Đức Huy Plaza

Tủ lạnh Panasonic

21%
Tủ lạnh Panasonic Inverter 410 lít NR-BX460WKVN

Tủ lạnh Panasonic Inverter 410 lít NR-BX460WKVN

16.290.000₫

GNY: 20.590.000₫

11%
Tủ lạnh Panasonic Inverter 368 lít NR-BX410GKVN

Tủ lạnh Panasonic Inverter 368 lít NR-BX410GKVN

17.390.000₫

GNY: 19.590.000₫

7%
Tủ lạnh Panasonic Inverter 368 lít NR-BX410QKVN

Tủ lạnh Panasonic Inverter 368 lít NR-BX410QKVN

14.890.000₫

GNY: 16.090.000₫

18%
Tủ lạnh Panasonic Inverter 290 lít NR-BV320WSVN

Tủ lạnh Panasonic Inverter 290 lít NR-BV320WSVN

12.990.000₫

GNY: 15.890.000₫

17%
Tủ lạnh Panasonic Inverter 188 lít NR-BA229PKVN
11%
Tủ lạnh Panasonic Inverter 550 lít NR-DZ600MBVN

Tủ lạnh Panasonic Inverter 550 lít NR-DZ600MBVN

38.890.000₫

GNY: 43.590.000₫

18%
Tủ lạnh Panasonic Inverter 368 lít NR-BX410WKVN

Tủ lạnh Panasonic Inverter 368 lít NR-BX410WKVN

15.990.000₫

GNY: 19.590.000₫

8%
Tủ lạnh Panasonic Inverter 410 lít NR-BX460GKVN

Tủ lạnh Panasonic Inverter 410 lít NR-BX460GKVN

18.990.000₫

GNY: 20.590.000₫

8%
Tủ lạnh Panasonic Inverter 322 lít NR-BV360WSVN

Tủ lạnh Panasonic Inverter 322 lít NR-BV360WSVN

14.690.000₫

GNY: 15.890.000₫

11%
Tủ lạnh Panasonic Inverter 255 lít NR-BV280WKVN

Tủ lạnh Panasonic Inverter 255 lít NR-BV280WKVN

12.390.000₫

GNY: 13.890.000₫

13%
Tủ lạnh Panasonic 188 lít NR-BA189PPVN

Tủ lạnh Panasonic 188 lít NR-BA189PPVN

5.790.000₫

GNY: 6.690.000₫

9%
Tủ lạnh Panasonic 167 lít NR-BA189PKVN

Tủ lạnh Panasonic 167 lít NR-BA189PKVN

6.390.000₫

GNY: 6.990.000₫

22%
Tủ lạnh Panasonic Inverter 410 lít NR-BX460WSVN

Tủ lạnh Panasonic Inverter 410 lít NR-BX460WSVN

14.990.000₫

GNY: 19.290.000₫

4%
Tủ lạnh Panasonic Inverter 368 lít NR-BX410WPVN

Tủ lạnh Panasonic Inverter 368 lít NR-BX410WPVN

15.990.000₫

GNY: 16.590.000₫

2%
Tủ lạnh Panasonic Inverter 322 lít NR-BV360QSVN

Tủ lạnh Panasonic Inverter 322 lít NR-BV360QSVN

12.590.000₫

GNY: 12.890.000₫

15%
Tủ lạnh Panasonic Inverter 255 lít NR-BV280QSVN
14%
Tủ lạnh Panasonic Inverter 366 lít NR-BL381WKVN

Tủ lạnh Panasonic Inverter 366 lít NR-BL381WKVN

13.990.000₫

GNY: 16.290.000₫

4%
Tủ lạnh Panasonic Inverter 326 lít NR-BL351WKVN

Tủ lạnh Panasonic Inverter 326 lít NR-BL351WKVN

12.990.000₫

GNY: 13.590.000₫