Đức Huy Plaza

Tủ lạnh Samsung

4%
Tủ lạnh Samsung 265 lít RT25HAR4DSA

Tủ lạnh Samsung 265 lít RT25HAR4DSA

7.790.000₫

GNY: 8.150.000₫

28%
Tủ lạnh Samsung 236 lít RT22M4033S8/SV

Tủ lạnh Samsung 236 lít RT22M4033S8/SV

5.690.000₫

GNY: 7.950.000₫

28%
Tủ lạnh Samsung 794 lít RS803GHMC7TSV

Tủ lạnh Samsung 794 lít RS803GHMC7TSV

25.290.000₫

GNY: 34.990.000₫