Đức Huy Plaza

Tủ lạnh Panasonic

14%
Tủ lạnh Panasonic 188 lít NR-BA228PTV1

Tủ lạnh Panasonic 188 lít NR-BA228PTV1

6.990.000₫

GNY: 8.150.000₫

3%
Tủ lạnh Panasonic Inverter 366 lít NR-BL389PKVN

Tủ lạnh Panasonic Inverter 366 lít NR-BL389PKVN

11.690.000₫

GNY: 11.990.000₫

4%
Tủ lạnh Panasonic Inverter 366 lít NR-BL389PSVN

Tủ lạnh Panasonic Inverter 366 lít NR-BL389PSVN

11.290.000₫

GNY: 11.790.000₫

4%
Tủ lạnh Panasonic Inverter 326 lít NR-BL359PKVN

Tủ lạnh Panasonic Inverter 326 lít NR-BL359PKVN

10.990.000₫

GNY: 11.490.000₫

5%
Tủ lạnh Panasonic Inverter 326 lít NR-BL359PSVN

Tủ lạnh Panasonic Inverter 326 lít NR-BL359PSVN

10.290.000₫

GNY: 10.790.000₫

3%
Tủ lạnh Panasonic 322 lít NR-BV369QSVN

Tủ lạnh Panasonic 322 lít NR-BV369QSVN

11.390.000₫

GNY: 11.790.000₫

4%
Tủ lạnh Panasonic 255 lít NR-BV289XSVN

Tủ lạnh Panasonic 255 lít NR-BV289XSVN

9.590.000₫

GNY: 9.990.000₫

5%
Tủ lạnh Panasonic 322 lít NR-BC369XSVN

Tủ lạnh Panasonic 322 lít NR-BC369XSVN

12.290.000₫

GNY: 12.990.000₫

13%
Tủ Lạnh Panasonic F681GT-X2

Tủ Lạnh Panasonic F681GT-X2

81.590.000₫

GNY: 93.450.000₫

16%
Tủ lạnh Panasonic 588 lít NR-F610GT-W2

Tủ lạnh Panasonic 588 lít NR-F610GT-W2

52.900.000₫

GNY: 62.990.000₫

5%
Tủ lạnh Panasonic 290 lít NR-BV328GKVN

Tủ lạnh Panasonic 290 lít NR-BV328GKVN

12.790.000₫

GNY: 13.450.000₫

8%
Tủ lạnh Panasonic 363 lít NR-BX418GKVN

Tủ lạnh Panasonic 363 lít NR-BX418GKVN

15.890.000₫

GNY: 17.300.000₫

5%
Tủ lạnh Panasonic 152 lít NR-BA178VSVN

Tủ lạnh Panasonic 152 lít NR-BA178VSVN

5.390.000₫

GNY: 5.680.000₫

11%
Tủ lạnh Panasonic 255 lít NR-BV289QSVN

Tủ lạnh Panasonic 255 lít NR-BV289QSVN

7.990.000₫

GNY: 8.950.000₫

11%
Tủ lạnh Panasonic 452 lít NR-CY558GSVN

Tủ lạnh Panasonic 452 lít NR-CY558GSVN

25.390.000₫

GNY: 28.490.000₫

12%
Tủ lạnh Panasonic 452 lít NR-CY558GMVN

Tủ lạnh Panasonic 452 lít NR-CY558GMVN

24.290.000₫

GNY: 27.590.000₫

10%
Tủ lạnh Panasonic 452 lít NR-CY558GKVN

Tủ lạnh Panasonic 452 lít NR-CY558GKVN

25.590.000₫

GNY: 28.490.000₫

2%
Tủ lạnh Panasonic 255 lít NR-BV288XSVN

Tủ lạnh Panasonic 255 lít NR-BV288XSVN

8.690.000₫

GNY: 8.900.000₫

18%
Tủ lạnh Panasonic 581 lít NR-BS63XNVN

Tủ lạnh Panasonic 581 lít NR-BS63XNVN

45.990.000₫

GNY: 55.990.000₫

4%
Tủ lạnh Panasonic 495 lít NR-BY558XSVN

Tủ lạnh Panasonic 495 lít NR-BY558XSVN

17.990.000₫

GNY: 18.690.000₫

10%
Tủ lạnh Panasonic 405 lít NR-BX468XSVN

Tủ lạnh Panasonic 405 lít NR-BX468XSVN

15.190.000₫

GNY: 16.790.000₫

7%
Tủ lạnh Panasonic 405 lít NR-BX468VSVN

Tủ lạnh Panasonic 405 lít NR-BX468VSVN

13.990.000₫

GNY: 15.090.000₫

5%
Tủ lạnh Panasonic 405 lít NR-BX468GWVN

Tủ lạnh Panasonic 405 lít NR-BX468GWVN

17.690.000₫

GNY: 18.650.000₫