Đức Huy Plaza

Tủ lạnh Hitachi

4%
Tủ lạnh Hitachi Inverter 584 lít R-FM800GPGV2

Tủ lạnh Hitachi Inverter 584 lít R-FM800GPGV2

55.690.000₫

GNY: 58.290.000₫

10%
Tủ lạnh Hitachi Inverter 540 lít R-FW690PGV7X-GBK
10%
Tủ lạnh Hitachi Inverter 540 lít R-FW690PGV7X-GBW
6%
Tủ lạnh Hitachi Inverter 540 lít R-FW690PGV7 GBW
4%
Tủ lạnh Hitachi Inverter 584 lít R-M700GPGV2

Tủ lạnh Hitachi Inverter 584 lít R-M700GPGV2

55.690.000₫

GNY: 58.290.000₫

6%
Tủ lạnh Hitachi Inverter 540 lít R-FW690PGV7 GBK
2%
Tủ lạnh Hitachi 584 lít R-M700GPGV2X-MBW

Tủ lạnh Hitachi 584 lít R-M700GPGV2X-MBW

68.500.000₫

GNY: 69.900.000₫

6%
Tủ lạnh Hitachi 590 lít R-WB730PGV6X (GBK)

Tủ lạnh Hitachi 590 lít R-WB730PGV6X (GBK)

36.900.000₫

GNY: 39.390.000₫

1%
Tủ lạnh Hitachi 590 lít R-WB730PGV6X (XGR)

Tủ lạnh Hitachi 590 lít R-WB730PGV6X (XGR)

38.900.000₫

GNY: 39.390.000₫

5%
Tủ lạnh Hitachi 584 lít R-M700GPGV2X

Tủ lạnh Hitachi 584 lít R-M700GPGV2X

68.500.000₫

GNY: 71.900.000₫

5%
Tủ lạnh Hitachi 584 lít R-FM800AGPGV4X DIA

Tủ lạnh Hitachi 584 lít R-FM800AGPGV4X DIA

73.900.000₫

GNY: 77.900.000₫

5%
Tủ lạnh Hitachi 382 lít R-WB475PGV2 GBK

Tủ lạnh Hitachi 382 lít R-WB475PGV2 GBK

20.390.000₫

GNY: 21.400.000₫