Đức Huy Plaza

Tủ đông 1 ngăn

9%
Tủ đông Sanaky 260 lít VH-3899K3

Tủ đông Sanaky 260 lít VH-3899K3

9.990.000₫

GNY: 10.990.000₫

16%
Tủ đông Sanaky VH-1599HY

Tủ đông Sanaky VH-1599HY

4.690.000₫

GNY: 5.590.000₫

9%
Tủ đông 1 ngăn Kangaroo 286 lít KG399IC1

Tủ đông 1 ngăn Kangaroo 286 lít KG399IC1

9.990.000₫

GNY: 10.990.000₫

11%
Tủ đông Sanaky 340 lít VH-4899K3

Tủ đông Sanaky 340 lít VH-4899K3

10.700.000₫

GNY: 11.990.000₫

17%
Tủ đông Kangaroo 1 ngăn KG265NC1

Tủ đông Kangaroo 1 ngăn KG265NC1

5.690.000₫

GNY: 6.890.000₫

11%
Tủ đông Sanaky VH-1599HYKD

Tủ đông Sanaky VH-1599HYKD

5.890.000₫

GNY: 6.590.000₫

9%
Tủ Đông 1 ngăn 220 lít Sanaky VH-255HY2

Tủ Đông 1 ngăn 220 lít Sanaky VH-255HY2

4.990.000₫

GNY: 5.490.000₫

4%
Tủ Đông 1 ngăn 560 lít Alaska HB-560C

Tủ Đông 1 ngăn 560 lít Alaska HB-560C

12.890.000₫

GNY: 13.390.000₫

0%
Tủ đông Sanaky 400 lít VH-4099A3

Tủ đông Sanaky 400 lít VH-4099A3

7.490.000₫

GNY: 7.500.000₫

4%
Tủ đông Alaska 400 lít SD-401YC

Tủ đông Alaska 400 lít SD-401YC

10.400.000₫

GNY: 10.800.000₫