Đức Huy Plaza

Tủ lạnh - Tủ đông - Tủ mát

5%
Tủ lạnh Panasonic 255 lít NR-BV288GKVN

Tủ lạnh Panasonic 255 lít NR-BV288GKVN

11.200.000₫

GNY: 11.750.000₫

9%
Tủ lạnh LG 209 lít GN-L222PS

Tủ lạnh LG 209 lít GN-L222PS

6.590.000₫

GNY: 7.250.000₫

35%
Tủ lạnh Mitsubishi Electric 358 lít MR-CX46EJ-PS
8%
Tủ đông Sanaky 660 lít VH-6699W3

Tủ đông Sanaky 660 lít VH-6699W3

13.190.000₫

GNY: 14.290.000₫

8%
Tủ lạnh Panasonic 363 lít NR-BX418GWVN

Tủ lạnh Panasonic 363 lít NR-BX418GWVN

15.990.000₫

GNY: 17.300.000₫

8%
Tủ đông Sanaky 360 lít VH-3699W3

Tủ đông Sanaky 360 lít VH-3699W3

7.290.000₫

GNY: 7.890.000₫

2%
Tủ lạnh Hitachi 540 lít R-W660FPGV3X GBK

Tủ lạnh Hitachi 540 lít R-W660FPGV3X GBK

29.990.000₫

GNY: 30.490.000₫

3%
Tủ lạnh Panasonic 152 lít NR-BA178PSVN

Tủ lạnh Panasonic 152 lít NR-BA178PSVN

5.500.000₫

GNY: 5.650.000₫

5%
Tủ Lạnh LG 208 lít GN-L225BS

Tủ Lạnh LG 208 lít GN-L225BS

7.090.000₫

GNY: 7.450.000₫

11%
Tủ lạnh LG 208 lít GN-L225PS

Tủ lạnh LG 208 lít GN-L225PS

6.290.000₫

GNY: 7.100.000₫

5%
Tủ lạnh LG 255 lít GN-L275BS

Tủ lạnh LG 255 lít GN-L275BS

7.790.000₫

GNY: 8.190.000₫

11%
Tủ lạnh LG 315 lít GR-L333BS

Tủ lạnh LG 315 lít GR-L333BS

9.290.000₫

GNY: 10.490.000₫

19%
Tủ lạnh side by side Sharp 823 lít SJ-CX902

Tủ lạnh side by side Sharp 823 lít SJ-CX902

33.900.000₫

GNY: 41.890.000₫

23%
Tủ lạnh Sharp 250 lít SJ-BS30EV

Tủ lạnh Sharp 250 lít SJ-BS30EV

6.890.000₫

GNY: 8.900.000₫

20%
Tủ lạnh Electrolux 510 lít ETE5107SD

Tủ lạnh Electrolux 510 lít ETE5107SD

14.890.000₫

GNY: 18.690.000₫

20%
Tủ lạnh Electrolux 440 lít ETM4407SD

Tủ lạnh Electrolux 440 lít ETM4407SD

10.290.000₫

GNY: 12.900.000₫

24%
Tủ lạnh Electrolux 510 lít ETM5107SD

Tủ lạnh Electrolux 510 lít ETM5107SD

13.590.000₫

GNY: 17.850.000₫

5%
Tủ lạnh Electrolux 254 lít ETB2600MG

Tủ lạnh Electrolux 254 lít ETB2600MG

6.990.000₫

GNY: 7.350.000₫

5%
Tủ lạnh Hitachi 584 lít R-M700AGPGV4X DIA

Tủ lạnh Hitachi 584 lít R-M700AGPGV4X DIA

73.900.000₫

GNY: 77.900.000₫

5%
Tủ lạnh Hitachi 382 lít R-WB475PGV2 GBK

Tủ lạnh Hitachi 382 lít R-WB475PGV2 GBK

20.390.000₫

GNY: 21.400.000₫

2%
Tủ lạnh Hitachi 584 lít R-M700GPGV2X

Tủ lạnh Hitachi 584 lít R-M700GPGV2X

68.500.000₫

GNY: 69.900.000₫

9%
Tủ lạnh Hitachi 540 lít R-W660PGV3

Tủ lạnh Hitachi 540 lít R-W660PGV3

24.990.000₫

GNY: 27.400.000₫