Đức Huy Plaza

Tủ mát Alaska

7%
Tủ mát Alaska 450 lít LC-743H

Tủ mát Alaska 450 lít LC-743H

10.690.000₫

GNY: 11.490.000₫

8%
Tủ mát Alaska 400 lít LC-633H

Tủ mát Alaska 400 lít LC-633H

9.990.000₫

GNY: 10.890.000₫

4%
Tủ mát Alaska 300 lít LC-433DB

Tủ mát Alaska 300 lít LC-433DB

7.690.000₫

GNY: 8.050.000₫