Đức Huy Plaza

Tủ mát 1 cánh

10%
Tủ mát Kangaroo KG409CT2

Tủ mát Kangaroo KG409CT2

14.290.000₫

GNY: 15.900.000₫

14%
Tủ mát Sanaky 340 lít VH408KL

Tủ mát Sanaky 340 lít VH408KL

10.690.000₫

GNY: 12.490.000₫

14%
Tủ mát Sanaky 300 lít VH308K3

Tủ mát Sanaky 300 lít VH308K3

9.490.000₫

GNY: 10.990.000₫

10%
Tủ mát Sanaky 290 lít VH358K3

Tủ mát Sanaky 290 lít VH358K3

10.390.000₫

GNY: 11.590.000₫

13%
Tủ mát Kangaroo 298 lít KG298AT

Tủ mát Kangaroo 298 lít KG298AT

8.690.000₫

GNY: 9.990.000₫