Đức Huy Plaza

Tủ mát Kangaroo

10%
Tủ mát Kangaroo KG409CT2

Tủ mát Kangaroo KG409CT2

14.290.000₫

GNY: 15.900.000₫

13%
Tủ mát Kangaroo 298 lít KG298AT

Tủ mát Kangaroo 298 lít KG298AT

8.690.000₫

GNY: 9.990.000₫