Đức Huy Plaza

Tủ đông Sanaky

9%
Tủ đông Sanaky 260 lít VH-3899K3

Tủ đông Sanaky 260 lít VH-3899K3

9.990.000₫

GNY: 10.990.000₫

5%
Tủ đông Sanaky VH-1599HY

Tủ đông Sanaky VH-1599HY

5.290.000₫

GNY: 5.590.000₫

11%
Tủ đông Sanaky 340 lít VH-4899K3

Tủ đông Sanaky 340 lít VH-4899K3

10.700.000₫

GNY: 11.990.000₫

11%
Tủ đông Sanaky VH-1599HYKD

Tủ đông Sanaky VH-1599HYKD

5.890.000₫

GNY: 6.590.000₫

12%
Tủ đông 1 ngăn Sanaky 410 lít VH-5699HY3

Tủ đông 1 ngăn Sanaky 410 lít VH-5699HY3

11.390.000₫

GNY: 12.990.000₫

9%
Tủ Đông 1 ngăn 220 lít Sanaky VH-255HY2

Tủ Đông 1 ngăn 220 lít Sanaky VH-255HY2

4.990.000₫

GNY: 5.490.000₫

11%
Tủ Đông 1 ngăn inverter 530 lít Sanaky VH-6699HY3
10%
Tủ đông 2 ngăn Sanaky 400 lít VH-5699W3

Tủ đông 2 ngăn Sanaky 400 lít VH-5699W3

11.390.000₫

GNY: 12.590.000₫

14%
Tủ Đông 1 ngăn inverter 860 lít Sanaky VH-8699HY3
0%
Tủ đông Sanaky 400 lít VH-4099A3

Tủ đông Sanaky 400 lít VH-4099A3

7.490.000₫

GNY: 7.500.000₫

8%
Tủ đông Sanaky 660 lít VH-6699W3

Tủ đông Sanaky 660 lít VH-6699W3

13.190.000₫

GNY: 14.290.000₫

10%
Tủ đông Sanaky 300 lít VH-4099W3

Tủ đông Sanaky 300 lít VH-4099W3

8.090.000₫

GNY: 8.990.000₫

6%
Tủ đông Sanaky 270 lít VH-3699W3

Tủ đông Sanaky 270 lít VH-3699W3

7.390.000₫

GNY: 7.890.000₫

8%
Tủ đông Sanaky 270 lít VH-3699A3

Tủ đông Sanaky 270 lít VH-3699A3

7.390.000₫

GNY: 7.990.000₫

4%
Tủ đông Inverter Sanaky 235 lít VH-2899W3

Tủ đông Inverter Sanaky 235 lít VH-2899W3

7.290.000₫

GNY: 7.590.000₫