Đức Huy Plaza

Tủ lạnh - Tủ đông - Tủ mát

16%
Tủ lạnh Mitsubishi Electric 358 lít MR-C46GP-WH

Tủ lạnh Mitsubishi Electric 358 lít MR-C46GP-WH

12.900.000₫

GNY: 15.300.000₫

8%
Tủ đông Sanaky 660 lít VH-6699W3

Tủ đông Sanaky 660 lít VH-6699W3

13.190.000₫

GNY: 14.290.000₫

8%
Tủ lạnh Panasonic 363 lít NR-BX418GWVN

Tủ lạnh Panasonic 363 lít NR-BX418GWVN

15.990.000₫

GNY: 17.300.000₫

6%
Tủ đông Sanaky 360 lít VH-3699W3

Tủ đông Sanaky 360 lít VH-3699W3

7.390.000₫

GNY: 7.890.000₫

53%
Tủ Lạnh LG 208 lít GN-L225PS

Tủ Lạnh LG 208 lít GN-L225PS

4.690.000₫

GNY: 9.990.000₫

36%
Tủ lạnh side by side Sharp 823 lít SJ-CX902

Tủ lạnh side by side Sharp 823 lít SJ-CX902

26.900.000₫

GNY: 41.890.000₫

20%
Tủ lạnh Electrolux 510 lít ETE5107SD

Tủ lạnh Electrolux 510 lít ETE5107SD

14.890.000₫

GNY: 18.690.000₫

20%
Tủ lạnh Electrolux 440 lít ETM4407SD

Tủ lạnh Electrolux 440 lít ETM4407SD

10.290.000₫

GNY: 12.900.000₫

24%
Tủ lạnh Electrolux 510 lít ETM5107SD

Tủ lạnh Electrolux 510 lít ETM5107SD

13.590.000₫

GNY: 17.850.000₫

5%
Tủ lạnh Electrolux 254 lít ETB2600MG

Tủ lạnh Electrolux 254 lít ETB2600MG

6.990.000₫

GNY: 7.350.000₫

5%
Tủ lạnh Hitachi 584 lít R-M700AGPGV4X DIA

Tủ lạnh Hitachi 584 lít R-M700AGPGV4X DIA

73.900.000₫

GNY: 77.900.000₫

5%
Tủ lạnh Hitachi 382 lít R-WB475PGV2 GBK

Tủ lạnh Hitachi 382 lít R-WB475PGV2 GBK

20.390.000₫

GNY: 21.400.000₫

2%
Tủ lạnh Hitachi 584 lít R-M700GPGV2X

Tủ lạnh Hitachi 584 lít R-M700GPGV2X

68.500.000₫

GNY: 69.900.000₫

6%
Tủ lạnh Panasonic 303 lít NR-BL348PKVN

Tủ lạnh Panasonic 303 lít NR-BL348PKVN

8.990.000₫

GNY: 9.600.000₫

5%
Tủ lạnh Panasonic 303 lít NR-BL348PSVN

Tủ lạnh Panasonic 303 lít NR-BL348PSVN

8.750.000₫

GNY: 9.200.000₫

10%
Tủ lạnh Panasonic 330 lít NR-BD418GKVN

Tủ lạnh Panasonic 330 lít NR-BD418GKVN

12.990.000₫

GNY: 14.500.000₫

27%
Tủ lạnh Panasonic 363 lít NR-BD418VSVN

Tủ lạnh Panasonic 363 lít NR-BD418VSVN

9.900.000₫

GNY: 13.600.000₫

4%
Tủ lạnh Panasonic 363 lít NR-BX418VSVN

Tủ lạnh Panasonic 363 lít NR-BX418VSVN

12.790.000₫

GNY: 13.300.000₫

12%
Tủ lạnh Panasonic 405 lít NR-BX468GKVN

Tủ lạnh Panasonic 405 lít NR-BX468GKVN

16.990.000₫

GNY: 19.300.000₫

5%
Tủ lạnh Panasonic 405 lít NR-BX468GWVN

Tủ lạnh Panasonic 405 lít NR-BX468GWVN

17.690.000₫

GNY: 18.650.000₫

7%
Tủ lạnh Panasonic 405 lít NR-BX468VSVN

Tủ lạnh Panasonic 405 lít NR-BX468VSVN

13.990.000₫

GNY: 15.090.000₫

10%
Tủ lạnh Panasonic 405 lít NR-BX468XSVN

Tủ lạnh Panasonic 405 lít NR-BX468XSVN

15.190.000₫

GNY: 16.790.000₫

10%
Tủ lạnh Panasonic 452 lít NR-CY558GKVN

Tủ lạnh Panasonic 452 lít NR-CY558GKVN

25.590.000₫

GNY: 28.490.000₫