Đức Huy Plaza

Tủ lạnh Beko

4%
Tủ lạnh Beko Inverter 375 lít RCNT375I50VZX

Tủ lạnh Beko Inverter 375 lít RCNT375I50VZX

10.890.000₫

GNY: 11.390.000₫

5%
Tủ lạnh Beko 340 lít RTNT340E50VZX

Tủ lạnh Beko 340 lít RTNT340E50VZX

12.390.000₫

GNY: 12.990.000₫

3%
Tủ lạnh Beko 230 lít RDNT230I50VZX

Tủ lạnh Beko 230 lít RDNT230I50VZX

6.190.000₫

GNY: 6.390.000₫

6%
Tủ lạnh Beko 250 lít RDNT250I50VZX

Tủ lạnh Beko 250 lít RDNT250I50VZX

6.590.000₫

GNY: 6.990.000₫

3%
Tủ lạnh Beko 270 lít RDNT270I50VZX

Tủ lạnh Beko 270 lít RDNT270I50VZX

6.890.000₫

GNY: 7.090.000₫

5%
Tủ lạnh Beko 340 lít RDNT340I50VZX

Tủ lạnh Beko 340 lít RDNT340I50VZX

8.890.000₫

GNY: 9.390.000₫