Đức Huy Plaza

Tủ đông 1 ngăn

16%
Tủ đông kháng khuẩn Kangaroo KG329NC1(1 ngăn)
17%
Tủ đông kháng khuẩn Kangaroo KG399IC1

Tủ đông kháng khuẩn Kangaroo KG399IC1

9.490.000₫

GNY: 11.410.000₫

8%
Tủ đông mềm kháng khuẩn Kangaroo KG328DM2

Tủ đông mềm kháng khuẩn Kangaroo KG328DM2

10.290.000₫

GNY: 11.190.000₫

14%
Tủ đông 2 ngăn Kangaroo KG298C2

Tủ đông 2 ngăn Kangaroo KG298C2

7.290.000₫

GNY: 8.520.000₫

11%
Tủ đông Sanaky VH-150HY2

Tủ đông Sanaky VH-150HY2

4.690.000₫

GNY: 5.290.000₫

10%
Tủ đông Sanaky 260 lít VH-3899K3

Tủ đông Sanaky 260 lít VH-3899K3

10.090.000₫

GNY: 11.190.000₫

10%
Tủ đông Sanaky VH-1599HY

Tủ đông Sanaky VH-1599HY

5.490.000₫

GNY: 6.090.000₫

10%
Tủ đông 1 ngăn Kangaroo 286 lít KG399NC1

Tủ đông 1 ngăn Kangaroo 286 lít KG399NC1

9.900.000₫

GNY: 10.990.000₫

9%
Tủ đông Sanaky 340 lít VH-4899K3

Tủ đông Sanaky 340 lít VH-4899K3

11.590.000₫

GNY: 12.790.000₫

6%
Tủ đông Kangaroo 1 ngăn KG265NC1

Tủ đông Kangaroo 1 ngăn KG265NC1

7.490.000₫

GNY: 7.990.000₫

14%
Tủ đông Sanaky VH-1599HYKD

Tủ đông Sanaky VH-1599HYKD

5.690.000₫

GNY: 6.590.000₫

9%
Tủ Đông 1 ngăn 220 lít Sanaky VH-255HY2

Tủ Đông 1 ngăn 220 lít Sanaky VH-255HY2

4.990.000₫

GNY: 5.490.000₫

10%
Tủ Đông 1 ngăn inverter 860 lít Sanaky VH-8699HY3