Đức Huy Plaza

Tủ mát Kangaroo

100%
Tủ mát Kangaroo KG409CT2

Tủ mát Kangaroo KG409CT2

1₫

GNY: 15.900.000₫

100%
Tủ mát Kangaroo 298 lít KG298AT

Tủ mát Kangaroo 298 lít KG298AT

1₫

GNY: 10.990.000₫