Đức Huy Plaza

Tủ lạnh - Tủ đông - Tủ mát

9%
Tủ đông Sanaky 660 lít VH-6699W3

Tủ đông Sanaky 660 lít VH-6699W3

14.590.000₫

GNY: 16.090.000₫

9%
Tủ đông Sanaky 270 lít VH-3699W3

Tủ đông Sanaky 270 lít VH-3699W3

8.090.000₫

GNY: 8.900.000₫

19%
Tủ lạnh Aqua 50 lít AQR-D59FA

Tủ lạnh Aqua 50 lít AQR-D59FA

2.890.000₫

GNY: 3.590.000₫

14%
Tủ Đông Kangaroo KG498C2(2 ngăn)

Tủ Đông Kangaroo KG498C2(2 ngăn)

9.390.000₫

GNY: 10.900.000₫

13%
Tủ mát Kangaroo 298 lít KG298AT

Tủ mát Kangaroo 298 lít KG298AT

8.690.000₫

GNY: 9.990.000₫

10%
Tủ đông Inverter Sanaky 235 lít VH-2899W3

Tủ đông Inverter Sanaky 235 lít VH-2899W3

7.590.000₫

GNY: 8.390.000₫

9%
Tủ đông Sanaky 270 lít VH-3699A3

Tủ đông Sanaky 270 lít VH-3699A3

7.990.000₫

GNY: 8.790.000₫

9%
Tủ đông Sanaky 300 lít VH-4099W3

Tủ đông Sanaky 300 lít VH-4099W3

8.590.000₫

GNY: 9.490.000₫

12%
Tủ mát Sansaky 1000 lít VH-1009HP

Tủ mát Sansaky 1000 lít VH-1009HP

24.690.000₫

GNY: 27.990.000₫

10%
Tủ mát Sanaky 290 lít VH358K3

Tủ mát Sanaky 290 lít VH358K3

10.390.000₫

GNY: 11.590.000₫

14%
Tủ mát Sansaky 600 lít VH-6009HP

Tủ mát Sansaky 600 lít VH-6009HP

18.900.000₫

GNY: 21.890.000₫

10%
Tủ đông Sanaky 400 lít VH-4099A3

Tủ đông Sanaky 400 lít VH-4099A3

8.390.000₫

GNY: 9.290.000₫

9%
Tủ lạnh Hitachi 590 lít R-WB730PGV6X (GBK)

Tủ lạnh Hitachi 590 lít R-WB730PGV6X (GBK)

36.000.000₫

GNY: 39.390.000₫

9%
Tủ Đông 566 lít Kangaroo KG566C2

Tủ Đông 566 lít Kangaroo KG566C2

11.690.000₫

GNY: 12.790.000₫

18%
Tủ lạnh Aqua 90 lít AQR-D99FA

Tủ lạnh Aqua 90 lít AQR-D99FA

3.290.000₫

GNY: 3.990.000₫

10%
Tủ Đông 1 ngăn inverter 860 lít Sanaky VH-8699HY3
6%
Tủ lạnh Beko 250 lít RDNT250I50VZX

Tủ lạnh Beko 250 lít RDNT250I50VZX

6.590.000₫

GNY: 6.990.000₫