Đức Huy Plaza

Tủ lạnh Panasonic

9%
Tủ lạnh Panasonic 188 lít NR-BA189PKVN

Tủ lạnh Panasonic 188 lít NR-BA189PKVN

6.390.000₫

GNY: 6.990.000₫

7%
Tủ lạnh Panasonic Inverter 410 lít NR-BX460WSVN

Tủ lạnh Panasonic Inverter 410 lít NR-BX460WSVN

17.990.000₫

GNY: 19.290.000₫

4%
Tủ lạnh Panasonic Inverter 368 lít NR-BX410WPVN

Tủ lạnh Panasonic Inverter 368 lít NR-BX410WPVN

15.990.000₫

GNY: 16.590.000₫

2%
Tủ lạnh Panasonic Inverter 322 lít NR-BV360QSVN

Tủ lạnh Panasonic Inverter 322 lít NR-BV360QSVN

12.590.000₫

GNY: 12.890.000₫

3%
Tủ lạnh Panasonic Inverter 255 lít NR-BV280QSVN

Tủ lạnh Panasonic Inverter 255 lít NR-BV280QSVN

10.590.000₫

GNY: 10.890.000₫

4%
Tủ lạnh Panasonic Inverter 366 lít NR-BL381WKVN

Tủ lạnh Panasonic Inverter 366 lít NR-BL381WKVN

15.590.000₫

GNY: 16.290.000₫

7%
Tủ lạnh Panasonic Inverter 326 lít NR-BL351WKVN

Tủ lạnh Panasonic Inverter 326 lít NR-BL351WKVN

12.590.000₫

GNY: 13.590.000₫

3%
Tủ lạnh Panasonic Inverter 326 lít NR-BL351GKVN

Tủ lạnh Panasonic Inverter 326 lít NR-BL351GKVN

12.590.000₫

GNY: 12.990.000₫

12%
Tủ lạnh Panasonic 152 lít NR-BA178PSV1

Tủ lạnh Panasonic 152 lít NR-BA178PSV1

5.190.000₫

GNY: 5.890.000₫

8%
Tủ lạnh Panasonic Inverter 290 lít NR-BV328GMV2

Tủ lạnh Panasonic Inverter 290 lít NR-BV328GMV2

15.590.000₫

GNY: 16.890.000₫

5%
Tủ lạnh Panasonic Inverter 290 lít NR-BV320GKVN

Tủ lạnh Panasonic Inverter 290 lít NR-BV320GKVN

14.090.000₫

GNY: 14.890.000₫

4%
Tủ lạnh Panasonic Inverter 446 lít NR-CY550AKVN

Tủ lạnh Panasonic Inverter 446 lít NR-CY550AKVN

29.690.000₫

GNY: 30.790.000₫

4%
Tủ lạnh Panasonic Inverter 446 lít NR-CY550HKVN

Tủ lạnh Panasonic Inverter 446 lít NR-CY550HKVN

29.690.000₫

GNY: 30.790.000₫

4%
Tủ lạnh Panasonic Inverter 446 lít NR-CY550QKVN

Tủ lạnh Panasonic Inverter 446 lít NR-CY550QKVN

26.690.000₫

GNY: 27.690.000₫

5%
Tủ lạnh Panasonic Inverter 446 lít NR-CY550GKVN

Tủ lạnh Panasonic Inverter 446 lít NR-CY550GKVN

28.290.000₫

GNY: 29.790.000₫

15%
Tủ lạnh Panasonic Inverter 322 lít NR-BC360QKVN

Tủ lạnh Panasonic Inverter 322 lít NR-BC360QKVN

12.990.000₫

GNY: 15.290.000₫

7%
Tủ lạnh Panasonic Inverter 452 lít NR-CY558GXV2

Tủ lạnh Panasonic Inverter 452 lít NR-CY558GXV2

29.890.000₫

GNY: 31.990.000₫

11%
Tủ lạnh Panasonic Inverter 452 lít NR-CY558GKV2

Tủ lạnh Panasonic Inverter 452 lít NR-CY558GKV2

26.690.000₫

GNY: 29.990.000₫