Đức Huy Plaza

Tủ lạnh Hitachi

15%
Tủ lạnh Hitachi Inverter 366 lít R-FVX480PGV9 (GBK)
28%
Tủ lạnh Hitachi Inverter 509 lít R-FW650PGV8 GBK
4%
Tủ lạnh Hitachi inverter 569 lít FM800XAGGV9X

Tủ lạnh Hitachi inverter 569 lít FM800XAGGV9X

82.990.000₫

GNY: 86.900.000₫

6%
Tủ Lạnh Hitachi FS800GPGV2GBK

Tủ Lạnh Hitachi FS800GPGV2GBK

48.990.000₫

GNY: 51.990.000₫

16%
Tủ Lạnh Hitachi FS800PGV2(GBK)

Tủ Lạnh Hitachi FS800PGV2(GBK)

35.990.000₫

GNY: 42.990.000₫

6%
Tủ lạnh Hitachi Inverter 584 lít R-M800GPGV2 GBK
6%
Tủ lạnh Hitachi Inverter 584 lít R-FM800GPGV2 GBK
19%
Tủ lạnh Hitachi Inverter 540 lít R-FW690PGV7X-GBK
3%
Tủ lạnh Hitachi Inverter 540 lít R-FW690PGV7 GBK
9%
Tủ lạnh Hitachi 590 lít R-WB730PGV6X (GBK)

Tủ lạnh Hitachi 590 lít R-WB730PGV6X (GBK)

36.000.000₫

GNY: 39.390.000₫