Đức Huy Plaza

Tủ đông Sanaky

11%
Tủ đông Sanaky VH-150HY2

Tủ đông Sanaky VH-150HY2

4.690.000₫

GNY: 5.290.000₫

10%
Tủ đông Sanaky 260 lít VH-3899K3

Tủ đông Sanaky 260 lít VH-3899K3

10.090.000₫

GNY: 11.190.000₫

10%
Tủ đông Sanaky VH-1599HY

Tủ đông Sanaky VH-1599HY

5.490.000₫

GNY: 6.090.000₫

9%
Tủ đông Sanaky 340 lít VH-4899K3

Tủ đông Sanaky 340 lít VH-4899K3

11.590.000₫

GNY: 12.790.000₫

14%
Tủ đông Sanaky VH-1599HYKD

Tủ đông Sanaky VH-1599HYKD

5.690.000₫

GNY: 6.590.000₫

9%
Tủ đông 1 ngăn Sanaky 410 lít VH-5699HY3

Tủ đông 1 ngăn Sanaky 410 lít VH-5699HY3

12.390.000₫

GNY: 13.690.000₫

9%
Tủ Đông 1 ngăn 220 lít Sanaky VH-255HY2

Tủ Đông 1 ngăn 220 lít Sanaky VH-255HY2

4.990.000₫

GNY: 5.490.000₫

10%
Tủ đông 2 ngăn Sanaky 400 lít VH-5699W3

Tủ đông 2 ngăn Sanaky 400 lít VH-5699W3

12.090.000₫

GNY: 13.390.000₫

10%
Tủ Đông 1 ngăn inverter 860 lít Sanaky VH-8699HY3
10%
Tủ đông Sanaky 400 lít VH-4099A3

Tủ đông Sanaky 400 lít VH-4099A3

8.390.000₫

GNY: 9.290.000₫

9%
Tủ đông Sanaky 660 lít VH-6699W3

Tủ đông Sanaky 660 lít VH-6699W3

14.590.000₫

GNY: 16.090.000₫

9%
Tủ đông Sanaky 300 lít VH-4099W3

Tủ đông Sanaky 300 lít VH-4099W3

8.590.000₫

GNY: 9.490.000₫

9%
Tủ đông Sanaky 270 lít VH-3699W3

Tủ đông Sanaky 270 lít VH-3699W3

8.090.000₫

GNY: 8.900.000₫