Đức Huy Plaza

Tủ lạnh Electrolux

27%
Tủ lạnh Electrolux 510 lít ETM5107SD

Tủ lạnh Electrolux 510 lít ETM5107SD

12.990.000₫

GNY: 17.850.000₫

30%
Tủ lạnh Electrolux 510 lít ETE5107SD

Tủ lạnh Electrolux 510 lít ETE5107SD

12.990.000₫

GNY: 18.690.000₫