Đức Huy Plaza

Tủ lạnh Samsung

4%
Tủ lạnh Samsung 265 lít RT25HAR4DSA

Tủ lạnh Samsung 265 lít RT25HAR4DSA

7.790.000₫

GNY: 8.150.000₫

4%
Tủ lạnh Samsung 299 lít RT29K5532S8/SV

Tủ lạnh Samsung 299 lít RT29K5532S8/SV

8.590.000₫

GNY: 8.990.000₫

17%
Tủ lạnh Samsung 256 lít RT25M4033UTSV

Tủ lạnh Samsung 256 lít RT25M4033UTSV

6.690.000₫

GNY: 8.050.000₫

5%
Tủ lạnh Samsung 255 lít RT25FAR4DSA

Tủ lạnh Samsung 255 lít RT25FAR4DSA

7.590.000₫

GNY: 7.950.000₫

Tủ lạnh Samsung 236 lít RT22M4033S8/SV

7.990.000₫

GNY: 7.950.000₫

4%
Tủ lạnh Samsung 208 lít RT20HAR8DSA/SV

Tủ lạnh Samsung 208 lít RT20HAR8DSA/SV

6.190.000₫

GNY: 6.450.000₫

7%
Tủ lạnh Samsung 575 lít RH58K6687SL/SV

Tủ lạnh Samsung 575 lít RH58K6687SL/SV

43.500.000₫

GNY: 46.990.000₫

26%
Tủ lạnh Samsung 794 lít RS803GHMC7TSV

Tủ lạnh Samsung 794 lít RS803GHMC7TSV

25.890.000₫

GNY: 34.990.000₫