanaky 400 lít VH-5699W3

Tủ đông 2 ngăn Sanaky 400 lít VH-5699W3

11.790.000₫

GNY: 12.590.000₫

9%
Tủ đông 1 ngăn Kangaroo KG428C1

Tủ đông 1 ngăn Kangaroo KG428C1

6.990.000₫

GNY: 7.690.000₫

4%
Tủ Đông 1 ngăn 560 lít Alaska HB-560C

Tủ Đông 1 ngăn 560 lít Alaska HB-560C

12.890.000₫

GNY: 13.390.000₫

10%
Tủ Đông 1 ngăn 560 lít Sanaky VH-5699HY

Tủ Đông 1 ngăn 560 lít Sanaky VH-5699HY

10.290.000₫

GNY: 11.390.000₫

6%
Tủ Đông 1 ngăn 150 lít Sanaky VH-150HY2

Tủ Đông 1 ngăn 150 lít Sanaky VH-150HY2

4.690.000₫

GNY: 4.990.000₫

8%
Tủ đông kháng khuẩn Kangaroo KG236A2

Tủ đông kháng khuẩn Kangaroo KG236A2

5.890.000₫

GNY: 6.390.000₫

9%
Tủ Đông 566 lít Kangaroo KG566C2

Tủ Đông 566 lít Kangaroo KG566C2

11.690.000₫

GNY: 12.790.000₫

6%
Tủ Đông 488 lít Kangaroo KG488C2

Tủ Đông 488 lít Kangaroo KG488C2

8.090.000₫

GNY: 8.590.000₫

6%
Tủ Đông 418 lít Kangaroo KG418C2

Tủ Đông 418 lít Kangaroo KG418C2

7.390.000₫

GNY: 7.890.000₫

8%
Tủ đông 298 lít Kangaroo KG298C1

Tủ đông 298 lít Kangaroo KG298C1

6.090.000₫

GNY: 6.590.000₫

0%
Tủ đông Sanaky 400 lít VH-4099A3

Tủ đông Sanaky 400 lít VH-4099A3

7.490.000₫

GNY: 7.500.000₫