Đức Huy Plaza

Tủ lạnh Mitsubishi

35%
Tủ lạnh Mitsubishi Electric 358 lít MR-CX46EJ-PS
4%
Tủ lạnh Mitsubishi Electric 370 lít MR-C46G-PWH

Tủ lạnh Mitsubishi Electric 370 lít MR-C46G-PWH

13.390.000₫

GNY: 14.000.000₫

30%
Tủ Lạnh Mitsubishi Electric 301 lít BF36C - ST
15%
Tủ Lạnh Mitsubishi Electric 301 lít BF36E - ST
4%
Tủ lạnh Mitsubishi Electric 370 lít MR-C46G-PWH-V
8%
Tủ lạnh Mitsubishi Electric 414 lít MR-V50EH-ST

Tủ lạnh Mitsubishi Electric 414 lít MR-V50EH-ST

13.990.000₫

GNY: 15.200.000₫

28%
Tủ lạnh Mitsubishi Electric 385 lít MR-V45G-ST-V
8%
Tủ lạnh Mitsubishi Electric 635 lít MR-L78EH-STV
8%
Tủ lạnh Mitsubishi Electric 635 lít MR-L78EH-BRW
3%
Tủ lạnh Mitsubishi Electric 580 lít MR-L72EH-STV
5%
Tủ lạnh Mitsubishi Electric 580 lít MR-L72EH-BRW