Đức Huy Plaza

Tủ đông Kangaroo

16%
Tủ đông kháng khuẩn Kangaroo KG329NC1(1 ngăn)
17%
Tủ đông kháng khuẩn Kangaroo KG399IC1

Tủ đông kháng khuẩn Kangaroo KG399IC1

9.490.000₫

GNY: 11.410.000₫

8%
Tủ đông mềm kháng khuẩn Kangaroo KG328DM2

Tủ đông mềm kháng khuẩn Kangaroo KG328DM2

10.290.000₫

GNY: 11.190.000₫

14%
Tủ đông 2 ngăn Kangaroo KG298C2

Tủ đông 2 ngăn Kangaroo KG298C2

7.290.000₫

GNY: 8.520.000₫

21%
Tủ Đông Kangaroo KG168NC1

Tủ Đông Kangaroo KG168NC1

5.990.000₫

GNY: 7.590.000₫

16%
Tủ Đông Kangaroo KG328NC2(2N)

Tủ Đông Kangaroo KG328NC2(2N)

8.290.000₫

GNY: 9.890.000₫

11%
Tủ đông kháng khuẩn Kangaroo KG398C2

Tủ đông kháng khuẩn Kangaroo KG398C2

9.690.000₫

GNY: 10.890.000₫

9%
Tủ kem Kangaroo KG 308C1(1 ngăn/2 cánh)

Tủ kem Kangaroo KG 308C1(1 ngăn/2 cánh)

11.690.000₫

GNY: 12.900.000₫

10%
Tủ đông 1 ngăn Kangaroo 286 lít KG399NC1

Tủ đông 1 ngăn Kangaroo 286 lít KG399NC1

9.900.000₫

GNY: 10.990.000₫

17%
Tủ Đông Kangaroo KG265NC1(1N)

Tủ Đông Kangaroo KG265NC1(1N)

7.490.000₫

GNY: 8.990.000₫

6%
Tủ đông 2 ngăn Kangaroo 192 lít KG266NC2

Tủ đông 2 ngăn Kangaroo 192 lít KG266NC2

7.490.000₫

GNY: 7.990.000₫

6%
Tủ đông Kangaroo 1 ngăn KG265NC1

Tủ đông Kangaroo 1 ngăn KG265NC1

7.490.000₫

GNY: 7.990.000₫

9%
Tủ Đông 566 lít Kangaroo KG566C2

Tủ Đông 566 lít Kangaroo KG566C2

11.690.000₫

GNY: 12.790.000₫

14%
Tủ Đông Kangaroo KG498C2(2 ngăn)

Tủ Đông Kangaroo KG498C2(2 ngăn)

9.390.000₫

GNY: 10.900.000₫