Đức Huy Plaza

Tủ lạnh Electrolux

50%
Tủ lạnh Electrolux 510 lít ETM5107SD

Tủ lạnh Electrolux 510 lít ETM5107SD

5.500.000₫

GNY: 11.090.000₫

50%
Tủ lạnh Electrolux 510 lít ETE5107SD

Tủ lạnh Electrolux 510 lít ETE5107SD

6.500.000₫

GNY: 13.090.000₫