Đức Huy Plaza

Tủ lạnh LG

100%
Tủ lạnh LG Inverter 315L GN-D315BL

Tủ lạnh LG Inverter 315L GN-D315BL

1₫

GNY: 11.490.000₫

100%
Tủ lạnh LG Inverter 601 lít GR-D247JDS
100%
Tủ lạnh LG Inverter 601 lít GR-X247MC
100%
Tủ lạnh LG Inverter M255BL

Tủ lạnh LG Inverter M255BL

1₫

GNY: 8.290.000₫

100%
Tủ lạnh LG Inverter D255BL

Tủ lạnh LG Inverter D255BL

1₫

GNY: 9.290.000₫

18%
Tủ lạnh LG Inverter 613 lít GR-B247WB

Tủ lạnh LG Inverter 613 lít GR-B247WB

18.900.000₫

GNY: 22.990.000₫

8%
Tủ lạnh LG Inverter 613 lít GR-B247JDS

Tủ lạnh LG Inverter 613 lít GR-B247JDS

18.900.000₫

GNY: 20.590.000₫