Đức Huy Plaza

Tủ Lạnh

19%
Tủ lạnh Hitachi Inverter 540 lít R-FW690PGV7X-GBK
19%
Tủ lạnh Hitachi Inverter 540 lít R-FW690PGV7X-GBW
11%
Tủ lạnh Hitachi Inverter 540 lít R-FW690PGV7 GBW
3%
Tủ lạnh Hitachi Inverter 540 lít R-FW690PGV7 GBK
4%
Tủ lạnh Panasonic Inverter 326 lít NR-BL359PKVN

Tủ lạnh Panasonic Inverter 326 lít NR-BL359PKVN

10.990.000₫

GNY: 11.490.000₫

11%
Tủ lạnh Panasonic Inverter 326 lít NR-BL359PSVN
2%
Tủ lạnh Hitachi 584 lít R-M700GPGV2X-MBW

Tủ lạnh Hitachi 584 lít R-M700GPGV2X-MBW

68.500.000₫

GNY: 69.900.000₫

4%
Tủ lạnh Beko Inverter 375 lít RCNT375I50VZX

Tủ lạnh Beko Inverter 375 lít RCNT375I50VZX

10.890.000₫

GNY: 11.390.000₫

5%
Tủ lạnh Beko 340 lít RTNT340E50VZX

Tủ lạnh Beko 340 lít RTNT340E50VZX

12.390.000₫

GNY: 12.990.000₫

3%
Tủ lạnh Beko 230 lít RDNT230I50VZX

Tủ lạnh Beko 230 lít RDNT230I50VZX

6.190.000₫

GNY: 6.390.000₫

6%
Tủ lạnh Beko 250 lít RDNT250I50VZX

Tủ lạnh Beko 250 lít RDNT250I50VZX

6.590.000₫

GNY: 6.990.000₫

3%
Tủ lạnh Beko 270 lít RDNT270I50VZX

Tủ lạnh Beko 270 lít RDNT270I50VZX

6.890.000₫

GNY: 7.090.000₫

5%
Tủ lạnh Beko 340 lít RDNT340I50VZX

Tủ lạnh Beko 340 lít RDNT340I50VZX

8.890.000₫

GNY: 9.390.000₫

4%
Tủ lạnh Midea 90 lít HS-90SN

Tủ lạnh Midea 90 lít HS-90SN

2.390.000₫

GNY: 2.500.000₫

6%
Tủ lạnh Hitachi 590 lít R-WB730PGV6X (GBK)

Tủ lạnh Hitachi 590 lít R-WB730PGV6X (GBK)

36.900.000₫

GNY: 39.390.000₫

1%
Tủ lạnh Hitachi 590 lít R-WB730PGV6X (XGR)

Tủ lạnh Hitachi 590 lít R-WB730PGV6X (XGR)

38.900.000₫

GNY: 39.390.000₫

13%
Tủ lạnh Midea 65 lít HS-65SN

Tủ lạnh Midea 65 lít HS-65SN

1.990.000₫

GNY: 2.290.000₫

5%
Tủ lạnh Hitachi 584 lít R-M700GPGV2X

Tủ lạnh Hitachi 584 lít R-M700GPGV2X

68.500.000₫

GNY: 71.900.000₫