Đức Huy Plaza

Tủ lạnh Samsung

13%
Tủ lạnh Samsung Inverter 300 lít RT29K5532BU

Tủ lạnh Samsung Inverter 300 lít RT29K5532BU

10.390.000₫

GNY: 11.990.000₫

11%
Tủ lạnh Samsung Inverter 236 lít RT22M4032BU

Tủ lạnh Samsung Inverter 236 lít RT22M4032BU

7.290.000₫

GNY: 8.190.000₫

13%
Tủ lạnh Samsung Inverter 208 lít RT20HAR8DBU

Tủ lạnh Samsung Inverter 208 lít RT20HAR8DBU

6.290.000₫

GNY: 7.190.000₫

20%
Tủ lạnh Samsung Inverter 208 lít RT19M300BGS/SV
5%
Tủ lạnh Samsung Inverter 458 lít RL4364SBABS/SV

Tủ lạnh Samsung Inverter 458 lít RL4364SBABS/SV

17.690.000₫

GNY: 18.690.000₫

9%
Tủ lạnh Samsung Inverter 310 lít RB30N4010BU/SV

Tủ lạnh Samsung Inverter 310 lít RB30N4010BU/SV

12.490.000₫

GNY: 13.690.000₫

6%
Tủ lạnh Samsung Inverter 276 lít RB27N4170BU/SV

Tủ lạnh Samsung Inverter 276 lít RB27N4170BU/SV

11.890.000₫

GNY: 12.690.000₫

15%
Tủ lạnh Samsung Inverter 617 lít RS64R53012C/SV

Tủ lạnh Samsung Inverter 617 lít RS64R53012C/SV

34.900.000₫

GNY: 40.900.000₫

9%
Tủ lạnh Samsung Inverter 617 lít RS64R5101SL/SV

Tủ lạnh Samsung Inverter 617 lít RS64R5101SL/SV

30.900.000₫

GNY: 33.900.000₫

5%
Tủ lạnh Samsung Inverter 617 lít RS64R5301B4/SV

Tủ lạnh Samsung Inverter 617 lít RS64R5301B4/SV

34.900.000₫

GNY: 36.900.000₫

11%
Tủ lạnh Samsung Inverter 647 lít RS62R5001M9

Tủ lạnh Samsung Inverter 647 lít RS62R5001M9

18.900.000₫

GNY: 21.290.000₫

9%
Tủ lạnh Samsung Inverter 647 lít RS62R5001B4/SV

Tủ lạnh Samsung Inverter 647 lít RS62R5001B4/SV

20.900.000₫

GNY: 22.990.000₫

15%
Tủ lạnh Samsung Inverter 276 lít RB27N4180B1

Tủ lạnh Samsung Inverter 276 lít RB27N4180B1

11.290.000₫

GNY: 13.290.000₫

13%
Tủ lạnh Samsung Inverter 380 lít RT38K5982SL

Tủ lạnh Samsung Inverter 380 lít RT38K5982SL

13.890.000₫

GNY: 15.890.000₫

11%
Tủ lạnh Samsung Inverter 360 lít RT35K5982BS

Tủ lạnh Samsung Inverter 360 lít RT35K5982BS

13.990.000₫

GNY: 15.690.000₫

5%
Tủ lạnh Samsung Inverter 307 lít RB30N4180B1/SV

Tủ lạnh Samsung Inverter 307 lít RB30N4180B1/SV

13.990.000₫

GNY: 14.690.000₫