Đức Huy Plaza

Tủ lạnh Samsung

15%
Tủ lạnh Samsung Inverter 276 lít RB27N4180B1

Tủ lạnh Samsung Inverter 276 lít RB27N4180B1

11.290.000₫

GNY: 13.290.000₫

4%
Tủ lạnh Samsung Inverter 380 lít RT38K5982SL

Tủ lạnh Samsung Inverter 380 lít RT38K5982SL

15.290.000₫

GNY: 15.890.000₫

4%
Tủ lạnh Samsung Inverter 360 lít RT35K5982BS

Tủ lạnh Samsung Inverter 360 lít RT35K5982BS

14.990.000₫

GNY: 15.690.000₫

5%
Tủ lạnh Samsung Inverter 307 lít RB30N4180B1/SV

Tủ lạnh Samsung Inverter 307 lít RB30N4180B1/SV

13.990.000₫

GNY: 14.690.000₫