Đức Huy Plaza

Tủ mát

100%
Tủ mát Kangaroo KG409CT2

Tủ mát Kangaroo KG409CT2

1₫

GNY: 15.900.000₫

100%
Tủ mát Sanaky 340 lít VH408KL

Tủ mát Sanaky 340 lít VH408KL

1₫

GNY: 12.490.000₫

100%
Tủ mát đứng Sanaky 300 lít VH308K3
100%
Tủ mát Sansaky 800 lít VH-8009HP3

Tủ mát Sansaky 800 lít VH-8009HP3

1₫

GNY: 28.900.000₫

100%
Tủ mát Sansaky 600 lít VH-6009HP

Tủ mát Sansaky 600 lít VH-6009HP

1₫

GNY: 21.890.000₫

100%
Tủ mát Sanaky 290 lít VH358K3

Tủ mát Sanaky 290 lít VH358K3

1₫

GNY: 11.590.000₫

100%
Tủ mát Sansaky 1000 lít VH-1009HP

Tủ mát Sansaky 1000 lít VH-1009HP

1₫

GNY: 27.990.000₫

100%
Tủ mát Kangaroo 298 lít KG298AT

Tủ mát Kangaroo 298 lít KG298AT

1₫

GNY: 10.990.000₫