Đức Huy Plaza

Tủ mát Kangaroo

8%
Tủ mát Kangaroo 359 lít KG359AT

Tủ mát Kangaroo 359 lít KG359AT

8.590.000₫

GNY: 9.290.000₫

4%
Tủ mát Kangaroo KG4390AT

Tủ mát Kangaroo KG4390AT

15.290.000₫

GNY: 15.990.000₫

8%
Tủ mát Kangaroo 298 lít KG298AT

Tủ mát Kangaroo 298 lít KG298AT

7.990.000₫

GNY: 8.690.000₫