Đức Huy Plaza

Tủ lạnh - Tủ đông - Tủ mát

9%
Tủ đông Sanaky 660 lít VH-6699W3

Tủ đông Sanaky 660 lít VH-6699W3

14.590.000₫

GNY: 16.090.000₫

9%
Tủ đông Sanaky 270 lít VH-3699W3

Tủ đông Sanaky 270 lít VH-3699W3

8.090.000₫

GNY: 8.900.000₫

8%
Tủ lạnh Hitachi 584 lít R-FM800AGPGV4X DIA

Tủ lạnh Hitachi 584 lít R-FM800AGPGV4X DIA

71.790.000₫

GNY: 77.900.000₫

5%
Tủ lạnh Hitachi 382 lít R-WB475PGV2 GBK

Tủ lạnh Hitachi 382 lít R-WB475PGV2 GBK

20.390.000₫

GNY: 21.400.000₫

5%
Tủ lạnh Hitachi 584 lít R-M700GPGV2X

Tủ lạnh Hitachi 584 lít R-M700GPGV2X

68.500.000₫

GNY: 71.900.000₫

13%
Tủ lạnh Midea 65 lít HS-65SN

Tủ lạnh Midea 65 lít HS-65SN

1.990.000₫

GNY: 2.290.000₫

8%
Tủ đông Kangaroo 388L KG388VC2

Tủ đông Kangaroo 388L KG388VC2

7.290.000₫

GNY: 7.950.000₫

5%
Tủ mát Kangaroo 298 lít KG298AT

Tủ mát Kangaroo 298 lít KG298AT

8.290.000₫

GNY: 8.690.000₫

13%
Tủ mát Kangaroo KG4390AT

Tủ mát Kangaroo KG4390AT

13.990.000₫

GNY: 15.990.000₫

10%
Tủ đông Inverter Sanaky 235 lít VH-2899W3

Tủ đông Inverter Sanaky 235 lít VH-2899W3

7.590.000₫

GNY: 8.390.000₫

9%
Tủ đông Sanaky 270 lít VH-3699A3

Tủ đông Sanaky 270 lít VH-3699A3

7.990.000₫

GNY: 8.790.000₫

9%
Tủ đông Sanaky 300 lít VH-4099W3

Tủ đông Sanaky 300 lít VH-4099W3

8.590.000₫

GNY: 9.490.000₫

23%
Tủ đông Alaska 400 lít BD-400

Tủ đông Alaska 400 lít BD-400

5.690.000₫

GNY: 7.390.000₫

4%
Tủ đông Alaska 400 lít SD-401YC

Tủ đông Alaska 400 lít SD-401YC

10.400.000₫

GNY: 10.800.000₫

12%
Tủ mát Sansaky 1000 lít VH-1009HP

Tủ mát Sansaky 1000 lít VH-1009HP

24.690.000₫

GNY: 27.990.000₫