Đức Huy Plaza

Tủ lạnh Media

4%
Tủ lạnh Midea 90 lít HS-90SN

Tủ lạnh Midea 90 lít HS-90SN

2.390.000₫

GNY: 2.500.000₫

13%
Tủ lạnh Midea 65 lít HS-65SN

Tủ lạnh Midea 65 lít HS-65SN

1.990.000₫

GNY: 2.290.000₫