Đức Huy Plaza

Xe máy xăng

20%
Xe máy xăng tay Ga 50cc FI Yamaha

Xe máy xăng tay Ga 50cc FI Yamaha

18.072.000₫

GNY: 22.590.000₫

20%
Xe máy xăng 50cc Cub82

Xe máy xăng 50cc Cub82

10.000.000₫

GNY: 12.500.000₫

23%
Xe máy xăng 50cc Sirius

Xe máy xăng 50cc Sirius

9.600.000₫

GNY: 12.000.000₫

20%
Xe máy xăng 125cc Win125

Xe máy xăng 125cc Win125

11.160.000₫

GNY: 13.950.000₫

20%
Xe máy xăng Wave-S 50cc

Xe máy xăng Wave-S 50cc

9.840.000₫

GNY: 12.300.000₫

20%
Xe máy xăng Exciter 50cc

Xe máy xăng Exciter 50cc

13.280.000₫

GNY: 16.600.000₫

20%
Xe máy xăng Cub 81 - 50cc

Xe máy xăng Cub 81 - 50cc

10.000.000₫

GNY: 12.500.000₫