Đức Huy Plaza

Tủ mát 1 cánh

100%
Tủ mát Kangaroo KG409CT2

Tủ mát Kangaroo KG409CT2

1₫

GNY: 15.900.000₫

100%
Tủ mát Sanaky 340 lít VH408KL

Tủ mát Sanaky 340 lít VH408KL

1₫

GNY: 12.490.000₫

100%
Tủ mát đứng Sanaky 300 lít VH308K3
100%
Tủ mát Sanaky 290 lít VH358K3

Tủ mát Sanaky 290 lít VH358K3

1₫

GNY: 11.590.000₫

100%
Tủ mát Kangaroo 298 lít KG298AT

Tủ mát Kangaroo 298 lít KG298AT

1₫

GNY: 10.990.000₫