Đức Huy Plaza

Tủ mát 1 cánh

10%
Tủ mát Sanaky 340 lít VH408K3

Tủ mát Sanaky 340 lít VH408K3

11.290.000₫

GNY: 12.490.000₫

10%
Tủ mát Sanaky 300 lít VH308K3

Tủ mát Sanaky 300 lít VH308K3

9.890.000₫

GNY: 10.990.000₫

7%
Tủ mát Alaska 450 lít LC-743H

Tủ mát Alaska 450 lít LC-743H

10.690.000₫

GNY: 11.490.000₫

3%
Tủ mát Kangaroo 359 lít KG359AT

Tủ mát Kangaroo 359 lít KG359AT

8.990.000₫

GNY: 9.290.000₫

8%
Tủ mát Alaska 400 lít LC-633H

Tủ mát Alaska 400 lít LC-633H

9.990.000₫

GNY: 10.890.000₫

9%
Tủ mát Sanaky 290 lít VH358K3

Tủ mát Sanaky 290 lít VH358K3

10.500.000₫

GNY: 11.590.000₫

13%
Tủ mát Kangaroo KG4390AT

Tủ mát Kangaroo KG4390AT

13.990.000₫

GNY: 15.990.000₫

5%
Tủ mát Kangaroo 298 lít KG298AT

Tủ mát Kangaroo 298 lít KG298AT

8.290.000₫

GNY: 8.690.000₫