Đức Huy Plaza

Tủ lạnh Panasonic

12%
Tủ lạnh Panasonic 152 lít NR-BA178PSV1

Tủ lạnh Panasonic 152 lít NR-BA178PSV1

5.190.000₫

GNY: 5.890.000₫

11%
Tủ lạnh Panasonic Inverter 234 lít NR-BL267PKV1
9%
Tủ lạnh Panasonic Inverter 290 lít NR-BV328GMV2

Tủ lạnh Panasonic Inverter 290 lít NR-BV328GMV2

15.290.000₫

GNY: 16.890.000₫

5%
Tủ lạnh Panasonic Inverter 290 lít NR-BV320GKVN

Tủ lạnh Panasonic Inverter 290 lít NR-BV320GKVN

14.090.000₫

GNY: 14.890.000₫

4%
Tủ lạnh Panasonic Inverter 446 lít NR-CY550AKVN

Tủ lạnh Panasonic Inverter 446 lít NR-CY550AKVN

29.690.000₫

GNY: 30.790.000₫

4%
Tủ lạnh Panasonic Inverter 446 lít NR-CY550HKVN

Tủ lạnh Panasonic Inverter 446 lít NR-CY550HKVN

29.690.000₫

GNY: 30.790.000₫

4%
Tủ lạnh Panasonic Inverter 446 lít NR-CY550QKVN

Tủ lạnh Panasonic Inverter 446 lít NR-CY550QKVN

26.690.000₫

GNY: 27.690.000₫

5%
Tủ lạnh Panasonic Inverter 446 lít NR-CY550GKVN

Tủ lạnh Panasonic Inverter 446 lít NR-CY550GKVN

28.290.000₫

GNY: 29.790.000₫

15%
Tủ lạnh Panasonic Inverter 322 lít NR-BC360QKVN

Tủ lạnh Panasonic Inverter 322 lít NR-BC360QKVN

12.990.000₫

GNY: 15.290.000₫

7%
Tủ lạnh Panasonic Inverter 452 lít NR-CY558GXV2

Tủ lạnh Panasonic Inverter 452 lít NR-CY558GXV2

29.890.000₫

GNY: 31.990.000₫

11%
Tủ lạnh Panasonic Inverter 452 lít NR-CY558GKV2

Tủ lạnh Panasonic Inverter 452 lít NR-CY558GKV2

26.690.000₫

GNY: 29.990.000₫

8%
Tủ lạnh Panasonic Inverter 588 lít NR-F610GT-N2

Tủ lạnh Panasonic Inverter 588 lít NR-F610GT-N2

54.990.000₫

GNY: 59.990.000₫

10%
Tủ lạnh Panasonic Inverter 589 lít NR-F603GT-X2

Tủ lạnh Panasonic Inverter 589 lít NR-F603GT-X2

62.690.000₫

GNY: 69.990.000₫

14%
Tủ lạnh Panasonic Inverter 491 lít NR-F503GT-T2

Tủ lạnh Panasonic Inverter 491 lít NR-F503GT-T2

48.990.000₫

GNY: 56.990.000₫

11%
Tủ lạnh Panasonic Inverter 491 lít NR-F503GT-X2

Tủ lạnh Panasonic Inverter 491 lít NR-F503GT-X2

53.690.000₫

GNY: 59.990.000₫

8%
Tủ lạnh Panasonic Inverter 550 lít NR-DZ600GKVN

Tủ lạnh Panasonic Inverter 550 lít NR-DZ600GKVN

30.890.000₫

GNY: 33.590.000₫

6%
Tủ lạnh Panasonic Inverter 306 lít NR-BL340GKVN

Tủ lạnh Panasonic Inverter 306 lít NR-BL340GKVN

10.990.000₫

GNY: 11.690.000₫

16%
Tủ lạnh Panasonic Inverter 234 lít NR-BL267PSV1
10%
Tủ lạnh Panasonic 152 lít NR-BA178PKV1

Tủ lạnh Panasonic 152 lít NR-BA178PKV1

5.390.000₫

GNY: 5.990.000₫

6%
Tủ lạnh Panasonic Inverter 306 lít NR-BL340PSVN
9%
Tủ lạnh Panasonic Inverter 306 lít NR-BL340GAVN

Tủ lạnh Panasonic Inverter 306 lít NR-BL340GAVN

10.690.000₫

GNY: 11.690.000₫

16%
Tủ lạnh Panasonic Inverter 268 lít NR-BL300GAVN
6%
Tủ lạnh Panasonic Inverter 268 lít NR-BL300GKVN

Tủ lạnh Panasonic Inverter 268 lít NR-BL300GKVN

10.090.000₫

GNY: 10.690.000₫