Đức Huy Plaza

Tủ đông 2 ngăn

9%
Tủ đông mềm 2 ngăn Kangaroo 252 lít KG408S2

Tủ đông mềm 2 ngăn Kangaroo 252 lít KG408S2

10.690.000₫

GNY: 11.690.000₫

11%
Tủ đông 2 ngăn Kangaroo 252 lít KG400IC2

Tủ đông 2 ngăn Kangaroo 252 lít KG400IC2

10.390.000₫

GNY: 11.690.000₫

7%
Tủ đông 2 ngăn Kangaroo 230 lít KG320NC2

Tủ đông 2 ngăn Kangaroo 230 lít KG320NC2

8.390.000₫

GNY: 8.990.000₫

4%
Tủ đông 2 ngăn Kangaroo 192 lít KG266NC2

Tủ đông 2 ngăn Kangaroo 192 lít KG266NC2

7.290.000₫

GNY: 7.590.000₫

8%
Tủ đông 1 ngăn Sanaky 410 lít VH-5699HY3

Tủ đông 1 ngăn Sanaky 410 lít VH-5699HY3

11.990.000₫

GNY: 12.990.000₫

10%
Tủ đông 2 ngăn Sanaky 400 lít VH-5699W3

Tủ đông 2 ngăn Sanaky 400 lít VH-5699W3

11.390.000₫

GNY: 12.590.000₫

9%
Tủ Đông 566 lít Kangaroo KG566C2

Tủ Đông 566 lít Kangaroo KG566C2

11.690.000₫

GNY: 12.790.000₫

6%
Tủ Đông 488 lít Kangaroo KG488C2

Tủ Đông 488 lít Kangaroo KG488C2

8.090.000₫

GNY: 8.590.000₫

2%
Tủ Đông Mát Alaska 350 lít BCD-3568C

Tủ Đông Mát Alaska 350 lít BCD-3568C

6.990.000₫

GNY: 7.100.000₫

8%
Tủ đông Sanaky 660 lít VH-6699W3

Tủ đông Sanaky 660 lít VH-6699W3

13.190.000₫

GNY: 14.290.000₫

10%
Tủ đông Sanaky 300 lít VH-4099W3

Tủ đông Sanaky 300 lít VH-4099W3

8.090.000₫

GNY: 8.990.000₫

6%
Tủ đông Sanaky 270 lít VH-3699W3

Tủ đông Sanaky 270 lít VH-3699W3

7.390.000₫

GNY: 7.890.000₫

4%
Tủ đông Inverter Sanaky 235 lít VH-2899W3

Tủ đông Inverter Sanaky 235 lít VH-2899W3

7.290.000₫

GNY: 7.590.000₫