Đức Huy Plaza

Tủ lạnh Electrolux

5%
Tủ lạnh Electrolux 254 lít ETB2600MG

Tủ lạnh Electrolux 254 lít ETB2600MG

6.990.000₫

GNY: 7.350.000₫

24%
Tủ lạnh Electrolux 510 lít ETM5107SD

Tủ lạnh Electrolux 510 lít ETM5107SD

13.590.000₫

GNY: 17.850.000₫

20%
Tủ lạnh Electrolux 440 lít ETM4407SD

Tủ lạnh Electrolux 440 lít ETM4407SD

10.290.000₫

GNY: 12.900.000₫

20%
Tủ lạnh Electrolux 510 lít ETE5107SD

Tủ lạnh Electrolux 510 lít ETE5107SD

14.890.000₫

GNY: 18.690.000₫

5%
Tủ lạnh Electrolux 348 lít ETB3500PE-RVN

Tủ lạnh Electrolux 348 lít ETB3500PE-RVN

7.090.000₫

GNY: 7.450.000₫

5%
Tủ lạnh Electrolux 210 lít ETB2102MG

Tủ lạnh Electrolux 210 lít ETB2102MG

5.290.000₫

GNY: 5.550.000₫

25%
Tủ lạnh Electrolux 625 lít EQE6807SD

Tủ lạnh Electrolux 625 lít EQE6807SD

22.850.000₫

GNY: 30.490.000₫