Đức Huy Plaza

Tủ mát Kangaroo

10%
Tủ mát Kangaroo KG409CT2

Tủ mát Kangaroo KG409CT2

14.290.000₫

GNY: 15.900.000₫

5%
Tủ mát Kangaroo 298 lít KG298AT

Tủ mát Kangaroo 298 lít KG298AT

8.290.000₫

GNY: 8.690.000₫