Đức Huy Plaza

Tủ Lạnh

19%
Tủ lạnh Hitachi Inverter 540 lít R-FW690PGV7X-GBK
19%
Tủ lạnh Hitachi Inverter 540 lít R-FW690PGV7X-GBW
3%
Tủ lạnh Hitachi Inverter 540 lít R-FW690PGV7 GBK
11%
Tủ lạnh Panasonic Inverter 326 lít NR-BL359PSVN
3%
Tủ lạnh Beko 230 lít RDNT230I50VZX

Tủ lạnh Beko 230 lít RDNT230I50VZX

6.190.000₫

GNY: 6.390.000₫

6%
Tủ lạnh Beko 250 lít RDNT250I50VZX

Tủ lạnh Beko 250 lít RDNT250I50VZX

6.590.000₫

GNY: 6.990.000₫

18%
Tủ lạnh Aqua 90 lít AQR-D99FA

Tủ lạnh Aqua 90 lít AQR-D99FA

3.290.000₫

GNY: 3.990.000₫

9%
Tủ lạnh Hitachi 590 lít R-WB730PGV6X (GBK)

Tủ lạnh Hitachi 590 lít R-WB730PGV6X (GBK)

36.000.000₫

GNY: 39.390.000₫

9%
Tủ lạnh Hitachi 590 lít R-WB730PGV6X (XGR)

Tủ lạnh Hitachi 590 lít R-WB730PGV6X (XGR)

36.000.000₫

GNY: 39.390.000₫

19%
Tủ lạnh Aqua 50 lít AQR-D59FA

Tủ lạnh Aqua 50 lít AQR-D59FA

2.890.000₫

GNY: 3.590.000₫

12%
Tủ lạnh Panasonic Inverter 268 lít NR-BL300PKVN
5%
Tủ lạnh Samsung Inverter 307 lít RB30N4180B1/SV

Tủ lạnh Samsung Inverter 307 lít RB30N4180B1/SV

13.990.000₫

GNY: 14.690.000₫

4%
Tủ lạnh Samsung Inverter 360 lít RT35K5982BS

Tủ lạnh Samsung Inverter 360 lít RT35K5982BS

14.990.000₫

GNY: 15.690.000₫

4%
Tủ lạnh Samsung Inverter 380 lít RT38K5982SL

Tủ lạnh Samsung Inverter 380 lít RT38K5982SL

15.290.000₫

GNY: 15.890.000₫

15%
Tủ lạnh Samsung Inverter 276 lít RB27N4180B1

Tủ lạnh Samsung Inverter 276 lít RB27N4180B1

11.290.000₫

GNY: 13.290.000₫

6%
Tủ lạnh Hitachi Inverter 584 lít R-FM800GPGV2 GBK
6%
Tủ lạnh Panasonic Inverter 290 lít NR-BV320GKVN

Tủ lạnh Panasonic Inverter 290 lít NR-BV320GKVN

13.990.000₫

GNY: 14.890.000₫

12%
Tủ lạnh Panasonic Inverter 290 lít NR-BV328GMV2

Tủ lạnh Panasonic Inverter 290 lít NR-BV328GMV2

14.890.000₫

GNY: 16.890.000₫