Đức Huy Plaza

Tủ lạnh - Tủ đông - Tủ mát

8%
Tủ đông Sanaky 660 lít VH-6699W3

Tủ đông Sanaky 660 lít VH-6699W3

13.190.000₫

GNY: 14.290.000₫

6%
Tủ đông Sanaky 270 lít VH-3699W3

Tủ đông Sanaky 270 lít VH-3699W3

7.390.000₫

GNY: 7.890.000₫

50%
Tủ lạnh Electrolux 510 lít ETE5107SD

Tủ lạnh Electrolux 510 lít ETE5107SD

6.500.000₫

GNY: 13.090.000₫

50%
Tủ lạnh Electrolux 510 lít ETM5107SD

Tủ lạnh Electrolux 510 lít ETM5107SD

5.500.000₫

GNY: 11.090.000₫

8%
Tủ lạnh Hitachi 584 lít R-FM800AGPGV4X DIA

Tủ lạnh Hitachi 584 lít R-FM800AGPGV4X DIA

71.790.000₫

GNY: 77.900.000₫

5%
Tủ lạnh Hitachi 382 lít R-WB475PGV2 GBK

Tủ lạnh Hitachi 382 lít R-WB475PGV2 GBK

20.390.000₫

GNY: 21.400.000₫

5%
Tủ lạnh Hitachi 584 lít R-M700GPGV2X

Tủ lạnh Hitachi 584 lít R-M700GPGV2X

68.500.000₫

GNY: 71.900.000₫

2%
Tủ lạnh Panasonic 363 lít NR-BX418VSVN

Tủ lạnh Panasonic 363 lít NR-BX418VSVN

12.990.000₫

GNY: 13.300.000₫

12%
Tủ lạnh Panasonic 405 lít NR-BX468GKVN

Tủ lạnh Panasonic 405 lít NR-BX468GKVN

16.990.000₫

GNY: 19.300.000₫

3%
Tủ lạnh Panasonic 405 lít NR-BX468VSVN

Tủ lạnh Panasonic 405 lít NR-BX468VSVN

14.690.000₫

GNY: 15.090.000₫

9%
Tủ lạnh Panasonic 405 lít NR-BX468XSVN

Tủ lạnh Panasonic 405 lít NR-BX468XSVN

15.290.000₫

GNY: 16.790.000₫

13%
Tủ lạnh Midea 65 lít HS-65SN

Tủ lạnh Midea 65 lít HS-65SN

1.990.000₫

GNY: 2.290.000₫

6%
Tủ đông Kangaroo 428 lít KG428VC1

Tủ đông Kangaroo 428 lít KG428VC1

7.090.000₫

GNY: 7.550.000₫

1%
Tủ đông Kangaroo 468 lít KG468C2

Tủ đông Kangaroo 468 lít KG468C2

8.090.000₫

GNY: 8.190.000₫

2%
Tủ đông Kangaroo 388 lít KG388C1

Tủ đông Kangaroo 388 lít KG388C1

6.690.000₫

GNY: 6.800.000₫

1%
Tủ đông Kangaroo 388 lít KG388C2

Tủ đông Kangaroo 388 lít KG388C2

7.290.000₫

GNY: 7.350.000₫

8%
Tủ đông Kangaroo 388L KG388VC2

Tủ đông Kangaroo 388L KG388VC2

7.290.000₫

GNY: 7.950.000₫

2%
Tủ đông Kangaroo 668L KG668C1

Tủ đông Kangaroo 668L KG668C1

11.290.000₫

GNY: 11.500.000₫

5%
Tủ mát Kangaroo 298 lít KG298AT

Tủ mát Kangaroo 298 lít KG298AT

8.290.000₫

GNY: 8.690.000₫

Tủ mát Kangaroo KG4390AT

15.990.000₫

GNY: 15.990.000₫

2%
Tủ đông Sanaky 1300 lít VH-1399HY

Tủ đông Sanaky 1300 lít VH-1399HY

24.490.000₫

GNY: 25.090.000₫

4%
Tủ đông Inverter Sanaky 235 lít VH-2899W3

Tủ đông Inverter Sanaky 235 lít VH-2899W3

7.290.000₫

GNY: 7.590.000₫