Đức Huy Plaza

Tủ đông Kangaroo

9%
Tủ đông mềm 2 ngăn Kangaroo 252 lít KG408S2

Tủ đông mềm 2 ngăn Kangaroo 252 lít KG408S2

10.690.000₫

GNY: 11.690.000₫

11%
Tủ đông 2 ngăn Kangaroo 252 lít KG400IC2

Tủ đông 2 ngăn Kangaroo 252 lít KG400IC2

10.390.000₫

GNY: 11.690.000₫

9%
Tủ đông 1 ngăn Kangaroo 286 lít KG399IC1

Tủ đông 1 ngăn Kangaroo 286 lít KG399IC1

9.990.000₫

GNY: 10.990.000₫

7%
Tủ đông 2 ngăn Kangaroo 230 lít KG320NC2

Tủ đông 2 ngăn Kangaroo 230 lít KG320NC2

8.390.000₫

GNY: 8.990.000₫

4%
Tủ đông 2 ngăn Kangaroo 192 lít KG266NC2

Tủ đông 2 ngăn Kangaroo 192 lít KG266NC2

7.290.000₫

GNY: 7.590.000₫

17%
Tủ đông Kangaroo 1 ngăn KG265NC1

Tủ đông Kangaroo 1 ngăn KG265NC1

5.690.000₫

GNY: 6.890.000₫

9%
Tủ đông 1 ngăn Kangaroo KG428C1

Tủ đông 1 ngăn Kangaroo KG428C1

6.990.000₫

GNY: 7.690.000₫

8%
Tủ đông kháng khuẩn Kangaroo KG236A2

Tủ đông kháng khuẩn Kangaroo KG236A2

5.890.000₫

GNY: 6.390.000₫

9%
Tủ Đông 566 lít Kangaroo KG566C2

Tủ Đông 566 lít Kangaroo KG566C2

11.690.000₫

GNY: 12.790.000₫

6%
Tủ Đông 488 lít Kangaroo KG488C2

Tủ Đông 488 lít Kangaroo KG488C2

8.090.000₫

GNY: 8.590.000₫

6%
Tủ Đông 418 lít Kangaroo KG418C2

Tủ Đông 418 lít Kangaroo KG418C2

7.390.000₫

GNY: 7.890.000₫

8%
Tủ đông 298 lít Kangaroo KG298C1

Tủ đông 298 lít Kangaroo KG298C1

6.090.000₫

GNY: 6.590.000₫

5%
Tủ đông Kangaroo 298 lít KG298C2

Tủ đông Kangaroo 298 lít KG298C2

6.390.000₫

GNY: 6.700.000₫

2%
Tủ đông Kangaroo 668L KG668C1

Tủ đông Kangaroo 668L KG668C1

11.290.000₫

GNY: 11.500.000₫

8%
Tủ đông Kangaroo 388L KG388VC2

Tủ đông Kangaroo 388L KG388VC2

7.290.000₫

GNY: 7.950.000₫

1%
Tủ đông Kangaroo 388 lít KG388C2

Tủ đông Kangaroo 388 lít KG388C2

7.290.000₫

GNY: 7.350.000₫

2%
Tủ đông Kangaroo 388 lít KG388C1

Tủ đông Kangaroo 388 lít KG388C1

6.690.000₫

GNY: 6.800.000₫

1%
Tủ đông Kangaroo 468 lít KG468C2

Tủ đông Kangaroo 468 lít KG468C2

8.090.000₫

GNY: 8.190.000₫

6%
Tủ đông Kangaroo 428 lít KG428VC1

Tủ đông Kangaroo 428 lít KG428VC1

7.090.000₫

GNY: 7.550.000₫