Đức Huy Plaza

Tủ đông Sanaky

Tủ đông Sanaky VH-1599HYKD

5.390.000₫

GNY: 5.190.000₫

7%
Tủ đông 1 ngăn Sanaky 410 lít VH-5699HY3

Tủ đông 1 ngăn Sanaky 410 lít VH-5699HY3

11.690.000₫

GNY: 12.590.000₫

9%
Tủ Đông 1 ngăn 220 lít Sanaky VH-255HY2

Tủ Đông 1 ngăn 220 lít Sanaky VH-255HY2

4.990.000₫

GNY: 5.490.000₫

6%
Tủ đông 2 ngăn Sanaky 400 lít VH-5699W3

Tủ đông 2 ngăn Sanaky 400 lít VH-5699W3

11.790.000₫

GNY: 12.590.000₫

10%
Tủ Đông 1 ngăn 560 lít Sanaky VH-5699HY

Tủ Đông 1 ngăn 560 lít Sanaky VH-5699HY

10.290.000₫

GNY: 11.390.000₫

6%
Tủ Đông 1 ngăn 150 lít Sanaky VH-150HY2

Tủ Đông 1 ngăn 150 lít Sanaky VH-150HY2

4.690.000₫

GNY: 4.990.000₫

0%
Tủ đông Sanaky 400 lít VH-4099A3

Tủ đông Sanaky 400 lít VH-4099A3

7.490.000₫

GNY: 7.500.000₫

8%
Tủ đông Sanaky 660 lít VH-6699W3

Tủ đông Sanaky 660 lít VH-6699W3

13.190.000₫

GNY: 14.290.000₫

4%
Tủ đông Sanaky 300 lít VH-4099W3

Tủ đông Sanaky 300 lít VH-4099W3

7.790.000₫

GNY: 8.090.000₫

6%
Tủ đông Sanaky 270 lít VH-3699W3

Tủ đông Sanaky 270 lít VH-3699W3

7.390.000₫

GNY: 7.890.000₫

4%
Tủ đông Sanaky 270 lít VH-3699A3

Tủ đông Sanaky 270 lít VH-3699A3

7.090.000₫

GNY: 7.350.000₫

4%
Tủ đông Inverter Sanaky 235 lít VH-2899W3

Tủ đông Inverter Sanaky 235 lít VH-2899W3

7.290.000₫

GNY: 7.590.000₫

2%
Tủ đông Sanaky 1300 lít VH-1399HY

Tủ đông Sanaky 1300 lít VH-1399HY

24.490.000₫

GNY: 25.090.000₫