Đức Huy Plaza

Tủ lạnh Hitachi

7%
Tủ lạnh Hitachi Inverter 540 lít R-FW690PGV7 GBW
30%
Tủ lạnh Hitachi Inverter 509 lít R-FW650PGV8 GBK
4%
Tủ lạnh Hitachi inverter 569 lít FM800XAGGV9X

Tủ lạnh Hitachi inverter 569 lít FM800XAGGV9X

83.790.000₫

GNY: 86.900.000₫

6%
Tủ Lạnh Hitachi FS800GPGV2GBK

Tủ Lạnh Hitachi FS800GPGV2GBK

48.990.000₫

GNY: 51.990.000₫

12%
Tủ Lạnh Hitachi FS800PGV2(GBK)

Tủ Lạnh Hitachi FS800PGV2(GBK)

37.990.000₫

GNY: 42.990.000₫

3%
Tủ lạnh Hitachi Inverter 605 lít R-FM800PGV2 GBK
4%
Tủ lạnh Hitachi Inverter 584 lít R-M800GPGV2 GBK
6%
Tủ lạnh Hitachi Inverter 584 lít R-FM800GPGV2 GBK
19%
Tủ lạnh Hitachi Inverter 540 lít R-FW690PGV7X-GBK
19%
Tủ lạnh Hitachi Inverter 540 lít R-FW690PGV7X-GBW
11%
Tủ lạnh Hitachi Inverter 540 lít R-FW690PGV7 GBW
3%
Tủ lạnh Hitachi Inverter 540 lít R-FW690PGV7 GBK
2%
Tủ lạnh Hitachi 584 lít R-M700GPGV2X-MBW

Tủ lạnh Hitachi 584 lít R-M700GPGV2X-MBW

68.500.000₫

GNY: 69.900.000₫

6%
Tủ lạnh Hitachi 590 lít R-WB730PGV6X (GBK)

Tủ lạnh Hitachi 590 lít R-WB730PGV6X (GBK)

36.900.000₫

GNY: 39.390.000₫

1%
Tủ lạnh Hitachi 590 lít R-WB730PGV6X (XGR)

Tủ lạnh Hitachi 590 lít R-WB730PGV6X (XGR)

38.900.000₫

GNY: 39.390.000₫

5%
Tủ lạnh Hitachi 584 lít R-M700GPGV2X

Tủ lạnh Hitachi 584 lít R-M700GPGV2X

68.500.000₫

GNY: 71.900.000₫

8%
Tủ lạnh Hitachi 584 lít R-FM800AGPGV4X DIA

Tủ lạnh Hitachi 584 lít R-FM800AGPGV4X DIA

71.790.000₫

GNY: 77.900.000₫

5%
Tủ lạnh Hitachi 382 lít R-WB475PGV2 GBK

Tủ lạnh Hitachi 382 lít R-WB475PGV2 GBK

20.390.000₫

GNY: 21.400.000₫