Đức Huy Plaza

Tủ lạnh LG

11%
Tủ lạnh LG 315 lít GR-L333BS

Tủ lạnh LG 315 lít GR-L333BS

9.290.000₫

GNY: 10.490.000₫

50%
Tủ lạnh LG 255 lít GN-L275BS

Tủ lạnh LG 255 lít GN-L275BS

5.850.000₫

GNY: 11.690.000₫

11%
Tủ lạnh LG 208 lít GN-L225PS

Tủ lạnh LG 208 lít GN-L225PS

6.290.000₫

GNY: 7.100.000₫

52%
Tủ Lạnh LG 208 lít GN-L225BS

Tủ Lạnh LG 208 lít GN-L225BS

4.790.000₫

GNY: 9.990.000₫