Đức Huy Plaza

Tủ mát Kangaroo

3%
Tủ mát Kangaroo 359 lít KG359AT

Tủ mát Kangaroo 359 lít KG359AT

8.990.000₫

GNY: 9.290.000₫

13%
Tủ mát Kangaroo KG4390AT

Tủ mát Kangaroo KG4390AT

13.990.000₫

GNY: 15.990.000₫

5%
Tủ mát Kangaroo 298 lít KG298AT

Tủ mát Kangaroo 298 lít KG298AT

8.290.000₫

GNY: 8.690.000₫