Đức Huy Plaza

Tủ lạnh Panasonic

6%
Tủ Lạnh Panasonic TV301BPKV

Tủ Lạnh Panasonic TV301BPKV

10.290.000₫

GNY: 10.990.000₫

100%
Tủ Lạnh Panasonic TV261APSV

Tủ Lạnh Panasonic TV261APSV

1₫

GNY: 8.890.000₫

100%
Tủ Lạnh Panasonic TV341VGMV

Tủ Lạnh Panasonic TV341VGMV

1₫

GNY: 14.290.000₫