Đức Huy Plaza

Tủ đông

21%
Tủ Đông Kangaroo KG168NC1

Tủ Đông Kangaroo KG168NC1

5.990.000₫

GNY: 7.590.000₫

16%
Tủ Đông Kangaroo KG328NC2(2N)

Tủ Đông Kangaroo KG328NC2(2N)

8.290.000₫

GNY: 9.890.000₫

11%
Tủ đông Sanaky VH-150HY2

Tủ đông Sanaky VH-150HY2

4.690.000₫

GNY: 5.290.000₫

10%
Tủ đông Sanaky 260 lít VH-3899K3

Tủ đông Sanaky 260 lít VH-3899K3

10.090.000₫

GNY: 11.190.000₫

10%
Tủ đông Sanaky VH-1599HY

Tủ đông Sanaky VH-1599HY

5.490.000₫

GNY: 6.090.000₫

11%
Tủ đông kháng khuẩn Kangaroo KG398C2

Tủ đông kháng khuẩn Kangaroo KG398C2

9.690.000₫

GNY: 10.890.000₫

9%
Tủ kem Kangaroo KG 308C1(1 ngăn/2 cánh)

Tủ kem Kangaroo KG 308C1(1 ngăn/2 cánh)

11.690.000₫

GNY: 12.900.000₫

10%
Tủ đông 1 ngăn Kangaroo 286 lít KG399NC1

Tủ đông 1 ngăn Kangaroo 286 lít KG399NC1

9.900.000₫

GNY: 10.990.000₫

17%
Tủ Đông Kangaroo KG265NC1(1N)

Tủ Đông Kangaroo KG265NC1(1N)

7.490.000₫

GNY: 8.990.000₫

6%
Tủ đông 2 ngăn Kangaroo 192 lít KG266NC2

Tủ đông 2 ngăn Kangaroo 192 lít KG266NC2

7.490.000₫

GNY: 7.990.000₫

9%
Tủ đông Sanaky 340 lít VH-4899K3

Tủ đông Sanaky 340 lít VH-4899K3

11.590.000₫

GNY: 12.790.000₫

6%
Tủ đông Kangaroo 1 ngăn KG265NC1

Tủ đông Kangaroo 1 ngăn KG265NC1

7.490.000₫

GNY: 7.990.000₫

14%
Tủ đông Sanaky VH-1599HYKD

Tủ đông Sanaky VH-1599HYKD

5.690.000₫

GNY: 6.590.000₫

9%
Tủ đông 1 ngăn Sanaky 410 lít VH-5699HY3

Tủ đông 1 ngăn Sanaky 410 lít VH-5699HY3

12.390.000₫

GNY: 13.690.000₫

9%
Tủ Đông 1 ngăn 220 lít Sanaky VH-255HY2

Tủ Đông 1 ngăn 220 lít Sanaky VH-255HY2

4.990.000₫

GNY: 5.490.000₫

10%
Tủ đông 2 ngăn Sanaky 400 lít VH-5699W3

Tủ đông 2 ngăn Sanaky 400 lít VH-5699W3

12.090.000₫

GNY: 13.390.000₫

11%
Tủ Đông 1 ngăn inverter 860 lít Sanaky VH-8699HY3