Đức Huy Plaza

Tủ mát 2 cánh

2%
Tủ mát Sansaky 800 lít VH-8009HP

Tủ mát Sansaky 800 lít VH-8009HP

21.490.000₫

GNY: 21.890.000₫

2%
Tủ mát Sansaky 600 lít VH-6009HP

Tủ mát Sansaky 600 lít VH-6009HP

18.290.000₫

GNY: 18.690.000₫

4%
Tủ mát Alaska 300 lít LC-433DB

Tủ mát Alaska 300 lít LC-433DB

7.690.000₫

GNY: 8.050.000₫

4%
Tủ mát Sansaky 1000 lít VH-1009HP

Tủ mát Sansaky 1000 lít VH-1009HP

24.290.000₫

GNY: 25.290.000₫