Đức Huy Plaza

Tủ đông 2 ngăn

21%
Tủ Đông Kangaroo KG168NC1

Tủ Đông Kangaroo KG168NC1

5.990.000₫

GNY: 7.590.000₫

16%
Tủ Đông Kangaroo KG328NC2(2N)

Tủ Đông Kangaroo KG328NC2(2N)

8.290.000₫

GNY: 9.890.000₫

11%
Tủ đông kháng khuẩn Kangaroo KG398C2

Tủ đông kháng khuẩn Kangaroo KG398C2

9.690.000₫

GNY: 10.890.000₫

9%
Tủ kem Kangaroo KG 308C1(1 ngăn/2 cánh)

Tủ kem Kangaroo KG 308C1(1 ngăn/2 cánh)

11.690.000₫

GNY: 12.900.000₫

17%
Tủ Đông Kangaroo KG265NC1(1N)

Tủ Đông Kangaroo KG265NC1(1N)

7.490.000₫

GNY: 8.990.000₫

6%
Tủ đông 2 ngăn Kangaroo 192 lít KG266NC2

Tủ đông 2 ngăn Kangaroo 192 lít KG266NC2

7.490.000₫

GNY: 7.990.000₫

9%
Tủ đông 1 ngăn Sanaky 410 lít VH-5699HY3

Tủ đông 1 ngăn Sanaky 410 lít VH-5699HY3

12.390.000₫

GNY: 13.690.000₫

10%
Tủ đông 2 ngăn Sanaky 400 lít VH-5699W3

Tủ đông 2 ngăn Sanaky 400 lít VH-5699W3

12.090.000₫

GNY: 13.390.000₫

9%
Tủ Đông 566 lít Kangaroo KG566C2

Tủ Đông 566 lít Kangaroo KG566C2

11.690.000₫

GNY: 12.790.000₫

9%
Tủ đông Sanaky 660 lít VH-6699W3

Tủ đông Sanaky 660 lít VH-6699W3

14.590.000₫

GNY: 16.090.000₫

9%
Tủ đông Sanaky 300 lít VH-4099W3

Tủ đông Sanaky 300 lít VH-4099W3

8.590.000₫

GNY: 9.490.000₫

9%
Tủ đông Sanaky 270 lít VH-3699W3

Tủ đông Sanaky 270 lít VH-3699W3

8.090.000₫

GNY: 8.900.000₫

10%
Tủ đông Inverter Sanaky 235 lít VH-2899W3

Tủ đông Inverter Sanaky 235 lít VH-2899W3

7.590.000₫

GNY: 8.390.000₫