Đức Huy Plaza

Tủ lạnh Electrolux

5%
Tủ lạnh Electrolux 254 lít ETB2600MG

Tủ lạnh Electrolux 254 lít ETB2600MG

6.990.000₫

GNY: 7.350.000₫

24%
Tủ lạnh Electrolux 510 lít ETM5107SD

Tủ lạnh Electrolux 510 lít ETM5107SD

13.590.000₫

GNY: 17.850.000₫

20%
Tủ lạnh Electrolux 440 lít ETM4407SD

Tủ lạnh Electrolux 440 lít ETM4407SD

10.290.000₫

GNY: 12.900.000₫

20%
Tủ lạnh Electrolux 510 lít ETE5107SD

Tủ lạnh Electrolux 510 lít ETE5107SD

14.890.000₫

GNY: 18.690.000₫