Đức Huy Plaza

Tủ mát 2 cánh

12%
Tủ mát Sansaky 800 lít VH-8009HP

Tủ mát Sansaky 800 lít VH-8009HP

21.390.000₫

GNY: 24.290.000₫

14%
Tủ mát Sansaky 600 lít VH-6009HP

Tủ mát Sansaky 600 lít VH-6009HP

18.900.000₫

GNY: 21.890.000₫

4%
Tủ mát Alaska 300 lít LC-433DB

Tủ mát Alaska 300 lít LC-433DB

7.690.000₫

GNY: 8.050.000₫

12%
Tủ mát Sansaky 1000 lít VH-1009HP

Tủ mát Sansaky 1000 lít VH-1009HP

24.690.000₫

GNY: 27.990.000₫