Đức Huy Plaza

Tủ lạnh LG

11%
Tủ lạnh LG 315 lít GR-L333BS

Tủ lạnh LG 315 lít GR-L333BS

9.290.000₫

GNY: 10.490.000₫

5%
Tủ lạnh LG 255 lít GN-L275BS

Tủ lạnh LG 255 lít GN-L275BS

7.790.000₫

GNY: 8.190.000₫

11%
Tủ lạnh LG 208 lít GN-L225PS

Tủ lạnh LG 208 lít GN-L225PS

6.290.000₫

GNY: 7.100.000₫

5%
Tủ Lạnh LG 208 lít GN-L225BS

Tủ Lạnh LG 208 lít GN-L225BS

7.090.000₫

GNY: 7.450.000₫

9%
Tủ lạnh LG 209 lít GN-L222PS

Tủ lạnh LG 209 lít GN-L222PS

6.590.000₫

GNY: 7.250.000₫