Đức Huy Plaza

Tủ Lạnh

5%
Tủ lạnh Panasonic 255 lít NR-BV289QSV2

Tủ lạnh Panasonic 255 lít NR-BV289QSV2

8.990.000₫

GNY: 9.490.000₫

23%
Tủ lạnh Panasonic 188 lít NR-BA228PKV1

Tủ lạnh Panasonic 188 lít NR-BA228PKV1

6.290.000₫

GNY: 8.150.000₫

12%
Tủ lạnh Panasonic 152 lít NR-BA178PSV1

Tủ lạnh Panasonic 152 lít NR-BA178PSV1

4.990.000₫

GNY: 5.650.000₫

14%
Tủ lạnh Panasonic 188 lít NR-BA228PTV1

Tủ lạnh Panasonic 188 lít NR-BA228PTV1

6.990.000₫

GNY: 8.150.000₫

3%
Tủ lạnh Panasonic Inverter 366 lít NR-BL389PKVN

Tủ lạnh Panasonic Inverter 366 lít NR-BL389PKVN

11.690.000₫

GNY: 11.990.000₫

4%
Tủ lạnh Panasonic Inverter 366 lít NR-BL389PSVN

Tủ lạnh Panasonic Inverter 366 lít NR-BL389PSVN

11.290.000₫

GNY: 11.790.000₫

4%
Tủ lạnh Panasonic Inverter 326 lít NR-BL359PKVN

Tủ lạnh Panasonic Inverter 326 lít NR-BL359PKVN

10.990.000₫

GNY: 11.490.000₫

5%
Tủ lạnh Panasonic Inverter 326 lít NR-BL359PSVN

Tủ lạnh Panasonic Inverter 326 lít NR-BL359PSVN

10.290.000₫

GNY: 10.790.000₫

3%
Tủ lạnh Panasonic 322 lít NR-BV369QSVN

Tủ lạnh Panasonic 322 lít NR-BV369QSVN

11.390.000₫

GNY: 11.790.000₫

4%
Tủ lạnh Panasonic 255 lít NR-BV289XSVN

Tủ lạnh Panasonic 255 lít NR-BV289XSVN

9.590.000₫

GNY: 9.990.000₫

2%
Tủ lạnh Hitachi 584 lít R-M700GPGV2X-MBW

Tủ lạnh Hitachi 584 lít R-M700GPGV2X-MBW

68.500.000₫

GNY: 69.900.000₫

5%
Tủ lạnh Panasonic 322 lít NR-BC369XSVN

Tủ lạnh Panasonic 322 lít NR-BC369XSVN

12.290.000₫

GNY: 12.990.000₫

4%
Tủ lạnh Beko Inverter 375 lít RCNT375I50VZX

Tủ lạnh Beko Inverter 375 lít RCNT375I50VZX

10.890.000₫

GNY: 11.390.000₫

5%
Tủ lạnh Beko 340 lít RTNT340E50VZX

Tủ lạnh Beko 340 lít RTNT340E50VZX

12.390.000₫

GNY: 12.990.000₫

3%
Tủ lạnh Beko 230 lít RDNT230I50VZX

Tủ lạnh Beko 230 lít RDNT230I50VZX

6.190.000₫

GNY: 6.390.000₫

6%
Tủ lạnh Beko 250 lít RDNT250I50VZX

Tủ lạnh Beko 250 lít RDNT250I50VZX

6.590.000₫

GNY: 6.990.000₫

3%
Tủ lạnh Beko 270 lít RDNT270I50VZX

Tủ lạnh Beko 270 lít RDNT270I50VZX

6.890.000₫

GNY: 7.090.000₫

5%
Tủ lạnh Beko 340 lít RDNT340I50VZX

Tủ lạnh Beko 340 lít RDNT340I50VZX

8.890.000₫

GNY: 9.390.000₫

4%
Tủ lạnh Samsung 265 lít RT25HAR4DSA

Tủ lạnh Samsung 265 lít RT25HAR4DSA

7.790.000₫

GNY: 8.150.000₫

13%
Tủ Lạnh Panasonic F681GT-X2

Tủ Lạnh Panasonic F681GT-X2

81.590.000₫

GNY: 93.450.000₫

4%
Tủ lạnh Midea 90 lít HS-90SN

Tủ lạnh Midea 90 lít HS-90SN

2.390.000₫

GNY: 2.500.000₫

16%
Tủ lạnh Panasonic 588 lít NR-F610GT-W2

Tủ lạnh Panasonic 588 lít NR-F610GT-W2

52.900.000₫

GNY: 62.990.000₫

5%
Tủ lạnh Panasonic 290 lít NR-BV328GKVN

Tủ lạnh Panasonic 290 lít NR-BV328GKVN

12.790.000₫

GNY: 13.450.000₫

35%
Tủ lạnh Mitsubishi Electric 358 lít MR-CX46EJ-PS